northcrypto

Muutoksia Passiivinen Kulupihtari -mallisalkussa

mallisalkku

Passiivinen Kulupihtari on puoliksi osakkeista ja puoliksi koroista koostuva mallisalkku, joka tarjoaa kustannustehokkaan ja hyvin hajautetun globaalin ETF-salkun. Historiallisesti salkku on voittanut saman riskitason yhdistelmärahastot keskimäärin noin 1,5 %-yksiköllä vuodessa, mikä selittyy salkun selvästi yhdistelmärahastoja alhaisemmalla kulurakenteella. Pitkässä juoksussa tämä tarkoittaa mukavaa lisätuottoa sijoittajalle, joka haluaa karsia turhat kustannukset.

Julkaistu: 25.05.2016 Kirjoittaja:

ETF mallisalkut Passiivinen Kulupihtari rahastot

ETF-rahastoja pidetään tämän vuosituhannen suurimpana finanssi-innovaationa, vaikka niitä toki on ollut saatavilla jo viime vuosituhannen puolella. Ne valloittavat nopeasti markkinaosuuksia perinteisiltä rahastoilta, joiden yleisenä ongelmana ovat suuret kustannukset sekä kyvyttömyys voittaa markkinoita. ETF-rahastojen voimakkaan yleistymisen myötä myös piensijoittajat voivat rakentaa itselleen tehokkaita salkkuja helposti ja tehokkaasti aivan kuten maailman suurimmat suursijoittajat.

Mallisalkussamme vain tehokkaimmat ETF:t

ETF:ien kustannuskilpailun käydessä yhä voimakkaana on aika päivittää myös Passiivinen Kulupihtari -mallisalkkumme sisältö tämän hetken tehokkaimmilla ETF:llä. Seurauksena salkun vuotuinen hallinnointipalkkio ETF-rahastoille laski aiemmasta noin 0,22 %:sta piirun verran 0,20 %:iin.

Sijoittaja voi Kulupihtari-salkun peruspainoja muokkaamalla muodostaa itselleen tehokkaan vastineen mille tahansa perinteiselle yhdistelmärahastolle. Jos Kulupihtarista haluaa rakentaa vaikkapa 25 %:ia osakkeita sisältävän perinteisen yhdistelmärahaston vastineen, tulee osake-ETF:ien painot puolittaa ja korko-ETF:ien painot 1,5 kertaistaa verrattuna perusallokaatioon (alla).

Sijoitusideoita etsivä löytää salkusta huipputehokkaat ETF:t esimerkiksi USA:n, Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin.

Kannattaako sijoittajan vaihtaa uusiin tehokkaampiin ETF:iin?

Jokainen sijoittaja voi omalta kohdaltaan miettiä, ovatko uudet ETF-valinnat niin paljon tehokkaampia, että mahdolliset kertyneet tuotot kannattaa realisoida ja kaupankäyntikustannukset maksaa kulusäästön johdosta. Uusien kustannustehokasta salkkua rakentavien sijoittajien kannattaa ottaa hintakilpailusta hyöty irti ja käyttää tämän hetken tehokkaimpia ETF:iä. Paljon tärkeämpää on miettiä, onko nykyinen salkku rakennettu tehokkaasti ilman turhia kuluja.

Mallisalkun tuotto

20160502-kulupihtari-tuottokehitys

Uudet ETF-instrumentit Passiivinen Kulupihtari -mallisalkussa

jasensisalto_kirjaudu

Uudelleenpainotukset mallisalkussamme (vain jäsenille)

jasensisalto_kirjaudunorthcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy