startup lions

Neljä pientä käänneyhtiötä, joissa merkittävä tuottopotentiaali

Pienissä käänneyhtiöissä on merkittävää tuottopotentiaalia. Mutta mikä on käänneyhtiö ja milloin käänneyhtiöön kannattaa sijoittaa? Sijoittaja.fi:n valintana neljä mielenkiintoista käänneyhtiötä.

Julkaistu: 03.03.2017 Kirjoittaja:

osakkeet sijoitusideat

Pienissä käänneyhtiöissä on merkittävä tuottopotentiaali

Sijoitustutkimuksessa löydettiin jo 90-luvulla, että pienyhtiöt tuottavat markkinaindeksiä paremmin. Syitä on monia. Pienissä on suurempi kasvupotentiaali, analyytikkoseuranta on vähäistä, jolloin markkinat eivät ole hinnoitelleet pienten yhtiöiden osakkeita tehokkaasti, ja institutionaaliset sijoittajat eivät voi sijoittaa pieniin, niiden alhaisen markkina-arvon vuoksi.

Pienyhtiöt ovat tarjonneet myös Helsingin pörssissä hyvää tuottoa. Suomen parhaat osakerahastot -vertailussamme TOP 5 -listan miehittävät pienyhtiörahastot.

Käänneyhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jolla on takana vaikea jakso, mutta tilanne on parantumassa. Positiivisesta käänteestä kertoo taloudellisten tunnuslukujen parantuminen. Kassavirta, liikevaihto ja tulos ovat kääntynyt kasvuun ja markkinanäkymät ovat parantuneet.

Onnistuneet käännökset tarkoittavat sijoittajalle merkittävää tuottoa. Esimerkkeinä: Sanoma, Martela ja Outokumpu. Vastaavasti käänteessä epäonnistuminen tarkoittaa sijoitetun pääoman menettämistä joko kokonaan tai osin. Esimerkkeinä Tiimari, Elcoteq, Tecnotree ja Componenta. Korkean tuoton vastapainona on siis korkea riski.

Milloin käänneyhtiöön kannattaa sijoittaa?

Käänneyhtiöön kannattaa sijoittaa vasta, kun positiivinen käänne on varmistunut. Sijoitukset kannattaa myös ajallisesti hajauttaa useampaan ajankohtaan. Jos käänne ei toteudukaan, panoksia ei kannata lisätä, vaan kärsiä tappiot. Hajauttamalla sijoitukset useampaan käänneyhtiöön riski alenee. Salkussa tosin kannattaa olla vastapainona laatuyhtiöitä tai matalariskisiä yhtiöitä, jotta riski pysyy hallinnassa. Suomalaisten osakkeiden valintatyökalusta löytää laatu- ja matalariskiset yhtiöt.

Suurin riski on sijoittaa käänneyhtiöön liian aikaisin ja lisätä panoksia osakekurssin laskiessa. Tällöin riski ja tappiot kasvavat. Muista tämä taulukko, kun olet laskemassa keskihintaa.

ajoitus

Mihin käänneyhtiöissä kannattaa kiinnittää huomiota?

Käänneyhtiössä sijoittajan kannattaa tutkia johto, strategia ja taloudelliset luvut. Käänne positiiviseen harvoin onnistuu samalla johdolla, vaan käänteeseen tarvitaan uutta verta.

Avainasemassa on (uuden) johdon strategia ja strategian toteutus. Jos et ymmärrä strategiaa ja sen sisältöä ja strategiset tavoitteet ovat epämääräiset, älä sijoita. Strategiassa tulisi olla konkreettiset numeeriset tavoitteet. Strategiassa pitäisi myös selvästi kertoa, miten yhtiö käännetään takaisin kasvu-uralle ja kannattavuus nousuun.

Osavuosikatsaukset ovat ainoa pitävä todiste siitä, että johto on onnistunut käänteessä. Käänneyhtiöön kannatta sijoittaa vasta, kun käänne on todistettu. Tällöin välttää suurimmat tappiot. Tarkastele ensisijaisesti kannattavuuden ja tuloksen kehitystä, kassavirtaa ja velkaantuneisuuden alentumista.

Neljä käänneyhtiötä, joissa merkittävä tuottopotentiaali

Olemme valinneet neljä vaikeuksissa ollutta käänneyhtiötä. Yhdistävät tekijät ovat, että käänteestä on jo positiivisia merkkejä ja osakekurssissa on merkittävää nousupotentiaalia. On mahdollista, että kaikki eivät onnistu käänteessä. Sijoittajan tuleekin perehtyä yhtiöihin huolellisesti ennen sijoituspäätöstä.

Valintamme ovat: ApetitDovre Group, Glaston ja Neo Industrial. Alla olevasta taulukosta voidaan havaita, että Apetitin ja Dovre Groupin kannattavuus on heikoin. Dovre Groupilla ja Glastonilla liikevaihto on laskenut selvästi. Glaston pystyi kuitenkin kohtuulliseen kannattavuuteen. Neo Industrialin liiketoiminta kääntyi selvästi positiiviseen vuonna 2016. Kaikki odottavat tuloksen paranevan vuonna 2017.

Pienet käänneyhtiöt

Apetit

Apetitin osakekurssi on noussut vuoden 2016 pohjilta hieman yli 14 euron. Osakkeella on vielä matkaa vuoden 2014 yli 20 euron tasoihin. Yhtiö on myös uusinut johtoa. Uusi toimitusjohtaja aloitti huhtikuussa 2015 ja muutokset näkyvät jo strategiassa.

Apetit haluaa olla vuonna 2018 “kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä”.  Yhtiöllä on neljä segmenttiä: pakastetut ja tuoreet kasvikset, öljykasvituotteet, kalajalosteet ja viljakauppa. Näistä viljakauppa on volatiilein johtuen maailmanmarkkinahintojen heilahteluista.

Apetitin liiketoimintaa tukee kasvisbuumi, joka on globaali megatrendi. Yhtiö on myös innovoinut uuden tuoteryhmän Tuorekset, jolla se hakee kasvua. Yhtiöllä on selkeät strategiset tavoitteet.

Apetit strategiset tavoitteet

Dovre Group

Dovre Groupin osakekurssi on viiden vuoden pohjilla. Yhtiön liiketoiminta on kärsinyt heikosta markkinatilanteesta etenkin öljy- ja kaasusektorilla Norjassa.

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Projektihenkilöstö tuo yli 90 % yhtiön liikevaihdosta. Toimitusjohtaja Patrik von Essen on toiminut yhtiön johdossa huhtikuusta 2014 lähtien.

Johto uskoo siihen, että pohja on saavutettu ja ennustaa konsernin liiketuloksen paranevan vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna.

Dovre Groupin strategiset tavoitteet ovat 200 M€:n liikevaihto ja 10 M€:n liiketulos vuonna 2019.

Glaston

Glastonin osakekurssissa on 50 %:ia nousuvaraa vuoden 2015 huippuihin. Vuonna 2016 yhtiö kärsi heikosta markkinatilanteesta, mutta pystyi silti positiiviseen tulokseen.

Glaston uudisti strategiansa keväällä 2016. Yhtiö arvioi lasikonemarkkinoiden kasvavan vuoteen 2018 mennessä noin 3–5 prosenttia vuodessa. Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2016–2018 ovat markkinoiden kasvun ylittävä vuosittainen liikevaihdon kasvu (CAGR), yli 8 prosentin vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (EBIT) kauden päättyessä sekä yli 20 prosentin sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) kauden päättyessä.

Toimitusjohtaja, Arto Metsänen, on ollut yhtiön johdossa vuodesta 2009 lähtien. Metsäsen mukaan Glaston lähtee vuoteen 2017 paremmista lähtökohdista kuin vuotta aiemmin. Vahvempi tilauskanta, piristyneet markkinat sekä tehdyt säästötoimenpiteet luovat hyvän pohjan kannattavalle kasvulle.

Neo Industrial

Neo Industrial on Erkki Sinkon löytö.  Osakekurssi on kahden ja puolen vuoden aikana moninkertaistunut.

Neo Industrial Oyj on sijoitusyhtiö, jonka strategia on investoida teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Tavoitteena on aktiivisen omistajuuden avulla kehittää ostettuja yrityksiä ja luoda niihin lisää arvoa.

Yhtiön verkkosivut ovat luokattoman heikot. Strategia on kerrottu, mutta yhtiöllä ei ole numeerisia tavoitteita. Toimitusjohtaja on Ralf Sohlström, joka aloitti tehtävänsä 1.5.2015.

Rakentaminen on piristynyt Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopassa. Johto uskoo sähköverkon rakentajien jatkavan maakaapeloinnin investointeja jakeluvarmuuden parantamiseksi. Liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan kasvavan selvästi edellisestä vuodesta.

Käänneyhtiöt sijoittajan näkökulmasta

jasensisalto_kirjauduestateguru


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


Seurannassa markkinatilanne ja markkinaympäristö 6.10.2022 09:57 | Timo Heikkilä
Muhiiko Euroopassa uusi pankkikriisi?

5.10.2022 13:35 | Sijoittaja.fi
Kolme sijoittajan tärkeintä tunnuslukua


Image


startup lions
Estateguru

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy