New call-to-action

Kannattaako rahastosijoittajan tuijottaa pelkästään tuottoa?

ilotulitus

Usein rahastoja vertaillaan niiden historiallisen tuoton perusteella. Onko tämä järkevä mittari ja mihin muihin asioihin rahastosijoittajan kannattaisi kiinnittää huomiota?

Julkaistu: 17.02.2016 Kirjoittaja:

rahastot

Kaksi rahastoa: laatu vs. hölmöriski

Vertailussa on kaksi kuvitteellista rahastoa: laatu ja hölmöriski. Molemmat on perustettu vuoden 2014 alussa ja seuranta-aika on vuoden 2015 loppuun.

  • Laatu noudattaa hyväksihavaittua sijoitusstrategiaa ja taustalla on kokenut salkunhoitotiimi
  • Hölmöriskin sijoitusfilosofia perustuu riskinottoon ja yltiöpäiseen tuoton tavoitteluun (toisten rahoilla)

Rahastojen tuotto

Ainoastaan kahden vuoden tuottoa tarkastelemalla Rahasto hölmöriski vaikuttaa paremmalta rahastolta. Sen tuotto on yli kaksi prosenttiyksikköä parempi.

Laatu ja hölmöriski tuotto

Tarkastelemalla tuottokehitystä tarkemmin havaitaan, että Rahasto hölmöriskin tuotto on syntynyt kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

Tuotto sijoittajan näkökulmasta

Rahastosijoittaja, joka on sijoittanut Rahasto hölmöriskiin minä muuna ajankohtana tahansa kuin perustamishetkellä, olisi hävinnyt Rahasto laatuun sijoittavalle.

Helmikuussa 2014 mukaan tulleet Hölmöriskin rahastosijoittajat olisivat hävinneet Laatusijoittajille 1,9 %-yksikköä, maaliskuussa mukaan tulleet 6,2 %-yksikköä ja huhtikuussa mukaan tulleet jo 10,7 %-yksikköä.

Laatu ja hölmöriski tuotto vuoden 2015 loppuun

Mistä tuottoero syntyy?

Rahastojen tuottoeron taustalta löytyy rahastojen tuottojen vakaus. Rahasto hölmöriskin aloitus on ollut vahva. Rahasto on tuottanut kolmen ensimmäisen perustamiskuukauden aikana 5 % per kuukausi. Tämän jälkeen rahaston tuotto on vaihdellut -0,5 % ja 1,5 % välillä. Rahasto Laatu vastaavasti on tuottanut tasaisesti 1 %:n joka kuukausi.

Kovalla riskinotolla ja tuurilla Rahasto hölmöriskille on saatu hyvä startti. Hyvä startti näkyy tuottokehityksessä vielä kahden vuoden päähän. Rahasto hölmöriski voi raportoida erinomaisesta historiallisesta tuottokehityksestä pitkään, vaikka tosiasissa hyvästä tuotosta ovat saaneet nauttia vain ne, jotka ovat olleet mukana heti alusta asti. Kaikki muut sijoittajat häviävät Laatusijoittajille.

Mihin kiinnittää huomiota rahastoa valittaessa?

  • Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta
  • Vertaile myös riskilukuja. Jos tuoton taustalla on korkeat riskiluvut, sukeltaa rahasto heikossa markkinatilanteessa syvälle
  • Vertaile tuottoja eri ajanjaksoina
  • Tuoton vakaus kertoo laadukkaasta rahastosta, taustalla on joko hyvä sijoitusstrategia tai vahva salkunhoitotiimi tai molemmat

Teimme vertailun suomalaisista rahastoista. Halusimme selvittää, mitkä ovat oikeasti Suomen parhaat rahastot. Vertailussa kiinnitämme erityisesti huomiota tuoton vakauteen ja riskiin. Nämä kaksi ovat rahastosijoittajan tulevan tuoton kannalta kaksi tärkeintä ominaisuutta.

Huom! ETF-työkalustamme löydät tehokkaimmat ETF-rahastot.

Tilaa lisää hyödyllisiä artikkeleita ilmaiseksi sähköpostiisi!

Näin hyödynnät Sijoittaja.fi:n työkaluja sijoituspäätöksissäSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


suomen sijoitusmetsät

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy