Vaikuttavuussijoittaminen lisää yhteiskunnan hyvinvointia ja hajauttaa sijoittajan salkkua tehokkaasti

positiivinen tunnelma

Vaikuttavuussijoittaminen on yksi trendikkäimmistä sijoitustrendeistä maailmalla. Se tarjoaa mielenkiintoisen yhdistelmän yhteiskunnallisen hyvän, uusien tuoton lähteiden ja salkun hajautuksen näkökulmasta.

SIB vaikuttavuusbondi vaikuttavuussijoittaminen

Vaikuttavuussijoittamisella tarkoitetaan sijoituspääomien kanavoimista hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteisiä ja mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Se on sijoittamista “yhteiseen hyvään”. Idea on kanavoida sijoituspääomat hankkeisiin, joilla ratkaistaan yhteiskunnallisia ongelmia ja tehostetaan olemassa olevia toimintatapoja niiden ratkaisemiseksi.

Vaikuttavuussijoittamisesta hyötyvät yhteiskunta, taho, jonka ongelma ratkeaa ja sijoittaja, joka saa sijoitukselleen tuoton. Suomessa SITRAn rooli on ollut keskeinen vaikuttavuussijoittamisen käynnistäjänä Suomessa ja käynnissä olevien hankkeiden perusteella vaikuttavuussijoittaminen vaikuttaa olevan hyvässä nosteessa myös täällä.

Millaisia tuottoja ja hajautusta sijoittaja voi odottaa vaikuttavuussijoituksilta?

Siinä missä vaikuttavuusinvestointimallien rakennus on aikaa vievää ja mallien suurin ongelma kenties tuottojen ennustettavuus, voidaan helposti todeta, että aitoa hajautushyötyä vaikuttavuussijoituskohteista on helposti saatavissa. Riippuvuus maailman osake- tai korkomarkkinoista on lähes aina olematon tuottojen riippuessa hyvin pitkälti hankehallinnoijien onnistumisesta. Tämän lisäksi yksittäiset vaikuttavuussijoittamisen mahdollisuudet ovat usein hyvin riippumattomia toisistaan, mikä tarjoittaa tyypillisesti hyvää hajautusta myös eri vaikuttavuussijoittamisen hankkeisiin sijoitettujen pääomien kesken.

Vaikuttavuussijoitukset ovat yltäneet tuottotavoitteisiin

Tuottojen suhteen vaikuttavuussijoittamisen historia on Suomessa vielä liian lyhyt. Sen sijaan kansainvälisesti dataa tuotoista on muodostunut runsaammin. Keskeisinä havaintoina Global Impact Investing Networkin (GIIN) vuosikatsauksen 2016 perusteella voidaan sanoa, että kokeneet vaikuttavuussijoittajat olivat hyvin tyytyväisiä vaikuttavuussijoittamisen tarjoamiin tuottoihin. Peräti 89 %:ia haastatelluista 151 sijoittajasta kertoi saavuttaneensa odotettua tai odotuksia parempaa tuottoa. Keskimäärin heidän tuottotavoitteensa oli lainamuotoisiin sijoituksiin kehittyneillä markkinoilla 5,4 % ja kehittyvillä 8,6 %. Osakemuotoisissa sijoituksissa vastaavat tuottotavoitteet olivat 9,5 ja 15,1 %:ia.

Vaikuttavuuden suhteen tyytyväisyys oli vieläkin suurempaa: tavoiteltuun vaikuttavuuteen tai sen yli kertoi päässeensä 99 % sijoittajista. Kaikkiaan tutkimuksen kohteena olleilla instituutioilla vaikuttavuussijoituksiin varat varat olivat yhteenlaskettuna 77,4 miljardia dollaria. Lainamuotoisen vaikuttavuussijoittamisen näkymiin voi perehtyä tarkemmin täältä.

Myös isot sijoittajat ovat nähneet vaikuttavuussijoittamisen potentiaalin

Esimerkiksi maailman suurin varainhoitaja BlackRock (omistaa myös maailman suurimman ETF:ien liikkeeseenlaskijan iSharesin) lanseerasi vuonna 2015 BlackRock Impactin, joka on osa yli 200 miljardin dollarin arvopohjaisen sijoittamisen pottia. Goldman Sachs puolestaan osti vuonna 2015 Imprint Capitalin, joka oli puhtaasti vaikuttavuussijoittamiseen keskittynyt taho.

Järjestämme 3.2.2017 vaikuttavuussijoittamisen teema-aamupäivän Oulussa. Tapahtuma on tarkoitettu niin yksityis- kuin instituutiosijoittajille, jotka ovat kiinnostuneet kanavoimaan pääomiaan vaikuttavuussijoittamiseen. Voit tutustua ohjelmaan ja ilmoittautua, mikäli kuulut kohderyhmään osoitteessa www.sijoittajapro.fi.

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Tutustu yritysjäsenyyteen!

Tilaa sijoittajakirjeSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy