Näkymät ja sijoitusideat vuodelle 2016

karhumarkkinassa

Uusi sijoitusvuosi 2016 on alkamassa. Vaikka emme omaa kristallipalloa tulevaisuuteen, valotamme tässä artikkelissa ajatuksiamme tulevasta sijoitusvuodesta haasteineen ja mahdollisuuksineen. Artikkelissa myös sijoitusideoita vuodelle 2016.

Julkaistu: 04.01.2016 Kirjoittaja:

markkinaympäristö osakkeet sijoitusideat vaihtoehtoiset sijoituskohteet

Pidämme sijoitusmarkkinoiden tämänhetkisiä näkymiä haastavina uuteen sijoitusvuoteen lähdettäessä. Tämä koskee erityisesti valtaosaa perinteisistä osake- ja korkomarkkinoista. Joitain yksittäisiä poikkeuksia näiltäkin markkinoilta mielestämme löytyy, niistä tarkemmin tuonnempana.

Uskomme erilaisten hyvää tulovirtaa tarjoavien reaalisijoituskohteiden kasvattavan edelleen suosiotaan ensi vuonna. Listatuilla markkinoilla näitä kohteita on tarjolla melko heikosti (alla joitain mahdollisuuksia), Platinum-palvelumme auttavat sijoittajia seulomaan näitä sijoitusmahdollisuuksia listattujen markkinoiden ulkopuolelta.

Sijoittaja.fi:stä löydät suoraan esimerkiksi listaamattomat yrityslainat ja vertaislainat, jotka tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia  ja jopa kaksinumeroisen tuotto-odotuksen nykyisessä markkinaympäristössä. Lisäksi Sijoittaja.fi:n jäsenet ovat oikeutettuja merkittäviin lisäetuihin.

Katso tästä kootusti sijoitusideamme vuodelle 2016 ja eri omaisuusluokkien tuotto-odotukset!

Osakemarkkinoiden näkymät

Kehittyneillä osakemarkkinoilla ja erityisesti amerikkalaisilla osakkeilla on takanaan historiallisesti tarkastellen jo poikkeuksellisen pitkä nousuputki. Tilanne on erityisen mielenkiintoinen sitä taustaa vasten, että reaalitalouden elpyminen on ollut samaan aikaan poikkeuksellisen hidasta eikä yritysten tuloskehityskään ole globaalisti häikäissyt. Fundamentteja vastaan osakemarkkinat vaikuttavat korkealle arvostetuilta ja pelkona on, että keskuspankkituen ehtyessä markkinat voivat olla haavoittuvat.

Uhat osakemarkkinoilla

Tulos- ja talouskasvun puute. Osakemarkkinoiden suurin fundamenttiongelma on mielestämme siinä, että kuten alla olevasta kuvaajasta voidaan havaita, on tuloskasvu hyytynyt pahasti (violetti viiva) ja vastaavasti odotukset ensi vuoden tuloskasvusta ovat korkealla. Tuloskäänne negatiiviseen on pelottavan voimakas suhteessa kurssikehitykseen historiallisessa valossa. Ilman talouskasvun selvää piristymistä tuloskasvun elpymistä tai edes yltämistä odotuksiin on vaikea nähdä. Tilannetta ei helpota se, että viitteitä tulosmarginaalien rapautumisesta on nähtävissä. Kommentoimme tuloskasvunäkymiä säännöllisesti kv-tuloskatsauksissamme.

Kuvaajassa on esitetty maailman osakkeiden (MSCI World All Country Index, musta) kehitys sekä historiallinen tuloskertymä edellisiltä (violetti) ja ennustettu tuloskertymä (keltainen) seuraavilta 12 kuukaudelta.

Maailman osakkeiden kehitysvs. tulokset

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Keskuspankkien elvytysvaikutuksen hiipuminen. Keskuspankkien äärielvyttävä rahapolitiikka on kiistatta tukenut varallisuushyödykkeiden hintoja. Kukaan ei tiedä kuinka paljon, mutta se tiedetään, että elvytyksen teho talouskasvulle on jäänyt melko vaatimattomaksi. Keskuspankeilla on käsissään ”exit-ongelma”, eli kuinka normalisoida rahapolitiikkaa ilman vakavia seurauksia markkinoille ja keskuspankkien omalle uskottavuudelle. Yhdysvaltain ja Englannin keskuspankit ovat siirtymässä jo kiristävämpään rahapolitiikkaan. Euroopassa ja Japanissa elvytyshanat ovat vielä löysällä ja tarjonnevat alueen osake- ja korkomarkkinoille tukea vielä tulevanakin vuonna.

On tärkeää huomata myös se, että kehittyvillä markkinoilla reaalikorot ovat olleet pitkään länsimaita korkeammat ja inflaatiopaineiden ollessa maltilliset, useilla paikallisilla keskuspankeilla on vielä aitoa elvytysvaraa käytössä. Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikan merkitys kehittyville markkinoille on ollut historiallisesti tärkeä ja vahvistunut dollari aiheuttaa kehittyville talouksille päänvaivaa ja kasvattaa lainanhoitokuluja velkaisissa talouksissa.

Geopoliittinen tilanne. Myös geopoliittinen tilanne vaikuttaa haastavalta. Venäjän politiikka, euroalueen poliittisesti herkkä tilanne pakolaisongelmineen ja kansallismielisyyden kasvuineen, Britannian mahdollinen EU-ero, Lähi-Idän jännitteet, kehittyvien talouksien velan voimakas kasvu ja mahdollinen velkakuplan puhkeaminen sekä Kiinan yllättävä devalvointihalu ja kasvaneet riskit jopa valuuttasodalle ovat esimerkkejä viime vuosia vakavammin otettavista peloista, joiden laukeaminen voi johtaa negatiivisiin markkinaliikkeisiin.

Lisäksi korkomarkkinoiden riskilisien viimeaikainen leveneminen, ennakoivien indikaattorien pehmeys sekä raaka-aineiden pitkään jatkunut heikko kehitys voivat pitää osakemarkkinoiden tunnelmat varovaisina.

Mahdollisuudet osakemarkkinoilla

Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden niukkuus. Erityisesti korkomarkkinoiden haastavien näkymien johdosta yhä useammat sijoittajat painottavat osakkeita aiempaa enemmän. Toistaiseksi myös rahavirrat osakkeisiin ovat jatkuneet hyvinä. Osakemarkkinat vaikuttavat siis edelleen olevan sijoittajien suosiossa, mutta on hyvä pitää takaraivossa se, että jonain päivänä virtojen kääntyessä negatiiviset vaikutukset voivat olla voimakkaita. Sijoittajien rahavirtoja voit seurata helposti esim. ETF-rahavirtoja seuraavista artikkeleistamme.

Arvostustasojen ja kurssitasojen eriytyminen. Eri osakemarkkinoiden tuottokehityksessä ja hinnoittelussa on tapahtunut mielenkiintoisia erkanemisia, mistä syystä uskomme maailmalta löytyvän mielenkiintoisia markkinoita, joilta tuottoja on saatavissa. Käymme muutamia poimintoja läpi tarkemmin alempana, mutta jäsenemme voivat etsiä niitä koska tahansa Indeksinvalintatyökalumme avulla.

Talouskasvun mahdollinen piristyminen. Ongelmana tällä hetkellä on kuitenkin se, ettei talouskasvun piristymisestä ole vielä kunnollisia merkkejä, vaan etenkin Yhdysvalloissa ja kehittyvillä markkinoilla trendi on pikemminkin negatiiviseen suuntaan. Euroopassa ja Japanissa on onneksi havaittavissa pientä piristymistä, vaikkakin kasvutasot ovat matalat. Jäsenemme voivat seurata talous- ja markkinaympäristön kehitystä simppelisti ja nopeasti Markkinaympäristö-osiossamme. Lisäksi suosittelemme sijoittajia seuraamaan nyt poikkeuksellisen tarkasti saman linkin takaa löytyviä riski-indikaattoreitamme, joiden avulla markkinoiden tunnelmien ja riskien muutoksiin voi reagoida nopeasti.

Niin ikään Markkinaympäristö-osiosta löytyvät riski-indikaattorimme kehoittavat sijoittajia varovaisuuteen.

Kokonaisriski-indikaattorimme on taas punaisella alueella

Korkomarkkinoiden näkymät

Korkomarkkinoilla deflatorinen alhaisen talouskasvun ympäristö sekä keskuspankkien aggressiivinen elvytys lainapaperiostoineen ovat ajaneet riskilisät kenties alemmas kuin mitä talouden fundamentit sallisivat. Aivan viime kuukausina riskilisissä on nähty huolestuttavaa nousua niin hyvän luottoluokituksen kuin erityisesti riskilainojen parissa. Riskilainoissa erityisesti energiasektorin haasteet ovat aiheuttaneet voimakasta nousua, mutta myös niiden ulkopuolella riskilisät ovat nousseet selvästi. Luottoluokittaja S&P:n mukaan viime vuonna (per 17.12.) listatuissa yhtiöissä oli nähty 107 maksukyvyttömyyttä, mikä on korkein lukema sitten globaalin finanssikriisin jälkiaaltojen 2009 (artikkeli aiheesta). Näistä ainoastaan 40 % on tullut vaikeuksissa painivilta energia ja metalli-/kaivossektoreilta. Korkomarkkinat näyttäisivät suhtautuvan nykyiseen markkinatilanteeseen osakemarkkinoita pessimistisemmin. Historiallisesti korkomarkkinat ovat olleet usein oikeassa.

Kuvaajassa näkyy yhdysvaltalaisten riskilainojen tuottovaateiden kehitys. Tuottovaade on noussut kesän alun alle 6 %:sta lähes 9 %:iin.

Tuottovaateen kehitys amerikkalaisissa riskilainoissa

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Toinen ongelma korkomarkkinoilla on se, että etenkin euroalueella tuottotasot ovat edelleen poikkeuksellisen matalat. Kuten olemme usein aiemminkin todenneet, tarjolla on lähinnä riskiä ilman tuottoa. Esimerkiksi maailman arvostetuimpiin korkoasiantuntijoihin lukeutuva Royal Bank of Scotland arvioi hiljattain euroalueen riskilainojen kokonaistuotoksi perusskenaariossa 2,0 %:ia ja hyvän luottoluokituksen yrityslainojen tuotoksi 0,9 %:ia ensi vuonna. Alla olevasta kuvaajasta voi havaita eurokorkojen onnettomat tuottotasot eri maturiteeteissa ja eri riskiluokissa. Valtionlainoihin sijoittava (punainen käyrä) saa muutaman vuoden sijoitukselleen vähemmän takaisin kuin mitä on laittanut tuottotasojen ollessa negatiiviset, mikä lienee osittain seurausta myös keskuspankkien toimista.

Kuvaajassa on esitetty euroalueen korkomarkkinoiden keskimääräiset vuosituottotasot (y-akseli) eri riskiluokille eri maturiteeteissa (x-akseli). Kuvaajassa vihreällä on esitetty riskisten BB-luokiteltujen teollisuusyrityslainojen tuottotasot, sinisellä hyvän luottoluokituksen yrityslainojen ja punaisella valtionlainojen tuottotasot.

Eurokorkotasot ovat edelleen matalat

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

ETF-työkalustamme löydät eri tuotto- ja riskiprofiileihin soveltuvia ETF:iä helposti (lue lisää).

Sijoitustyylit ja -strategiat ensi vuodelle

Oikea sijoitustyyli? Eri sijoitustyylit toimivat eri lailla syklin eri vaiheissa. Ongelmana oikean sijoitustyylin valinnassa on tietää, missä vaiheessa sykliä markkinat ovat. Usein paras strategia saattaa olla pitäytyä uskollisesti itselle soveltuvassa sijoitustyylissä ja omassa sijoitusstrategiassa. Me kuitenkin uskomme siihen, että sijoitustyyliä kannattaa muokata markkinatilanteen mukaan. Uskomme vahvasti laatuyhtiöiden menestykseen tässä vaiheessa osakemarkkinasykliä. Pidämme hyvin mahdollisena, että ne tarjoavat laajaa markkinaa parempaa tuottoa niin nousu- kuin laskumarkkinan skenaariossa tulevana vuonna. Yleensä laatustrategia toimii erityisen hyvin osakemarkkinasyklin loppupuolella (lue tästä lisää). Sijoittajalle ETF:t tarjoavat helpon mahdollisuuden sijoittaa eri tyyleihin, sillä niissä ETF painottaa ja muokkaa salkkua automaattisesti sijoitustyylin mukaan.

ETF- ja osaketyökaluistamme voit etsiä helposti laatuyhtiöitä ja niihin sijoittavia ETF-rahastoja. ETF-puolella uskomme edelleen laadukkaisiin, hyvää osinkotuottoa maksaviin yhtiöihin niin globaalisti (linkki ETF:ään jäsenille) kuin Euroopassa (linkki ETF:ään jäsenille). Niin ikään uskomme puhtaaseen globaaliin laatustrategiaan (linkki ETF:ään jäsenille)

Kerää sotakassaa ja hyödynnä paniikkilaskut. Viime elokuu muistutti jälleen sijoittajia siitä, kuinka nopeita ja intensiivisiä maailman osakemarkkinoiden laskut voivat tänä päivänä olla. Pelottavaksi ilmiön tekee se, että laskulle ei edes ollut löydettävissä selvää aiheuttajaa. Miltä jälki näyttää, jos markkinat alkavat oikeasti pelätä osakemarkkoiden näkymiä? Esimerkiksi moni instituutiokonsultointipalveluidemme asiakas on lisännyt osakeriskiä korkomarkkinoiden onnettomien tuottonäkymien vanavedessä. Useat ovat kuitenkin tällä hetkellä selvästi normaalitasoa korkeammassa osakepainossa sillä ajatuksella, että kevennetään osakepainoa ennen seuraavaa todellista laskumarkkinaa. Pidämme hyvin todennäköisenä, että ensi vuosi tuo tullessaan ajoittain voimakasta markkinaheilahtelua, mikä voi tarjota hetkellisesti hyviä ostopaikkoja.

Teemat ja kuumat sektorit

Uskomme myös tiettyjen megatrendien jatkavan voittokulkuaan ensi vuonna. Uskomme esimerkiksi edelleen digitalisaation ja uusien teknologioiden jatkavan nopeaa voittokulkuaan. Alan yhtiöt ovat mielestämme vielä melko maltillisesti arvostettuja suhteutettuna kasvupotentiaaliin.

Sektorille löytyy mielenkiintoinen vaihtoehto uusiin teknologioihin sijoittavasta ETF:stä, johon on rahaa hakeutunut tänä vuonna poikkeuksellisen runsaasti (linkki ETF:ään). Toinen mielenkiintoinen vaihtoehto osittain samaan teemaan melko erilaisella painotuksella on tietointensiivisiin länsimaalaisiin yhtiöihin sijoittava ETF tai vastaava kehittyville markkinoille sijoittava ETF (linkki aiheeseen). Lisää mielenkiintoisia ideoita löytyy ETF-työkalun ”Globaalit megatrendit” valikosta.

Poikkeuksellista tuottopotentiaalia valikoiduilta kehittyviltä markkinoilta, Euroopan osaketuotot Yhdysvaltoja paremmat?

Osakemarkkinoiden pitkään nousuputkeen selvän poikkeuksen tekevät kehittyvät markkinat, jotka ovat olleet jo pitkään melko heikossa kurssitrendissä. Kuten alla olevasta kuvaajasta voi havaita, heikon kurssitrendin takaa löytyy, aivan kuten pitääkin, heikko tuloskehitys. Vaikuttaakin siltä, että kehittyvien markkinoiden hinnoittelu pohjautuu enemmän fundamentteihin eikä poikkeuksellinen keskuspankkipolitiikka ole vääristänyt hinnoittelua.

Kuvaajassa on esitetty kehittyvien markkinoiden osakkeiden (MSCI Emerging Markets Index, musta) kehitys sekä historiallinen tuloskertymä edellisiltä (violetti) ja ennustettu tuloskertymä (keltainen) seuraavilta 12 kuukaudelta.

Kehittyvien markkinoiden tulosfundamentit

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Isot sijoittajamassat allokoivat pääomiaan kehittyville markkinoille tyypillisesti laajojen indeksien mukaisesti. Tämä on aiheuttanut mielestämme sen, että paikoitellen yksittäisten maiden hinnoittelu on erkaantunut fundamenteista tarjoten mielenkiintoisia markkinamahdollisuuksia. Nostamme alla esiin näistä muutamia. Lisäksi instituutiosijoittajat ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen negatiivisia kehittyvistä markkinoista, joka on yleensä hyvä merkki pitkäjänteiselle sijoittajalle (muista Buffetin sääntö: ”ole ahne, kun muut ovat pelokkaita”). Lisäksi kehittyvien osakemarkkinoiden arvostus on noin kolmanneksen länsimarkkinoita halvempi ja arvostusero on suurimmillaan sitten 2000-luvun puolen välin.

Vietnam. Maan fundamentit ovat kehittyneet edelleen suotuisaan suuntaan toisin kuin monilla muilla Aasian markkinoilla. Maan pörssin kehitystä painoi ensin maan oma kotimarkkinakriisi, mutta nyttemmin vietnamilaiset osakkeet ovat mielestämme saaneet kärsiä kehittyvien markkinoiden huonosta vedosta. Hyvä katsaus Vietnamin näkymiin löytyy PYN Eliten tuoreesta sijoittajakirjeestä. Tehokas ETF Vietnamiin löytyy jäsenille täältä.

Puola ja Itä-Eurooppa. Itä-Euroopassa arvostustasot alkavat olla erittäin houkuttelevat ja trendi talouskasvun elpymiseen näyttää hyvältä. Lisäksi EKP:n elvytyspolitiikka sekä Euroopan unionin rahoitus lähivuosina tukevat selvästi Itä-Eurooppaa. Itä-Euroopan pörssit ovat saaneet oman osansa Venäjän kurjuudesta, esim. yleisenä vertailuindeksinä käytetyssä MSCI Eastern Europessa Venäjän paino on noin kaksi kolmannesta, mikä on varmasti painanut muita itäpörssejä. Suhteessa Eurooppaan kehitys on ollut heikkoa, mutta ensimmäiset käänteen merkit nähtävissä. Lisäksi esim. P/B-luvulla tarkasteltuna Itä-Euroopan arvostustasot ovat lähellä pohjia, jotka viimeksi nähtiin globaalissa finanssikriisissä sekä 90-luvun lopulla. Myös valuuttojen näkökulmasta Itä-Euroopan tilanne on parantunut, sillä talouksien ulkoiset tasapainot (esim. vaihtotase) ovat parantuneet selvästi viime vuosina. Käsittelimme Itä-Euroopan näkymiä myös hiljattain ETF-nostossamme.

Eurooppa vs. Yhdysvallat. Kirjoitimme hiljattain noston, jossa totesimme eurooppalaisilla osakkeilla olevan hyvät mahdollisuudet kehittyä yhdysvaltalaisia paremmin. Yleensä näin on aina käynyt jossain vaiheessa FEDin aloittaessa koronnostot. Myös Euroopan kiihtyvät talouskasvuodotukset ja heikentynyt euro tukevat eurooppalaisia osakkeita. Niin ikään arvostustasot vaikuttavat Euroopassa huomattavasti edullisimmilta: syklikorjattu ns. Shlillerin P/E-luku on Euroopassa noin 15 ja Yhdysvalloissa 24 – ero on poikkeuksellisen suuri. Lue tarkemmin täältä.

Myös kehittyviltä markkinoilta voi poimia lisää ideoita nyt ja tulevaisuudessa Indeksin valintatyökalustamme sekä ajankohtaisista ETF-nostoistamme.

Vaihtoehtoisten markkinoiden tuomat mahdollisuudet

Rakenteellisesti matalan korkotason ympäristössä vaihtoehtoiset sijoituskohteet ovat kasvattaneet suosiotaan ja tullevat keräämään edelleen lisää pääomia ensi vuonnakin. Listatuilta ETF-markkinoilta löytyy mielenkiintoisia vaihtoehtoja esimerkiksi listattuihin kiinteistösektorin yhtiöihin, infrastruktuuriin ja jopa metsään.

Esimerkiksi Strategiamestari -mallisalkustammekin löytyvä Yhdysvaltain ulkopuolisiin kiinteistösijoitusrahastoihin sijoittava ETF on mielestämme hyvä vaihtoehto vallitsevaan markkinatilanteeseen P/E-luvulla yksitoista, 1,1 P/B:llä ja yli 17 %:n tuloskasvulla. Toisena mielenkiintoisena nostomme tuomme esiin globaaleihin vaihtovelkakirjalainoihin sijoittavan ETF:n, joka on tuottanut historiallisesti hyvin erityisesti korkonousujen aikakausina sekä antanut kohtuullista suojaa osakemarkkinoiden laskuihin.

Sijoittajien on hyvä muistaa, että kuten alla olevasta taulukosta näkyy, ovat listattujen kiinteistöyhtiöiden (REIT) tuotot olleet usein jopa osakkeita parempia. Nykyisessä matalien korkojen ympäristössä kiinteistösijoitusyhtiöiden tulostaso säilynee edelleen vakaana ja kilpailukykyisenä.

Eri omaisuusluokkien tuottoja tällä vuosituhannella

Raaka-aineet ja öljy. Raaka-aineilla on puolestaan takana poikkeuksellisen heikko kehitys. Voi olla vielä liian aikaista nostaa raaka-ainepainoja merkittävästi, mutta on hankala nähdä enää raaka-aineiden ja osakkeiden hintojen jatkavan erkaantumistaan eri suuntiin. Useissa yksittäisessä raaka-aineissa hinnat alkavat olla jo tasoilla, jossa niiden tuotantokustannukset ovat monille tuottajille hintaa korkeammat, minkä voi olettaa sopeuttavan tarjontaa, mikäli alhainen hintataso jatkuisi.

Raaka-aineisiin sijoitettaessa suosittelemme erityisiä raaka-ainestrategioita, jotka ovat pystyneet peittoamaan simppelit raaka-aineindeksit systemaattisesti (jäsenet voivat perehtyä suosimaamme ETC:n täältä).

Öljyn osalta hinnan korjaus on ollut puolestaan niin voimakas, että uskomme sen ampuneen jo yli ja odotamme kysyntä-tarjontatilanteen parantuvan viimeistään vuoden toisella puoliskolla liuskekaasutoimijoiden sulkiessa kapasiteettia (lue tarkemmin tuoreesta nostostamme).

Perustelemme alkuvuoden artikkelisarjassa Sijoitusvuosi 2016 tarkemmin yllä esitettyjä näkemyksiä. Teemme myös päivityksiä mallisalkkuihimme vastamaan tämänhetkistä markkinaympäristöä. Viestimme muutoksista tarkemmin alkuvuoden uutiskirjeissämme (tilaa tästä).

Luettavaa vuoden 2016 näkymistä

Lopuksi vielä 4 poimintaa laadukkaisiin sijoituskatsauksiin vuodelle 2016 (vain jäsenille).SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImageSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy