Tuloskausi Q3/2017 ja arvostustasot maailmalla – riittävätkö positiivisetkaan tulosyllätykset markkinoille?

Yhdysvaltalaisosakkeiden arvostustasot ovat nousseet teknokuplan jälkeiseen huippuun. Samaan aikaan kolmannen kvartaalin ennusteita on leikattu ja etenkin tuleville kvartaaleille odotukset ovat edelleen kovat. Osakemarkkinat ovat kuitenkin säilyneet erittäin rauhallisina eikä edes Pohjois-Korean tilanne ole saanut sijoittajia pelästymään. Jatkuuko nousuendorfia ja mihin huomio kannattaa kiinnittää juuri alkaneella tuloskaudella?

markkinaympäristö osakkeet tulokset

Seuraa tuloskautta

Seuraa kv-tuloskautta helposti taulukoiden, kuvaajien ja artikkeliemme avulla. Sijoittaja.fi:stä saa käsityksen tuloskauden yllätyksistä eri puolella maailmaa tuloskaudesta toiseen. Positiiviset tulosyllätykset antavat tukea alueen osakemarkkinoille ja päinvastoin.

Katso kotimaisten yritysten ennusteet tästä.

Tuloskasvuodotukset Yhdysvalloissa vaimenneet

Keskitymme perinteisesti tuloskauden ennakkotarkastelussa erityisesti Yhdysvaltoihin, jonka osakekurssikehitys näyttää tyypillisesti suuntaa muulle maailmalle, ja jossa tuloskausi etenee perinteisesti muita länsimaita varhaisemmassa rytmissä. Lisäksi peilaamme osakemarkkinoiden odotuksia hieman yhtä tuloskautta pidemmässä perspektiivissä talousfundamenttien kehitykseen. Tarkastelemme amerikkalaisyhtiöitä tässä artikkelissa S&P 500 -indeksin yhtiöiden kautta, joka on tyypillinen vertailukohta amerikkalaisyhtiöistä puhuttaessa.

Tilaa positiiviselle yllätykselle

Jenkkiyritysten Q3-tulosten odotetaan kasvavan FactSetin tietokannan mukaan 2,1 %:ia vuodentakaisesta. Vielä Q2 tuloskauden kynnyksellä heinäkuun puolessa välissä pidimme loppuvuoden tulosodotuksia haastavina odotuksen oltua kolmannen kvartaalin tuloskasvulle vielä tuolloin 7,4 %:ia. Huolimatta loistavasta Q2 tuloskaudesta Yhdysvalloissa, vaikuttaa kolmannesta kvartaalista tulevan siis pehmeä tuloskasvun valossa (mikä jättää tilaa toki myös positiivisille yllätyksille).

Alla oleva kuvaaja kertoo lähikvartaalien tuloskehityksestä sekä odotuksista. Tällä hetkellä tulosodotus S&P 500 -indeksille on indeksipisteissä mitattuna 32,20, mikä on saavutettavissa selvästi helpommin kuin vielä heinäkuun puolessa välissä odotettu 33,75. Odotukset seuraaville kvartaaleille vaikuttavat edelleen melko korkeilta ja trendi ylioptimististen tulosten laskuodotuksista jatkunee. Tuloskasvuodotukset vuoden takaiseen nähden ovat nyt neljännelle kvartaalille 11,1 %:ia, Q1/2018:lle 10,6 % ja Q2/2018:lle 10,3 %:ia. Nämä edellyttävät talouskasvuodotusten piristymistä nykyisestä.

tuloskasvut-kvartaaleittain-yhdysvalloissa

Tuloskauden alku on perinteiseen tyyliin lunastanut odotukset Yhdysvalloissa

Tähän mennessä tuloskausi on alkanut vahvasti. Tämän viikon loppuun mennessä 6 % yhtiöistä (S&P 500 -indeksi) oli raportoinut tuloksensa. Positiivisia yllättäjiä oli 81 %:ia ja kaikkiaan yhtiöt ovat kertoneet noin 2,5 % odotuksia korkeammasta tuloskertymästä, mikä on hieman viiden vuoden keskiarvoa (4,2 %) alhaisempi yllätysprosentti. Myyntien osalta 78 % jo raportoineista yhtiöistä on kertonut odotuksia korkeimmista myyntiluvuista yhteenlaskettujen myyntien ylittäessä odotukset  1,1 %:lla.

Negatiivisia tulosvaroituksia on edelleen kuultu normaalia vähemmän. Kymmenestä tulosohjaustaan muuttaneesta yhtiöstä viiden varoitus on ollut negatiivinen yhtä monen varoittaessa positiivisesti (tyypillisesti varoittaneista yhtiöistä noin 75 %:lla varoitukset ovat negatiivisia).

Positiiviset tulosyllätykset eivät ole jaksaneet nostaa kursseja Yhdysvalloissa

Ehkä suurin huolemme kohdistuu tässä vaiheessa tulosreaktioihin. Positiivisesti yllättäneiden yhtiöiden kurssit eivät nimittäin ole enää jaksaneet nousta yhtä paljoa kuin historiassa yleensä. Keskimääräinen kurssimuutos positiivisilla yllättäjillä mitattuna kaksi päivää tulosjulkistuksen molemmilta puolin on ollut +0,3 %:ia, kun keskiarvo viimeisen viiden vuoden aikana on ollut +1,2 %:ia. Trendi on jatkuessaan jossain määrin huolestuttava ja voi kertoa kurssimomentin hyytymisestä. Vastaavasti negatiivisten yllättäjien keskimääräinen muutos on ollut -2,3 %:ia, mikä on lähellä viiden vuoden keskiarvoa -2,4 %:ia.

Hurrikaaneista vain pientä harmia

Lähes puolet raportoineista yhtiöistä on käsitellyt tuloskatsauksissaan viimeaikaisten hurrikaanien aiheuttamaa vaikutusta. Kokonaisvaikutukset tuloksille tai liiketoiminnoille yleensä on kuitenkin nähty marginaalisina. Toisena huolenaiheena on noussut esiin valuuttakurssit, joiden negatiivisen merkityksen 39 % raportoineista yhtiöistä on ottanut esille. Yhtiöt eivät kuitenkaan arvioi heikentyneellä dollarilla olevan juurikaan vaikutusta tulevaisuuden tulosnäkymille.

Tuloskasvutrendit maailmalla tuloskauden kynnyksellä

Osakemarkkinoiden arvostustasot ovat nousseet historiallisesti korkeiksi etenkin Yhdysvalloissa maan pörssien noustua voimakkaasti viime vuosina. Viime aikoina myös Yhdysvaltain suhteellinen tuloskasvuodotus on alkanut heikentymään suhteessa muuhun maailmaan.

Alla olevasta kuvaajasta voi havaita tuloskasvuodotusten (seuraavat 12 kuukautta) kehityksen eri puolella maailmaa. Viimeisen vuoden aikana analyytikoiden tuloskasvuodotukset paikallisvaluutoissa mitattuna ovat nousseet etenkin kehittyvillä markkinoilla +19,7 % (sininen) ja Japanissa +18,4 % (vihreä). Sen sijaan Suomessa +11,7 % (turkoosi) ja Yhdysvalloissa +10,1 % (musta) tuloskasvuodotusten kulmakerroin on ollut maltillisempi. Hieman yllättäen Euroopan tuloskasvuodotus on pysynyt jokseenkin toukokuun tasolla (ruskea) piristyneistä talouden näkymistä huolimatta.

tuloskasvukehitys-paamarkkinoilla

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Osakemarkkinoiden arvostustasot – arvostustasot Yhdysvalloissa korkeimmillaan 15 vuoteen

jasensisalto_kirjauduSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


13.7.2020 09:20 | Sijoittaja.fi
Osakesäästötilin hyvät ja huonot puolet

11.7.2020 17:00 | Sijoittaja.fi
Kolme sijoittajan tärkeintä tunnuslukua

10.7.2020 18:43 | Timo Heikkilä
Osakemarkkina on nyt hurjan vaarallinen


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy