Northcrypto

Suomi Fundamentti -mallisalkun TOP-osakkeet huhtikuussa 2022

Suomi Fundamentti -mallisalkun salkkukatsaus. TOP 3 -osakkeissa syklisiä ja yksi matalariskisempi osake, joka yrittää strategiamuutoksella positiivista käännettä.

Julkaistu: 04.04.2022 Kirjoittaja:

mallisalkut osakkeet sijoitusideat Suomi Fundamentti-mallisalkku

Suomi Fundamentti

Suomi Fundamentti on pisimpään seurannassamme ollut mallisalkku. Se on ollut livenä jo vuodesta 2009 lähtien. Salkku on indeksiä riskisempi, mutta tuotto on ollut pitkässä juoksussa selvästi parempi, kuten alla olevasta kuvaajasta voi havaita.

Kuluvana vuotena Suomi Fundamentti on tuottanut -9,6 % ja indeksi -10,5 %. Vuoden 2022 alku on ollut osakemarkkinoilla vaikea johtuen korkojen nopeasta noususta ja Ukrainen sodasta, joka on näkynyt erityisesti Suomen osakemarkkinoilla. Maaliskuussa Suomi Fundamentti ja indeksi kääntyivät nousuun, Suomi Fundamentti tuotti vaatimattomat 0,2 % ja indeksi 1,7 %.

Mihin mallisalkku sijoittaa?

  • Salkku sisältää 25 kotimaista pörssiosaketta.
  • Osakkeet valitaan fundamenttianalyysin perusteella.
    • Tyypillisesti salkussa on hyvän osinkotuoton arvo-osakkeita, joiden tuloksen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Suomi Fundamentin TOP-osakkeet

Suomi Fundamentin kärjestä löytyy sykliset metalliosakkeet sekä pitkään alamaissa ollut Citycon. Volatiliteetti kertoo osakkeen kurssivaihtelusta ja näistä kolmesta Citycon on selvästi matalariskisin. Citycon yrittää nyt strategiamuutosta, jotta saisi kurssiin nostetta. Teräsyhtiöt sitä vastoin nauttivat parhaasta markkinatilanteesta pitkään aikaan, mikä näkyy yhtiöiden tuloksissa.

SSAB teki Q4:lla vahvan tuloksen, oikaistu liikevoitto oli 666,4 M€ (ennuste 585,5 M€) ja se yli kymmenkertaistui vertailukaudesta. Inflaatio ei vaikuttanut merkittävästi SSAB:n tulokseen, sillä kannattavuus parani Q3:sta. SSAB arvioi tekevänsä hyvän tuloksen myös vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla, mutta epävarmuus useiden asiakkaiden komponenttipulan ja logistiikkaketjujen pullonkaulojen takia jatkuu.

Myös Outokumpu teki erittäin vahvan tuloksen Q4:lla ja ohjasi hyvää tulosta Q1:lle. Oikaistu liiketulos oli 245 M€ (ennuste 270,9 M€). Tulos ja kannattavuus kuitenkin heikkenivät Q3:sta johtuen inflaatiosta. Ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat nousivat sekä Euroopassa että Amerikoissa, ja myös ferrokromin myyntihinta nousi edellisvuodesta. Energian ja tuotannon tarveaineiden hintojen merkittävä nousu ja kiinteiden kustannusten kasvu vaikuttivat .kannattavuuteen Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat.

Cityconin heikon kurssikehityksen syynä on ollut kauppakeskuksiin keskittynyt liiketoiminta, joka ei ole koronapandemiassa ollut sijoittajien suosiossa sekä tasaisesti hiipuva tuloskehitys. Q4:lla operatiivinen liiketulos oli 27,5 M€ (ennuste 42,2 M€). Nettovuokratuotot olivat 49,3 miljoonaa euroa (Q4/2020: 49,9). Cityconin operatiivinen tulos laski 14,1 % johtuen divestoinneista ja alhaisemmasta operatiivisesta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta, joiden vaikutusta alhaisemmat operatiiviset rahoituskulut kompensoivat. Citycon odottaa vuoden 2022 oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa olevan 0,48–0,58 euroa. 

SSAB tuottanut parhaiten 2022

Vuonna 2022 SSAB:n osake on tuottanut parhaiten, yli 25 %. Sitä vastoin Outokummun osake on laskenut ja Citycon polkenut paikallaan. Outokummun osakkeeseen on vaikuttanut inflaatio, jonka uskotaan syövän yhtiön kannattavuutta sekä Ukrainan sota, jonka pelätään vaikuttavan raaka-aineiden saatavuuteen sekä ruostumattoman teräksen kysyntään. Sijoittajan ei kuitenkaan tarvitse olla erityisen huolissaan, sillä Outokummun tärkein raaka-aine on kierrätysteräs, jonka osuus tuotannossa on yli 90 %. Vain rajallinen osuus tarvittavista raaka-aineista tulee Venäjältä. Ferrokromin korkeasta kysynnästä Outokumpu hyötyy, sillä yhtiöllä on oma kromikaivos ja ferrokromin tuotanto Suomessa.

Arvostusluvut edulliset

Suomi Fundamentin sijoitusstrategiana on ostaa riskikorjatulla odotetulla tulostuotolla edullisia osakkeita. Kuten alla olevasta Osaketyökalusta löytyvästä taulukosta voi havaita TOP 3- osakkeiden arvostusluvut ovat erittäin edulliset. SSAB:lla P/E-luku on 5,2 ja Outokummulla 3,9. Analyytikot uskovat, että tuloshuippu osuu vuoteen 2022, sillä tuloksen odotetaan heikkenevän molemmilla selvästi vuonna 2023. Sitä vastoin Cityconin tuloksen odotetaan kääntyvän nousuun. Vuoden 2023 tulosennusteella laskettu P/E-luku on 10,8.

Suomi Fundamentti -mallisalkun sisältö

Alla olevassa taulukossa koko Suomi Fundmanetti -mallisalkun sisältö. Sen näkee myös mallisalkkusivuilta, josta löytyy useita salkkuvaihtoehtoja eri tyyliselle sijoittajalle. Suomi Fundamentista löytyy nyt useita syklisiä materiaalit- ja teollisuussektorin osakkeita, mutta myös kulutussektorin edullisia osakkeita.

Lue koko artikkeli —

Saat lukuoikeuden analyyseihin ja artikkeleihin sekä käyttöösi osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön, mallisalkut ja muut sijoittajan työkalut.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSISINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy