northcrypto

Rahavirrat ja suursijoittajien suosikit – Kiinteistösektori suursijoittajien suosiossa

Maailman markkina

ETF-rahavirrat kertovat, mihin suursijoittajat sijoittavat. Rahavirrat antavat tietoa tulevista tai käynnissä olevista sijoittamisen trendeistä.

Julkaistu: 06.10.2016 Kirjoittaja:

ETF ETF-rahavirrat markkinaympäristö TOP5

Syyskuussa elettiin ristiriitaisia tunnelmia sijoitusmarkkinoilla. Alkupuolisko meni laskevien kurssien merkeissä, kun syyskuun jälkimmäinen puolisko tehtiin vahvaa paluuta nousu-uralle. Syyskuu kokonaisuudessaan päättyi plussan puolelle. Loppuvuodesta on odotettavissa hieman turbulentimpaa aikaa sijoitusmarkkinoilla, johtuen mm. Euroopan sisäisistä riskitekijöistä ja Yhdysvaltojen politiikasta. Lisäksi kohta alkava tuloskausi vaikuttaa paljon siihen, millainen näytelmä loppuvuodesta tulee. Yritysten tuloskunnolta odotetaan paljon, mikä voi ikävässä tapauksessa realisoitua negatiivisena kurssikehityksenä. Perehdy haasteisiin lisää markkinaympäristö osiostamme. Lue myös tuore: ”Markkinakatsaus: mistä tuottoa?” -analyysimme.

Seuraa milloin rahavirrat Euroopan osakemarkkinoille kääntyvät positiiviseksi

Euroopan ja Japanin osakemarkkinat ovat olleet jo pitkään suursijoittajien epäsuosiossa. Nettovirtaukset ulos Euroopan osakemarkkinoilta ovat kuitenkin vähentyneet. Syyskuussa virtaukset ulos Euroopan osakemarkkinoilta olivat enää noin 1,7 miljardia euroa. Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat olleet koko kesän houkuttelevia suursijoittajien silmissä. Sama trendi jatkui myös syyskuussakin. Yhdysvaltoihin nettovirtasi kuukauden aikana rahaa sisään 7,5 miljardia euroa.

20161004-rahavirrat-omaisuusluokat

 

Kategorioihin sopivat ETF:t löydät helposti uudesta ETF-valintatyökalustamme!

Kiinteistösektorilla virtaukset kiihtymässä

Kiinteistösektori on ollut tovin suursijoittajien suosiossa, ja näyttää siltä, että nettovirtaukset kiinteistösektorille vain kiihtyvät. Edellisen kuuden kuukauden aikana nettovirtaukset kiinteistösektorille ovat olleet 8,1 miljardia euroa, kun viimeisen kuukauden aikana sektorille on nettovirrannut sisään 2,9 miljardia euroa. Myös teknologiasektori osoittaa rahavirtojen piristymisen merkkejä. Pitkään epäsuosiossa ollut teknologiasektori on alkanut keräämään positiivisia nettovirtauksia. Epäsuosituin sektori edellisen kuukauden aikana on ollut rahoitussektori, mikä pitkälti selittyy matalalla korkotasolla, mutta myös Euroopan pankkien, kuten Deutsche Bankin, ongelmista. Lue lisää aihetta käsittelevästä artikkelistamme tästä. Kuukauden aikana pankkisektorilta on nettovirrannut ulos 0,6 miljardia euroa.

Koroissa positiivisia nettovirtauksia

Korkosijoitusten puolella ainoastaan nettovirtaukset valtionlainoihin olivat negatiivisia. Negatiiviset nettovirtaukset valtionlainoihin kertonevat siitä, että sijoittajien riskinottohalukkuus on kasvanut tai vain siitä, että valtionlainat eivät juuri enää tarjoa riittävää korkotuottoa. Sijoitukset eurooppalaisiin korkoihin ovat hidastumassa: elokuussa nettovirtasi rahaa sisään vain noin 200 miljoonaa euroa, kun kolmen kuukauden aikana rahaa on virrannut sisään 2,6 miljardia euroa. Sijoitukset yhdysvaltalaisiin korkoihin ovat suunnilleen samalla tasolla tai hieman kiihtymässä.

Omaisuusluokkien tuotot

Syyskuu meni loppujen lopuksi positiivissa merkeissä sijoitusmarkkinoilla. Eniten nousivat suomalaiset osakkeet: +1,6 %. Toiseksi eniten osakkeista nousivat kehittyvien markkinoiden osakkeet: +1,1 %. Eniten laskivat eurooppalaiset osakkeet: -1,9 %. Myös yhdysvaltalaiset osakkeet päätyivät pakkaselle: -0,7 %. Vuoden ajalta parhaiten on mennyt suomalaisilla osakkeilla, jotka ovat kehittyneet huimat 21,7 %. Myös kehittyvillä markkinoilla on ollut hyvä vuosi. Nousua kehittyvillä markkinoilla on ollut 14,3 % Lue sijoituskeissimme kehittyvistä markkinoista ja ETF-poimintamme kehittyville markkinoille.

20161004-rahavirrat-omaisuusluokkientuotot

 

Kategorioihin sopivat ETF:t löydät helposti ETF-valintatyökalustamme!

Korkopuolella kuukauden aikana parhaiten tuottivat yllättäen eurooppalaiset valtionlainat: 0,6 %. Kuitenkin vuoden ajalta mitattuna korkosijoitusten tuotot ovat olleet erikoisen lähellä toisiaan. Riskilainoista ei ole maksettu korkosijoittajalle juurikaan ylimääräistä riskilisää verrattuna valtionlainoihin tai yrityslainoihin. Raaka-aineista ja koko taulukosta parhaiten meni öljyllä, joka nousi 6,5 %. Huonoiten meni eurooppalaisilla kiinteistösijoituksilla, jotka laskivat kuukauden aikana -3,6 %. Vuoden aikana parhaiten raaka-aineista on mennyt kullalla, joka vuoden aikana on noussut 15 %.

TOP-10 maailman suosituimmat ETF:t ja ETF-uutuudet

jasensisalto_kirjaudu

Markkinakatsaus: mistä tuottoa?

Päivitimme markkinakatsauksemme. Saat kaiken olennaisen tiedon sijoituspäätösten tueksi. Markkinakatsaus on koottu hyödyntäen Sijoittajan työkaluja ja se päivitetään kerran kuukaudessa. Katsaus sisältää TOP-sijoituskohteet maailmalta ja Suomestanorthcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy