treebuddy

Tuloskausi Q2/2016 ja arvostustasot maailmalla – onko tulosfundamenteista saatavissa tukea osakekursseille?

Kansainvälinen markkina, etf

Toisen vuosineljänneksen raportointikausi alkaa todenteolla tällä viikolla. Tuleeko positiivinen osakekurssikehitys saamaan tukea yritysten paranevista fundamenteista vai vieläkö tulosten laskutrendi ja pörssikurssien erkaantuminen tuloskehityksestä jatkuu? Mitkä asiat yritykset näkevät kriittisimpinä tällä hetkellä?

Julkaistu: 18.07.2016 Kirjoittaja:

osakkeet tuloskausi

Tuloskauden systemaattisen seurannan apuvälineenä tarjoamme keskeisten indeksien tuloskehityksen helposti luettavassa taulukko- ja kuvaajamuodossa. Niiden avulla sijoittaja saa käsityksen tuloskauden yllätyksistä eri puolella maailmaa tuloskaudesta toiseen. Positiiviset tulosyllätykset antavat tukea alueen osakemarkkinoille ja päinvastoin.

Tämän tuloskauden fokuksessa tullee olemaan yritysten kommentit globaalin kasvun mahdollisista piristymisen merkeistä ja Brexitin vaikutuksista sekä niiden vaikutuksista yritysten tulevaisuuden tuloksentekokykyyn.

Tuloskausi Yhdysvalloissa

Ensimmäisen vuosineljänneksen raportointikausi Yhdysvalloissa osoittautui laskettuihin odotuksiin nähden kohtuulliseksi. Kaikkien S&P 500 -yhtiöiden raportoitua tuloksensa saldoksi muodostui lopulta 2,6 % odotuksia parempi tuloskertymä, mikä on hieman noin 3 %:n keskimääräistä positiivista yllätystä heikompi. On kuitenkin hyvä huomioida, että ennen tuloskautta odotuksia laskettiin voimakkaasti, mistä syystä laajemmassa perspektiivissä tarkasteltuna tuloskehitys Yhdysvalloissakin on ollut heikkoa. Alla olevassa kuvassa näkyy tulosennusteiden kehitys Yhdysvalloissa viimeisen puolen vuoden aikana. Yhteenlaskettu myyntikertymä jäi lopulta 0,3 %:ia odotuksista. Tulokset laskivat vuodentakaisesta 8,7 %:ia ja myynti laski 2,0 % kertoen heikentyneestä kysynnästä ja ongelmista pitää historiallisesti melko korkeita katetasoja.

Myös Yhdysvalloissa tulosodotuksia on jouduttu laskemaan. Kuvaajasta näkyy viimeisen 26 viikon muutokset tulosennusteissa vuosille 2016 ja 2017 niin analyytikkojen (“bottom-up”) kuin makrostrategien (“top-down”) toimesta.

Tulosennusteiden kehitys Yhdysvalloissa analyytikkojen ja makrostrategien toimesta

Lähde: FactSet

Tässä markkinaympäristössä pidämme tärkeänä yhtiöiden tuloskommenttien yhteydessä annettavia näkymiä kysyntäympäristön mahdollisesta parantumisesta: tulosennusteiden negatiivinen kehitys ja osakekurssien positiivinen kehitys ei voi jatkua loputtomiin, vaan jomman kumman täytyy taipua. Ongelmallista on myös se, että makrostrategit suhtautuvat ensi vuoteen selvästi analyytikoita skeptisemmin. On yleisesti tiedossa, että analyytikot ovat keskimäärin ylioptimistisia tulevaisuudesta ja laskevat odotuksia vasta hyvin lähellä raportointikausia.

Samaan aikaan Yhdysvaltain osakemarkkinoiden arvostus vaikuttaa jo melko kalliilta. Alla on esitetty historiallisen 12 kuukauden toteutuneiden tulosten sekä seuraavan 12 kuukauden ennustetuiden tulosta pohjalta laskettu P/E (hinta per tulos) -luku. Myös pitkän tähtäimen mittareilla amerikkalaisosakkeet vaikuttavat kalliilta.

yhdysvaltain_arvostustaso_historiallisella_PE_luvulla

Tulospohjaisia arvostuskertoimia tulkittaessa tilannetta ei helpota myöskään se, että tulosmarginaalit vaikuttavat kääntyneet laskuun käytyään lähellä huipputasoja. Osaava työvoima alkaa olla Yhdysvalloissa jo kortilla nostaen asteittain palkkakustannuksia. Samaan aikaan dollari on vahvistunut viime vuosina niin paljon, ettei valuuttakurssistakaan enää tule entisenlaista hyötyä (S&P 500 -indeksin yhtiöiden myynnistä noin 31 % tulee ulkomailta).

Alla olevasta kuvaajasta voidaan havaita nettotulosmarginaalin käänne Yhdysvalloissa.

nettotulosmarginaalin kehitys yhdysvalloissa

Samaan aikaan analyytikot kuitenkin odottavat edelleen selvää nettotulosmarginaalin parannusta. On vaikea kuvitella, että ilman merkittävää kysyntäympäristön paranemista näin voisi käydä.

Toteutunut ja ennustettu nettotulosmarginaali S&P 500 -indeksin yhtiöille.

nettotulosmarginaaliennusteet yhdysvalloissa

Alla on vielä esitetty vakiokuvaajamme, josta havaita fundamentaalisenaongelmana Yhdysvaltojenkin osakemarkkinoilla edelleen tuloskasvun puute ja tuloskasvuodotusten pehmeys. Tuloskasvun puutteesta kuvaajassa kertoo violetti käyrä, joka mittaa edellisen 12 kuukauden yhteenlaskettua tuloskertymää yhdysvaltalaisilla yrityksillä (S&P 500-indeksi). Realisoitunut tuloskasvu on laskenut maltillisesti jo vuoden 2014 lopulta alkaen. Positiivisena valonpilkkuna seuraavan 12 kuukauden tulosodotukset (keltainen käyrä) ovat viime aikoina hieman nousseet, joskin on syytä huomioida, että ne pitävät sisällään esimerkiksi yllä kuvaillut haasteelliset odotukset marginaaliparannuksista. Mustalla käyrällä on esitetty indeksin kehitys uusiin huippuihin oikealla akselilla. Palautuakseen kestävälle nousutrendille uskomme osakemarkkinoiden tarvitsevan tulosodotusten pysyvää paranemista sekä tätä tukevaa kommentointia yrityksiltä.

tulosennustekehitys_yhdysvalloissa

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Q1-tuloskausi käynnistynyt USA:ssa positiivisissa tunnelmissa

Kesän tuloskausi on alkanut Yhdysvalloissa lupaavissa tunnelmissa ja erityisesti yhdysvaltalaiskuluttajien mielialoista on kuultu positiivista viestiä. Tällä hetkellä 35 yhtiötä S&P 500 -indeksin 500 yhtiöstä on raportoinut tuloksensa. Tulokset ovat olleet tyypilliset 3 % analytikko-odotuksia paremmat ja myyntikin lievästi (+0,5 %). Absoluuttisesti tulosten laskua on kuitenkin mitattu vielä 4,4 %:ia vuodentakaisesta. Finanssisektori ja harkinnanvarainen kulutus ovat olleet positiivisimmat yllättäjät yli 4 % tulosyllätyksillään. Harkinnanvarainen kulutussektori on kyennyt ylittämään myös myynnin puolesta odotukset yli 3 %:lla. Indeksin valintatyökalumme perusteella amerikkalaiset sektorit eivät ole enää lähellä kärkeä emmekä ole pitäneet Yhdysvaltain osakemarkkinoita enää kovin houkuttelevina vaativan arvostuksen vuoksi.

Euroopassa tulosennusteet ovat pehmentyneet edelleen

Ensimmäisen vuosineljänneksen raportointikausi Euroopassa osoittautui lopulta kohtuulliseksi odotuksiin nähden. Tulokset olivat kaiken kaikkiaan 2,7 %:ia odotuksia paremmat liikevaihdon jäädessä 3,6 %:ia odotuksista.

Kuten alla olevasta kuvaajasta voidaan nähdä, Euroopassa (STOXX 600-indeksi) kurssit (musta) ovat laskeneet viimeisen vuoden aikana reippaasti. Tästä huolimatta ne ovat edelleen reippaasti ylempänä kuin vuonna 2010, jolloin toteutuneet tulokset (violetti) olivat nykyistä ylempänä! Valitettavasti myös tulosennusteet (keltainen, 12kk-ennusteella) ovat olleet tänä vuonna selvässä laskussa ja edelleen tasoilla, jotka ovat jääneet haaveeksi viime vuosina. Euroopassa niin toteutunut kuin odotettu tulostaso ovat edelleen selvästi globaalia finanssikriisiä edeltäviä tasoja alhaisempi. Olemme suosineet tässä epävarmassa syklin vaiheessa edelleen laatuyhtiöitä ja Euroopan elpymiseen uskoville vakaata ja hyvää osinkotuottoa tarjoaviin laatuyhtiöihin sijoittava ETF tarjonnee edelleen houkuttelevan vaihtoehdon.

tulosennustekehitys_euroopassa

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Tulosyllätykset Suomessa

Tulosennustetrendi (ennustetut tulokset, keltainen käyrä alla) on Suomessa selvästi Eurooppaa ja jopa piirun Yhdysvaltoja positiivisempi, tosin täälläkin ollaan vielä vuotta 2010 alempana kuten toteutunutkin tuloskertymä (violetti käyrä). Indeksin valintatyökalussamme suomalaiset osakkeet saavat tällä hetkellä 52 pistettä sijoittuen listalla hieman puolenvälin alapuolelle. Hyvät pisteet suomalaisyhtiöt saavat ainoastaan osinkoarvostuksesta (8 pistettä) – tältä vuodelta odotetaan osinkoja, jotka tarkoittaisivat indeksitasolla kohtuullista 4,1 % osinkotuottoa. Kokonaisriski, kurssiriski ja laadukkuus osoittavat sen sijaan edelleen heikkoja lukuja. Lue suomalaisyhtiöiden tarkemmat tulosnäkymät tästä. 50 vinkkiä suomalaisten yhtiöiden tuloksiin löydät puolestaan täältä.

 

tulosennustekehitys_suomessa

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Japanissakin tulostrendi heikentynyt

Myös Japani (Nikkei 225 -indeksi) vaikuttaa liittyneen muiden länsimaiden pariin heikentyvällä tulosmomentilla. Japanissakin ennustetut (keltainen) ja toteutuneet (violetti) tulokset ovat lopettaneet pitkään jatkuneen nousunsa ja kurssikehitys on ollut vaisua ulkomaalaisten sijoittajien vetäessä rahaa ulos Japanista. Eurooppaan ja Suomeen nähden positiivista Japanissa on selvästi korkeammat tulostasot verrattuna aikaisempaan historiaan. Voimakkaasti heikentynyt jeni tosin osittain selittää hyvää aiempaa kehitystä eikä euromääräiselle sijoittajalle vuosien 2013-2015 kurssinousu ole näkynyt läheskään yhtä voimakkaasti kuin jenimääräisille sijoittajalle (Tiesitkö, että ETF:ien avulla voit sijoittaa myös valuuttasuojatusti? ETF-työkalustamme löydät tehokkaimmat valuuttasuojatut ETF-rahastot).

Tulos- ja tulosennustekehitys Japanissa

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Johtopäätökset

Vaikka tämän ja ensi vuoden tulosodotuksia on laskettu selvästi, ovat osakemarkkinat nousseet Yhdysvalloissa jo uusiin huippuihin. Viime aikoina on onneksi saatu orastavia merkkejä talouskasvun asteittaisesta piristymisestä. Tulosennustetrendin seuraamisen ohella suosittelemme jäseniämme perehtymään Markkinaympäristö-osiostamme löytyviin talous- ja riski-indikaattoreihin, jotka ovat antaneet historiallisesti hyvää indikaatiota siitä, milloin osakemarkkinoita on kannattanut suosia ja milloin välttää.

Tuloskauden alkumetrit on otettu Yhdysvalloissa positiivisissa tunnelmissa ja tuleva viikko alkaa viitoittamaan tuloskauden suuntaa. Päämarkkinoiden välisessä vertailussa Japanin osakemarkkinat vaikuttavat mielestämme edelleen houkuttelevimmilta arvostusmielessä (lue myös casemme japanilaisista osakkeista). Alla olevasta kuvaajasta voi havaita japanilaisten osakkeiden (ruskea käyrä) arvostustasojen painuneen markkina-arvon ja edellisen 12 kuukauden käyttökatekertymän perusteella selvästi Eurooppaa (punainen käyrä) ja Yhdysvaltoja (musta käyrä) alhaisemmaksi.

arvostusvertailu_paamarkkinoiden_valilla

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Tuloskausikommentit ovat pääosin suunnattu jäsenillemme. Esitetyt tulosennusteet perustuvat luotettavista lähteistä kerättyyn analyytikoiden ennustedataan (ns. bottom up). Tuloskauden lukujen lähteenä FactSet, Thomson Reuters ja Bloomberg.

Tuloskauden Q2/2016 artikkelisarjan kirjoitukset löydät tuloskauden edetessä hakusanalla “Tuloskausi Q2/2016”. Indeksejä vastaavat tehokkaat ETF:t löydät ETF-valintatyökalusta ja Indeksin valintatyökalusta.BSS merkintäoikeusanti


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


Kiinnostavimmat osakeideat Suomesta -webinaari

Image


treebuddy
BSS merkintäoikeusanti

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy