Osallistu osakeantiin!

Retail-jätit Walmart ja Home Depot ylittivät odotukset Q2:lla

Retail-, eli vähittäiskauppayhtiöiden järkäleet Walmart ja Home Depot julkaisivat toisen vuosineljänneksen tuloksensa. Molemmat yhtiöt ylittivät ennusteet, mutta miltä osakkeet näyttävät Sijoittajan näkökulmasta? Entä mitä tulokset kertovat jenkkikuluttajasta, joka on ratkaiseva pörssin kehityksen kannalta.

Julkaistu: 17.08.2022 Kirjoittaja:

Home Depot inflaatio kansainvälinen sijoittaminen markkinaympäristö osakkeet tulokset Walmart

Walmart

Q2/FY2023 – Inflaatio kasvattanut liikevaihtoa, mutta heikentänyt kannattavuutta

 • Liikevaihto 152,86 miljardia dollaria => ennuste: 150,81 miljardia dollaria (kasvua 8,4 %)
 • Liiketulos: oli 6,9 miljardia dollaria, jossa muutos vertailukauteen oli -6,0 %
 • Toteutunut EPS on 1,77$ =>EPS ennuste: 1,62$

Tilikautensa 2023 toisella neljänneksellä Walmart kasvoi odotuksia paremmin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 8,4 % ja myynti kehittyi yksinumeroisin luvuin kaikilla Walmartin liiketoiminta-alueilla. Myyntiä tuki osittain korkea inflaatio, joka nosti elintarvikkeiden ja muun Walmartin kauppatavaran hintoja. Hyvästä myynnin kehityksestä huolimatta Walmartin liiketulos laski neljänneksellä 6,8 % vertailukaudesta, vaikka tulokseen vaikutti positiivisesti vakuutusratkaisun luoma kertaluontoinen erä. Walmart ilmoitti heinäkuun lopussa julkaisemassa negatiivisessa tulosvaroituksessaan inflaation muuttaneen kuluttajakysyntää ja siten heikentäneen yhtiön kannattavuutta. Retail-yhtiön asiakkaat ovat alkaneet käyttää enemmän rahaa elintarvikkeisiin ja vähemmän korkean katteen omaaviin, harkinnanvaraisen kulutuksen tuotteisiin, kuten elektroniikkaan.

Walmart ohjasi fiskaalivuoden 2023 kolmannen neljänneksen liikevaihdon kasvavan 5 %, mihin kohdistuu noin 1,3 miljardin dollarin negatiivinen valuuttavaikutus. Yhtiö ohjasi Q3:n liiketuloksen laskevan 8,0 – 10,0 %, ja oikaistu EPS:n laskevan 9,0 – 11,0 %. Walmart paransi koko vuoden ohjaustaan liiketuloksen osalta. Uuden ohjauksen mukaan yhtiön liiketulos tilikaudella 2023 laskee 9,0-11,0 % (aiemmin: 11,0 – 13,0 %).

Walmartin osakekurssi

Markkinoiden reaktio Walmartin neljännestulokseen oli varsin positiivinen. Pörssin avattua tulosjulkistuksen jälkeen, yhtiön osakkeen kurssi pomppasi 5,1 %. Osakekurssi jatkoi sillä tasolla päivän loppuun. Walmartin päätöskurssi oli eilen 139,37 dollaria. Osake nyt palautunut lähelle tasoa, jossa se oli ennen Q1-tulospettymystä.

Walmartin osakekurssi viimeiseltä vuodelta

Sijoittajan näkökulma

Vaikka Walmartin Q2-tulos ylitti ennusteet, voi siihen suhtautua varauksella. Kuitenkin alle kuukausi ennen tulosjulkistusta Walmart antoi negatiivisen tulosvaroituksen, jossa yhtiö arvioi sen toisen neljänneksen ja koko tilikauden 2023 kannattavuuden heikentyvän. Vähittäiskauppaketjun osake putosi yli 8 %:ia ja analyytikot laskivat odotuksiaan toiselle neljännekselle. Q2-tulosjulkistuksen ilmestyessä kannattavuus olikin yhtiön omaa arviota selvästi parempi. Tulos löi analyytikoiden uudet ennusteet mennen tullen, ja viime aikoina harvinaisen anteeksiantavina toimineet markkinat palkitsivat Walmartin odotuksia korkeammasta tuloksesta.

Walmartin toinen vuosipuolisko riippuu nyt täysin globaalin inflaatiokehityksen sekä yhtiön inflaatiota tasapainottavien toimien varassa. Mikäli inflaatio jatkaa korkeana tai kiihtyy entisestään, jatkuu myös Walmartin asiakkaiden kulutustrendi vähittäiskauppayhtiön kannalta negatiiviseen suuntaan. Q2-tulosta tarkastellessa näyttää siltä, ettei Walmartin nykyiset toimet ole tarpeeksi riittävät, jotta inflaation vaikutukset saataisi taltuttettua. Viimeisimmät inflaatioluvut ovat kuitenkin olleet paranemaan päin, joten on myös mahdollista, että kuluttajat palaavat hiljalleen vanhoihin kulutustottumuksiinsa ja Walmartin kannattavuus kehittyy paremmin loppuvuotta kohden.

Walmart on kansainvälisen Osaketyökalumme pisteytyksessä keskitasoa parempi. Arvostusluvuista yhtiön P/E -luku kuluvan vuoden tulosennusteella on 24,5. Analyytikot uskovat Walmartin tuloksen kasvavan ensi vuonna, sillä yhtiön tilikauden 2024 tulosennusteella laskettu P/E -luku on 21,8. Yhtiö on defensiivinen ja laadukas, joten arvostusluvut ovat nykytasoilla kohtuu houkuttelevat.

Home Depot

Q2/2022 – ”Yhtiön historian paras kvartaaliliikevaihto ja -kannattavuus”

 • Liikevaihto 43,79 miljardia dollaria => ennuste: 43,36 miljardia dollaria (kasvua 6,5 %)
 • Liiketulos: oli 7,2 miljardia dollaria, jossa muutos vertailukauteen oli + 8,6 %
 • Toteutunut EPS on 5,05$ =>EPS ennuste: 4,94$

Vuoden toisella neljänneksellä kysyntä kodin remontointi ja ehostustuotteille jatkui vahvana, mikä näkyy Home Depotin Q2-tuloksessa. Yhtiön liikevaihto kasvoi katsauskaudella 6,5 % vuoden takaisesta vertailukaudesta. Myös Home Depotin kannattavuus parani neljänneksellä, kun yhtiön liiketulos kasvoi yli kahdeksan prosenttia ja osakekohtainen tulos nousi 11,5 prosenttia. Home Depotin toimitusjohtaja Ted Decker kommentoi tulosjulkistuksen yhteydessä kvartaalin myynnin ja kannattavuuden olleen yhtiön historian parhaat. Deckerin mukaan vahvan vuosineljänneksen taustalla oli korkean kysynnän lisäksi oikeat ratkaisut haastavassa markkinatilanteessa.

Home Depot säilytti ohjauksensa tilikaudelle 2022. Yhtiö arvioi sen liikevaihdon kasvavan noin 3,0 % ja käyttökatteen olevan 15,4 %. Tilikauden EPS:n odotetaan kasvavan yksinumeroisin luvuin.

Home Depotin osakekurssi

Home Depotin sai odotetun hyvän vastaanoton sijoittajilta pörssin avauduttua. Yhtiön kurssi nousi parissa tunnissa 5,2 %. Pörssipäivän kuluessa Home Depotin kurssi kuitenkin laski hieman päivän huipusta. Yhtiön päätöskurssi 327,38 $ oli kuitenkin 4,0 % edellistä päätöskurssia suurempi. Kurssi on vielä selvästi alempana kuin viime vuoden lopulla.

Home Depotin osakekurssi viimeiseltä vuodelta.

Sijoittajan näkökulma

Toisin kuin Walmart, Home Depot ei ole huomannut asiakkaidensa vaihtaneen halvempiin tuotteisiin korkean inflaation myötä. Toki inflaatio näkyy keskimääräisten ostosten hinnassa, mutta suuressa kuvassa Home Depotin toimiala on toistaiseksi ollut paremmin turvassa inflaatiolta. Remontit ovat useammin aikakriittisiä ja ihmisten kehittäessä kotiaan he arvostavat edelleen laatua. Tämä tukee yhtiön kehitystä loppuvuonna.

Riskinä Home Depotin toiminnalle on yleisen makroekonomisen tilanteen merkittävä heikentyminen. Syvän taantuman tai jopa laman tullen kuluttajat vähentävät kodin ehostamista, mikä voisi hyydyttää Home Depotin liiketoiminnan.

Arvostusluvuiltaan Home Depot on keskitasoa, mutta hiukan Walmartia edullisempi. Vuoden 2022 tulosennusteella laskettuna yhtiön P/E -luku on 21,1. Vuonna 2023 analyytikot odottavat Home Depotin edelleen parantavan tulostaan. Vuoden 2023 tulosennusteella laskettu P/E -luku on 19,9. Tässä skenaariossa taantuma tai lama ei siis ole mukana.

Home Depotin kokonaispisteet ovat Osaketyökalussa selvästi keskitasoa paremmat ja myös Walmartia korkeammat. Pidämme silti myös Walmartia nykyhinnalla melko turvallisena osakevaihtoehtona. Home Depot on taantumassa näkemyksemme mukaan hieman riskisempi.

Jenkkikuluttaja uskoo edelleen tulevaan

Järkälemäisten Retail-yhtiöiden, kuten Walmartin ja Home Depotin toimintakatsaukset antavat melko hyvän kuvan Yhdysvaltalaisen kuluttajan käyttäytymisestä. Inflaatio on saanut aikaan sen, että kuluttajat ovat alkaneet suosia halvempia elintarvikkeita. Tämä käy ilmi Walmartin tiedotteesta. Kyky kuluttaa ei ole kuitenkaan kadonnut, sillä markkinaympäristö ei ole vaikuttanut Home Depotin remontointi- ja kodin ehostustuotteiden kysyntään. Kuluttaja siis säästää lyhyellä tähtäimellä, mutta näkee pitemmän ajan ’sijoitusten’, kuten remontoinnin olevan edelleen tärkeää. Tämä antaa pahimpia pelkoja positiivisemman kuvan jenkkikuluttajasta, joka on ratkaisevassa asemassa talouden ja siten pörssin kehityksen kannalta.

Pörssin kannalta on todella tärkeää, mikäli kuluttajat suhtautuvat tulevaan optimistisesti. Mikäli syksyn myötä inflaatiolukujen raportoidaan laskevan ja Fed ei käyttädy enää yhtä agressiivisesti, voi pörssin nousu jatkua.

Sijoita Retail-jätteihin eTorossa ilman välityskuluja

eToron sijoitusalustalla voi sijoittaa kansainvälisiin osakkeisiin erittäin alhaisilla kuluilla. eTorosta löydät muun muassa Walmartin* ja Home Depotin* osakkeet. Osakkeiden välityspalkkio eTorossa on nolla euroa.

REKISTERÖIDY eTOROON!

eToro on useita eri omaisuuseriä tukeva alusta, jonka kautta voit sijoittaa osakkeisiin ja kryptovaluuttoihin sekä käydä kauppaa hinnanerosopimuksilla.  Hinnanerosopimukset (CFD) ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy suuri pääoman nopean menetyksen riski velkavivun käytöstä johtuen. 77 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen.  Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille. Copy Trading ei ole sijoitusneuvontaa. Sijoitustesi arvo voi nousta tai laskea. Pääomasi on vaarassa. Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja sovelletaan. Lisätietoja etoro.com/trading/fees.

Seuraa tuloskautta(*) Affiliate-linkki. Linkin kautta siirtyminen sivustolle ei aiheuta kuluja käyttäjälle. Tehdyistä tilauksista sivusto voi saada rahallisen korvauksen.Osallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy