Tuloskausi Q4/2015 ja arvostustasot maailmalla: Tuloskauden näkymät synkät

Tuloskausi on käynnissä eikä hyvältä näytä. Valopilkkuna Yhdysvalloista kuuluu kohtalaisia tuloksia ja Suomesta alustavasti loistavia tuloksia. Japanin tuloskausi on kauheaa katsottavaa.

osakkeet tulokset

Tuloskauden systemaattisen seurannan apuvälineenä tarjoamme keskeisten indeksien tuloskehityksen helposti luettavassa taulukko- ja kuvaajamuodossa. Niiden avulla sijoittaja saa käsityksen tuloskauden yllätyksistä eri puolella maailmaa tuloskaudesta toiseen. Positiiviset tulosyllätykset antavat tukea alueen osakemarkkinoille ja päinvastoin.

Tämän tuloskauden tärkeintä antia tulevat olemaan yritysten kommentit erityisesti raaka-ainesidonnaisten markkinoiden ja Kiinan hidastumisesta sekä kommentit alkaneen vuoden näkymistä.

Tuloskausi Yhdysvalloissa

Tuloskausi Yhdysvalloissa on ryöpsähtänyt hyvin käyntiin. Vaikka kolmas kvartaali osoittautui Yhdysvalloissa hyväksi, oli se muualla maailmassa kehno. Tällä hetkellä neljännen kvartaalin tuloksensa on raportoinut jo 55 % S&P 500 -indeksin yrityksistä. Neljännestä kvartaalista on näillä näkymin tulossa Yhdysvalloissa keskinkertainen tai ehkä piirun keskinkertaista heikompi. Analyytikkojen odotukset tuloskasvusta on ylitetty 4,7 %:lla, mutta toteutunut tuloskasvu on yhä pakkasen puolella. Mukavaa on kuitenkin huomata, että liki 80 % tähän mennessä raportoineista yrityksistä on yllättänyt markkinat positiivisesti. Vaikka odotukset ollaan ylitetty positiivisesti, niin toteutunut tuloskasvu vuodentakaisesta on yhä valitettavat -5,2 %:ia vuodentakaisesta. Suurelta osin tähän vaikuttaa energia- sekä materiaalisektorin heikko kehitys.

Sektoritasolla tarkasteltuna edellisen kvartaalin hyvä suoriutuja oli terveydenhuoltosektori. Sama positiivinen vire näyttää jatkuvan myös neljännellä kvartaalilla terveydenhuoltosektorin osalta, sillä liikevaihdon kasvu on ollut jopa +9,2 % vuodentakaisesta ja toteutunut tuloskasvukin +7,0 % vuodentakaisesta. On myös ilo huomata, että kuluttajasektorista harkinnanvarainen kulutus näyttää positiivista tuloskasvua ja liikevaihdon kasvua. Olisiko harkinnanvaraisen kulutuksen kasvu merkki talouden piristymisestä Yhdysvalloissa?

Analyytikot ovat olleet jopa poikkeuksellisen pessimistisiä myös nyt kuluvan vuoden ensimmäisen kvartaalin suhteen. Mielenkiintoisen lisän tähän soppaan luo se, että markkinat odottavat loppuvuodelle voimakkaan kiihtyvää talouskasvua. Analyytikot odottavat tälle vuodelle jopa 9,7 %:n tuloskasvua. Tämän tasoinen voimakas talouskasvun kiihtyvyys vaatii kuitenkin mielestämme paljon selvempiä merkkejä talouskasvun piristymisestä. Tulosennusteiden seuraamisen lisäksi suosittelemme jäseniämme seuraamaan ylläpitämäämme markkinaympäristö-osiota, josta löytyy useita talous- ja riski-indikaattoreita. Historiallisesti nämä indikaattorit ovat antaneet hyvää osviittaa siitä, milloin osakemarkkinoita on kannattanut suosia ja milloin välttää.

Mikäli palataan taas tuloksiin, niin alla olevasta kuvaajasta nähdään, että yritysten tuloskasvu on suorastaan huonolla tasolla. Tuloskasvun puutteesta kuvaajassa kertoo violetti käyrä, joka mittaa edellisen 12 kuukauden yhteenlaskettua tuloskertymää yhdysvaltalaisilla yrityksillä (S&P 500-indeksi). Realisoitunut tuloskasvu on polkenut paikallaan jo vuoden. Tämä on alkanut huolestuttamaan markkinoita, sillä myös seuraavan 12 kuukauden tulosodotukset (keltainen käyrä) ovat kääntyneet alaspäin.

Tulosodotuksista voidaan havaita, että ne laskivat voimakkaasti vuoden 2014 lopulla öljyn ensimmäisen voimakkaan hinnanlaskun ja sitä kautta öljysidonnaisten sektorien vanavedessä. Odotettu öljyn hintojen halpeneminen ei kuitenkaan olekaan näkynyt voimakkaan kiihtyvinä tulosodotuksina esimerkiksi kuluttajasektoreilla, vaan kaiken kaikkiaan tulosodotukset ovat alhaisemmat kuin huipputasoillaan syksyllä 2014. Analyysien mukaan Yhdysvaltojen pitäisi olla nettohyötyjä halventuneista energian hinnoista. Palautuakseen pitkän aikavälin nousutrendille osakemarkkinat tarvitsevat uskoa tulosten mukaisesta paranemisesta.

20160202-spx-tulosfunda

Lähde: Bloomberg, Bloomberg LC:n luvalla

Alla olevasta taulukosta voidaan havaita tuloskauden käynnistyneen toteutuneen tuloskasvun valossa mukavasti erityisesti kuluttajasektoreilla. Laskenut öljyn hinta, hyvä työllisyyskehitys sekä mukavalla nousutrendillä olevat vähittäismyyntiluvut ovat tätä toki jo indikoineet eivätkä ne pidä sisällään erityistä yllätystä. Otokset ovat kuitenkin niin pieniä, ettei liian pitkälle meneviä  johtopäätöksiä kannata vielä vetää.

20160204-spx-tulosyllatykset

Vaikka harkinnanvarainen kulutus on tehnyt erittäin hyvää tuloskasvua viime vuodesta, on se arvostusluvullisesti haastava sektori. Alla olevassa taulukossa on esitettynä sektorit erinäisten arvostuslukujen perusteella. Markkinat nähtävästi odottavat kulutussektorien lähtevän kasvuun tulevaisuudessa, sillä esimerkiksi hinnan suhde osakekohtaiseen tulokseen (P/E) on 20:n tuntumilla harkinnanvaraisella kulutuksella ja päivittäiskulutuksella. Telekommunikaatio on mielenkiintoinen sektori, sillä jo viime kvartaalilla se teki hyvää tuloskasvua vuodentakaiseen. Silti telekommunikaatiosektori on vieläkin huokeahkosti arvostettu, vaikka analyytikkojen odotukset telekommunikaatiosektorin suoriutumisesta menivät lähes täysin oikein.

20160204-spx-arvostusluvut

Euroopassa tulosennusteet ovat pehmentyneet rajusti

Kolmas kvartaali Euroopasta osoittautui melko heikoksi odotuksiin nähden. Kaikessa rehellisyydessä sanottakoon, että myös absoluuttisella tuloskasvulla vuodentakaisesta mitattuna, kolmas kvartaali oli huono. Toteutunut tuloskasvu oli 4,2 %:ia analyytikkojen odotuksia matalampi ja absoluuttinen tuloslasku oli peräti 18,2 %:ia vuodentakaisesta.

Neljäs kvartaali on pikkuhiljaa pääsemässä kunnolla käyntiin Euroopassa. Ilmoitettujen tulosten perusteella neljännestä kvartaalista ei ole tulossa ainakaan parempaa kuin kolmannesta kvartaalista. Kuitenkin vasta 27 %:ia yrityksistä on raportoinut tuloksensa, joten liian suoria johtopäätöksiä tästä ei kannata vetää. Kuten Yhdysvalloissa, myös Euroopassakin kuluttajalla menee hyvin. Harkinnanvaraisen, että myös päivittäisen kulutussektorin toteutunut tuloskasvu ja liikevaihdon kasvu vuodentakaisesta on positiivista. Harkinnanvaraisen kulutuksen liikevaihdon kasvu vuodentakaisesta on näiden yritysten ilmoittamien tulosten mukaan +10,4 %, mikä on vielä parempi kuin Yhdysvaltojen +6,3 %:n kasvu.

20160204-sxxp-tulosyllatykset

Sama ongelma tuloskehityksen kanssa vaivaa Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Kuten alla olevasta kuvaajasta voidaan nähdä, Euroopassa (STOXX 600-indeksi) kurssit (musta) ovat laskeneet viime viikkoina reippaasti. Tästä huolimatta ne ovat edelleen reippaasti ylempänä kuin vuonna 2010, jolloin toteutuneet tulokset (violetti) olivat nykyistä ylempänä! Valitettavasti myös tulosennusteet (keltainen, 12kk-ennusteella) ovat olleet lievässä laskussa ja edelleen tasoilla, jotka ovat jääneet haaveeksi viime vuosina. Euroopassa niin toteutunut kuin odotettu tulostaso ovat edelleen selvästi globaalia finanssikriisiä edeltäviä tasoja alhaisempi. Olemme suosineet tässä epävarmassa syklin vaiheessa laatuyhtiöitä ja Euroopan elpymiseen uskoville vakaata ja hyvää osinkotuottoa tarjoaviin laatuyhtiöihin sijoittava ETF tarjonnee houkuttelevan vaihtoehdon.

20160202-sxxp-tulosfunda

Lähde: Bloomberg, Bloomberg LC:n luvalla.

Arvostustasollisesti Euroopassakin harkinnanvarainen kulutus on jossain määrin erikoinen sektori. Vaikka harkinnanvarainen kulutus on tähän mennessä lyönyt analyytikkojen odotukset selvästi rikki, on se silti aika korkeasti arvostettu. Toisaalta laskevan tuloskasvun seurauksena, Euroopassa alkavat houkuttelevat sektorit olemaan jossain määrin harvassa, tosin poikkeuksia vielä löytyy.

20160204-sxxp-arvostusluvut

Tulosyllätykset Suomessa

Tuloskausi on pikkuhiljaa lähtenyt käyntiin Suomessakin ja hyvältä näyttää. Yleisarvosana kannattaa ottaa suolan ja cayennepippurin kera, sillä tilanne tulee elämään vielä paljonkin. Kuitenkin vasta 22 % yrityksistä on raportoinut oman tuloksensa. Nyt kun vasta muutama yritys on raportoinut oman tuloksensa, niin sektorien tuloskasvuprosentit voivat näyttää poikkeuksellisen suurilta tai pieniltä.

20160204-hexp-tulosyllatykset

Analyytikot ovat suuressa viisaudessaan (tai jossain muussa) korjanneet odotuksiansa suomalaisten yritysten tulevasta tuloskehityksestä. Ainakaan vielä ei toteutuneessa tuloskehityksessä näytä olevan samanlaista negatiivista trendiä kuin eurooppalaisilla tai yhdysvaltalaisilla osakkeilla. Tosin täälläkin ollaan vielä vuoden 2010 tasolla toteutuneen tuloskasvun osalta.

20160202-hexp-tulosfunda

Lähde: Bloomberg, Bloomberg LC:n luvalla.

Japanissa tuloskausi on huono

Tuloskausi on käynnistynyt ikävästi Japanissa. Yli puolet yrityksistä on raportoinut tuloksensa, eikä tällä hetkellä hyvältä näytä. Näkymät Japanin kohdalta ovat huonot, mutta Japanille on tyypillistä tuloskausien voimakas heittelehtiminen. Useat sektorit ovat alittaneet analyytikkojen ennusteet tuloskasvun osalta. Materiaalisektori ja teollisuussektori vetää suurelta osin Japanin tuloskautta alaspäin. Näiden sektorien heikko suoriutuminen voi johtua neljännellä kvartaalilla vahvistuneesta jenistä ja Kiinan talouskasvun hidastumisesta. Näiden sektorien lisäksi myös päivittäiskulutussektorin yritykset ovat alittaneet odotukset peräti 14,1 %:llä. Kyseisen sektorin toteutunut tuloskasvukin on karmeaa katsottavaa: -7,7 %:ia. Poikkeuksena matalavireisyydestä esille nousee terveydenhuoltosektori, joka on murskannut selvästi analyytikkojen odotukset.

20160204-nky-tulosyllatykset

Vielä viime syksyyn asti tuloskehitys Japanissa oli hyvää, mutta nyt sama tauti joka vaivaa Yhdysvaltoja ja Eurooppaa on tarttunut myös Japanin markkinoille. Positiivinen tuloskehitys on muuttunut tasaiseksi, tai jopa hieman laskevaksi. Huomionarvoista on se, että kurssit ovat viimeisen vuoden ajalta tehneet jyrkkiä (korjaus)liikkeitä. Analyytikot eivät kuitenkaan ainakaan vielä ole korjanneet odotuksiansa alaspäin yritysten tuloskunnosta.

20160202-nky-tulosfunda

Lähde: Bloomberg, Bloomberg LC:n luvalla.

Johtopäätökset

Osakemarkkinoiden trendin kääntämiseksi positiiviseen suuntaan olisi suotavaa, että yhtiöiden kommentit tulevasta olisivat edelleen rohkaisevia, ja että investointiaikeet olisivat kasvusuunnassa. Tuloskauden alku on yleensä ollut osakemarkkinoille normaalia rauhallisempaa aikaa, mikä olisi toivottavaa nykyisen myllerryksen keskellä. Markkinoiden kokonaistunnelman kannalta olisi rauhoittavaa, etteivät yritykset näkisi merkkejä pehmenemistä globaalissa kysyntäympäristössä.

Tärkeimpiä seurattavia asioita tulevaisuuden näkymien lisäksi ovat yritysten kommentit valuuttojen muutosten vaikutuksesta (joko heikentynyt euro näkyy positiivisesti eurooppalaisilla yhtiöillä?), energian hinnan laskusta, Yhdysvaltain nousevan palkkakehityksen vaikutuksista marginaaleille sekä Kiinan talouskasvun pehmenemisen vauhdista.

Tähän mennessä tuloskausi on ollut lähes globaalisti aika ikävää katsottavaa. Valona tuloskausitunnelin päässä on ollut Yhdysvaltojen keskinkertainen ja Suomen hyvä suoriutuminen. Hyvä on kuitenkin pitää mielessä, että tuloskausi on vielä suurelta osin käynnissä, joten tilanne voi muuttua radikaalisti. Vaikka Japanilla on hyvää historiallista dataa tuloskasvun jatkumisesta, niin tällä tuloskaudella Japani taitaa olla menetetty tapaus. Toisaalta Japanilla on kuitenkin tapana vähän holtittomasti heittelehtiä tuloskausilla.

Tuloskausikommentit ovat pääosin suunnattu jäsenillemme. Esitetyt tulosennusteet perustuvat luotettavista lähteistä kerättyyn analyytikoiden ennustedataan (ns. bottom up). Tuloskauden lukujen lähteenä FactSet, Thomson Reuters ja Bloomberg.

Tuloskauden Q4/2015 artikkelisarjan kirjoitukset löydät hakusanalla “Tuloskausi Q4/2015”. Edelliseen Q3 tulosanalyysiin pääset tästä. Indeksejä vastaavat tehokkaat ETF:t löydät ETF-valintatyökalusta ja Indeksin valintatyökalusta.

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


27.2.2020 12:10 | Timo Heikkilä
Listasimme kaikki 2020 vuoden osingon kasvattajat

26.2.2020 09:43 | Timo Heikkilä
Milloin koronakurssilasku loppuu?


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy