Kehittyvien osakemarkkinoiden pitkän ajan tuotto-odotus ylivertainen Yhdysvaltoihin nähden

tuotto-odotus

Pitkässä juoksussa yritysten tulosten ja osakekurssien on havaittu olevan keskihakuisia. Tämä tarkoittaa sitä, että niin yritysten tuloksilla kuin osakekursseilla on taipumus hakeutua kohti pitkän aikävälin trendikehitystä. Tämä tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia pitkäjänteiselle sijoittajalle. Monelle sijoittajalle saattaa olla yllättävää, miten helppoa pitkällä aikajänteellä osakekurssien ennustaminen on ollut.

markkinaympäristö osakkeet

Alla olevasta kuvaajasta voidaan havaita, että amerikkalaisten osakkeiden (keltainen käyrä) viime vuosien kurssikehitys on ollut poikkeuksellisen hyvää. Vastaavasti kehittyvillä markkinoilla (valkoinen käyrä) meno on poikkeuksellisen huonoa. Eurooppalaiset osakkeet (oranssi käyrä) sijoittuvat välimaastoon.

Osakemarkkinoiden tuottokehitys Yhdysvalloissa, Euroopassa ja kehittyviilla markkinoilla

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Vaikka myös osakekursseilla itsellään on tapana hakeutua kohti trendiuraansa pitkällä aikajänteellä, kannattaa sijoittajan preferoida tietoa arvostustasoista houkuttelevimpien tuottomahdollisuuksien löytämiseksi.

Oikeilla arvostusmittareilla huomattavaa ennustearvoa tulevaan kurssikehitykseen

Pitkän aikavälin osakesijoittajille arvostustasot ovat kenties tärkein indikaattori pitkän aikavälin tuottopotentiaalista. Arvostustason mittaaminen on puolestaan jossain määrin haastavaa, sillä erityisesti virtasuureilla (tulos, kassavirta, käyttökate,…) on taipumus elää ajassa melko voimakkaasti. Tulosfundamenttien tasaamiseksi markkinoilla paljon käytetty mittari on ns. Shillerin P/E-luku, joka suhteuttaa nykykurssitasoon pitkän aikavälin keskimääräisen tuloksen. Tämän avulla saadaan kestävästä tulostasosta hyvä estimaatti, jota voidaan hyödyntää syklikorjatun arvostustason estimaattorina.

Shlillerin P/E:n hyvä puoli on erityisesti sen ennustekyky tuleville osaketuotoille. Kuten alla olevasta kuvaajasta voidaan havaita, esimerkiksi amerikkalaisten osakkeiden tuottokehitystä on Shillerin P/E-luvun avulla kyetty ennustamaan hämmästyttävän tarkasti. Osakkeiden seuraavan kymmenen vuoden vuotuistetut tuotot ovat seuranneet Shillerin P/E -luvun käänteislukua (“Shillerin tulostuotto”) hämmästyttävän tarkasti (selitysaste 91 %).

shillerin-pe-on-ennekoinut-tulevia-tuottoja-hyvin

Lähde: Research Affiliates & Rob Arnott 12/2015.

Sijoittajien kannalta suurin haaste on pitkä aikaväli ja vain aniharva sijoittaja pystyy toimimaan markkinoilla kurinalaisesti omaa sijoitusstrategiaansa noudattaen. Yhdysvalloissa Shillerin P/E-lukuun pohjautuva vuotuinen tuotto-odotus seuraavalle 10 vuodelle on painunut hyvän kurssikehityksen seurauksena jo melko alas, noin 3 %:iin.

Vastaava mittari ennakoi kehittyville markkinoille huipputuottoja (sisältö vain jäsenille)

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


27.2.2020 12:10 | Timo Heikkilä
Listasimme kaikki 2020 vuoden osingon kasvattajat

26.2.2020 09:43 | Timo Heikkilä
Milloin koronakurssilasku loppuu?


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy