TOP 10 globaalit laatuyhtiöt

Laatuyhtiöihin sijoittaminen on ollut historiassa selvästi markkinaindeksiä parempi sijoitustyyli. Mitkä ovat houkuttelevimmat laatuyhtiöt maailmalta nyt?

laatuyhtiöt osakkeet sijoitusideat

Laatuyhtiöiden tuotto selvästi muita sijoitustyylejä parempi

Tunnetuimmista sijoitustyyleistä laatuyhtiöt ovat tuottaneet pitkällä ajanjaksolla selvästi parhaiten. Viimeisen lähes 30 vuoden tarkastelujaksolla markkinaindeksi on tuottanut noin 7 % vuodessa. Laatuyhtiöihin sijoittamalla olisi saanut 10,5 %:n vuosituoton markkinaindeksiä matalammalla riskillä.

Laatuyhtiöt ovat myös viimeisen 10 vuoden aikana tuottaneet selvästi parhaiten. Kuvaajassa on neljän eri MSCI-indeksin kymmenen vuoden tuottoja suhteessa markkinaindeksiin. Laatuyhtiöitä kuvaa MSCI Quality (musta viiva).

 

Mikä on laatuyhtiö?

Laatuyhtiölle on tunnusomaista korkea kannattavuus ja ennen kaikkea vakaa tulos läpi suhdannesyklin. Laatuyhtiöillä on myös vahva tase, joka mahdollistaa investoinnit ja antaa turvaa matalasuhdanteissa. Lue tästä tarkemmin, mikä on laatuyhtiö.

Pisteytämme uudessa Osakevalintatyökalussa osakkeet kahdeksan eri ominaisuuden perusteella. Kokonaispisteet ovat näiden ominaisuuksien painotettu keskiarvo, joka on indeksoitu siten, että 100 on paras mahdollinen pistelukema. Yksi pisteytettävä ominaisuus on laatu.

LAATU: (NETTOVELKAANTUNEISUUS-% + KANNATTAVUUDEN VAKAUS)

 • Nettovelkaantuneisuusaste = korolliset velat miinus likvidit varat jaettuna omalla pääomalla. Mitä velattomampi / varakkaampi yhtiö, sitä paremmat pisteet.
 • Kannattavuuden vakaus mittaa yhtiön kannattavuuden vaihtelua. Mitä vakaampi tulos suhteessa liikevaihtoon, sitä paremmat pisteet.

Osakkeet pisteytetään laadun perusteella asteikolla 1-10. Laatuyhtiöitä ovat pisteet 9-10 saaneet yhtiöt.

TOP 10 GLOBAALIT LAATUYHTIÖT

Osakevalintatyökalumme laskee jokaiselle osakkeelle kokonaispisteet. Mitä korkeammat pisteet, sitä houkuttelevampi sijoituskohde osake on.

TOP 10 globaalit laatuyhtiöt ovat kymmenen parhaat kokonaispisteet saanutta laatuyhtiötä. Mukana ei ole rahoitussektoria, eikä pienyhtiöitä.

 1. Volkswagen. Laatupisteet 10. Kokonaispisteet 73. Osake saa täydet 10 pistettä laadusta ja tulosmomentista. Yhtiöllä on vakaa operatiivinen kannattavuus, vahva tase ja tulostrendi on positiivinen. Volkswagenin Q1-tulosraportti oli vahva. Liikevaihto kasvoi 10,3 % ja operatiivinen liiketulos oli 4,4 miljardia euroa, joka ylitti odotukset selvästi. Autosegmentin kassavirta oli negatiivinen 2,6 miljardia johtuen diesel-skandaalista. Heikot pisteet osake saa voimakkaasta kurssiheilahtelusta. Volkswagenin osaketta on heiluttanut päästöskandaali, eikä lopullinen korvaussumma ole vieläkään selvillä. Tämä on myös suurin osakkeeseen kohdistuva riski ja pitänyt osakekurssia matalalla tasolla.
 2. Cummins. Laatupisteet 9. Pisteet 68. New Yorkiin listattu teollisuusalan yritys. Yhtiöllä on lähes 100 vuoden historia ja se valmistaa mm. diesel- ja kaasumoottoreita. Kotimaiseen Wärtsilään verrattuna Cummins on kaikilla arvostusmittareilla edullisempi osake. Q1 liikevaihto ja tulos nousivat vertailukaudesta. Cummins odottaa liikevaihdon nousevan 4-7 % ja EBIT-%:n olevan 11,75 – 12,5 % vuonna 2017.
 3. Johnson & Johnson. Laatupisteet 10. Kokonaispisteet 66. New Yorkiin listattu terveydenhuoltoalan jättiyritys. Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla yhtiön liikevaihto kasvoi 1,6 % ja oikaistu osakekohtainen tulos 5,8 %:ia 1,83 dollariin. Johnson & Johnson odottaa osakekohtaisen tuloksen vuonna 2017 nousevan 7,00 – 7,15 dollariin.

Sijoittajan taulukot ja kommentit TOP 10 -osakkeista

jasensisalto_kirjaudu


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


21.5.2018 16:24 | Sijoittaja.fi
Miten sijoitan valmistujaisrahat?

19.5.2018 10:14 | Timo Heikkilä
TOP 10 arvo-osakkeet maailmalta

Eettinen sijoittaminen 18.5.2018 13:19 | Sami Väänänen
Maailman parhaimmat eettisesti avoimet yhtiötYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Tilaa sijoittajakirjeSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy