Suomen parhaat rahastot – pienyhtiörahastot kärjessä

Päivitimme Suomen parhaat rahastot -vertailumme. Kärjessä jatkaa Evli Suomi Pienyhtiöt.

Julkaistu: 23.09.2016 Kirjoittaja:

ETF parhaat rahastot rahastot

Rahastovertailu

Halusimme syventää rahastovertailua ja selvittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  1. Löytyykö rahastoja, joiden menestys on pysyvää ja jatkuvaa kuukaudesta toiseen
  2. Löytyykö rahastoja, joiden riski on selvästi pörssin yleistä riskiä matalampi
  3. Mitkä ovat tavallisen rahastosäästäjän näkökulmasta Suomen parhaat rahastot

Usein rahastovertailuissa verrataan vain yhden aikaperiodin tuottoja ja laitetaan rahastot tämän perusteella paremmuusjärjestykseen. Tällöin rahastot, joiden arvo on ollut lähtötilanteessa matala, saavat kohtuutonta etua. Rahastosäästäjälle ollennaisempaa on tasainen menestys kuukaudesta toiseen, vertailuindeksiä parempi tuotto sekä muut ominaisuudet, kuten matala riski. Lue tästä artikkeli, jossa ongelmaa on selvitetty tarkemmin.

Vertailussamme on mukana 31 pääasiassa suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaa osakerahastoa, joilta löytyy 5 vuoden tuottohistoria.

Vertaamme rahastoja seitsemän ominaisuuden perusteella. Rahastot saavat pisteitä ominaisuuksista (1 = heikoin ja 10 = paras). Näistä osa-aluepisteistä laskemme painotetun keskiarvon, joka on rahaston kokonaispisteet. Rahastot on laitettu paremmuusjärjestykseen kokonaispisteiden perusteella.

Suomen parhaat rahastot -vertailun kärki

Mielenkiintoista vertailussa on, että TOP10:ssä on viisi pienyhtiöihin sijoittavaa rahastoa. Pienyhtiöihin sijoittaminen on tunnettu sijoitustyyli, jolla on tutkitusti saanut pitkässä juoksussa markkinaindeksiä parempaa tuottoa.

Rahastojen viiden vuoden tuotot ovat hurjia. Parhaiten tuottaneet rahastot ovat tarjonneet sijoittajille yli 19 %:n vuosituottoa viimeiseltä viideltä vuodelta. Edellisessä vertailupäivityksessä vuosituotot olivat viisivuotisjaksolla hieman yli 8 %. Viime päivityksestä on aikaa neljä kuukautta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sijoittaja, joka sijoitti esimerkiksi Seligsonin OMX Helsinki 25 -indeksiä seuraavaan ETF-rahastoon toukokuussa 2011 ja myi rahaston viiden vuoden kuluttua toukokuussa 2016 sai sijoitukselleen 51,4 %:n kokonaistuoton. Vastaavasti sijoittaja, joka osti samaa ETF-rahastoa syyskuussa 2011 ja myi rahaston viiden vuoden kuluttua syyskuussa 2016 sai sijoitukselleen 142,7 %:n kokonaistuoton. Tuottoero on huikea 91,3 %-yksikköä!

Mistä tuottoero johtuu? Helsingin pörssi on nyt noin 10 %:ia korkeammalla kuin neljä kuukautta sitten. Tämä selittää vain osan tuottoerosta. Selittävä tekijä on vuosi 2011. Helsingin pörssi laski 30 %:ia toukokuusta 2011 syyskuuhun 2011. Rahastojen lähtöarvot olivat siten tässä vertailussa huomattavasti korkeammalla tasolla kuin toukokuisessa vertailussa. Tämä osoittaa, että ostojen ajoitus ratkaisee merkittävän osan sijoittajan kokemasta tuotosta.

Suomen parhaat rahastot TOP3

Kärjessä jatkaa edelleen Evli Suomi Pienyhtiöt. Rahasto on hyvä jokaisessa osa-alueessa. Rahasto on vertailun paras tuotto-riski-suhteessa, joka on sijoittajan tärkeimpiä tunnuslukuja. Toisena on Arvo Finland Value. Rahasto on voittanut kuukausituotoista laskettuna 55 %:sti indeksin. Kolmantena on Danske Invest Suomen Pienyhtiöt. Tämän rahaston riski on vertailun matalimpia.

Katso koko vertailutaulukko tästä.

TOP3 rahastotSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy