estateguru

Onko yrityksesi luottokelpoinen?

Yrityslaina Fundu

Kiristynyt pankkisääntely ja talouden rakennemuutos ovat hankaloittaneet pk-yritysten lainansaantia Suomessa ja yrityksen luottokelpoisuudesta huolehtiminne onkin noussut yrityksille tärkeäksi.

Julkaistu: 20.05.2016 Kirjoittaja:

Fundu yrityslainat

Kun pankkirahoituksen saanti on hankaloitunut, on pankkien rinnalle syntynyt uudenlaisia, täydentäviä rahoittajia, jotka voivat tarjota yrityksille lainarahoitusta pankkeja väljemmillä ehdoilla. Pankkien pääasiallinen toiminta on rahoituksen välittäminen, eikä pankkitoiminta kestä mahdollisia luottotappioita. Yksityisten sijoittajien antamalla lainarahoituksella näin ei ole, minkä johdosta myös sijoittaminen riskialttiimpiin yrityksiin on mahdollista, kunhan lainasalkun tuotto on kokonaisuudessaan positiivinen – ja sijoittajille riittävä.

Tavallisesti yrittäjät ovat tottuneet tiukkoihin lainaehtoihin. Tässä vertailua pankkirahoituksen ja täydentävien lainoittajien välillä.

Kassavirta ja tulos

Perinteisesti on ajateltu, että yrityksellä tulee olla positiivinen kassavirta ja tulos lainarahoituksen saamiseksi. Usein näin onkin – etenkin pankkirahoituksen suhteen –  mutta monet kehitysvaiheesssa olevat yritykset ovat lainarahoituskelpoisia uusille, pankkirahoitusta täydentäville lainoittajille, kuten Fundu Oy:lle. Kun yrityksen luottokelpoisuus määritellään sekä kvantitatiivisten (tilinpäätös, laskennalliset ennusteet) että kvalitatiivisten (johto, omistajat, liiketoimintasuunnitelma) tekijöiden summana, ei yksittäiset negatiiviset tunnusluvut estä lainan saantia.

Reaalivakuudet

Pankit ovat perinteisesti myöntäneet lainaa reaalivakuuksia vastaan. Tällöin lainan takaisinmaksun takeena on reaaliomaisuutta. Nykyään yhä useamman yrityksen liiketominta perustuu kuitenkin pikemminkin aineettomiin tekijöihin, kuten osaamiseen, tuotemerkkiin tai ohjelmistoon, jotka eivät kelpaa pankkirahoituksen vakuudeksi. Yritysten onneksi reaalivakuudetkaan eivät muodosta enää estettä lainarahoituksen saannille ja realivakuudettoman lainan saanti on helppoa, esimerkiksi Fundu-palvelun kautta.

Luottohistoria

Yrityksen nuori ikä ei yleensä ole esteenä lainarahoituksen saamiselle. Tyypillisesti nuorten yritysten lainojen koot ovat pienempiä kuin pitempään toimineiden yritysten. Luottohistoria on kuitenkin tärkeää pitää puhtaana, mikäli yrityksellä, tai sen avainhenkilöillä, on maksuhäiriömerkintöjä, on lainarahoituksen saanti haasteellista – tai peräti mahdotonta.

Huolimatta pankkien kiristyneestä lainarahoituksen tarjonnasta on yrityksillä edelleen helppo pääsy lainamarkkinoille – kunhan liiketoiminta ja luottohistoria ovat kunnossa. Fundu rahoittaa kaikenlaisia kasvuyrityksiä monipuolisilla lainainstrumenteilla, jotka sovitetaan rahoitettavan yrityksen tarpeeseen. Mikäli sinulla on investointeja tulossa, tilauksia toimitettavana tai muuten vain tarvitset rahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen, ota yhteyttä Fundun edustajiin niin teemme yrityksellesi yksilöllisen luottoluokituksen ja sen perusteella rahoitustarjouksen

 

Kumppaniartikkeli, Fundu Oy, Tuomas Oksanen, tuomas.oksanen@fundu.fiestateguru


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy