New call-to-action

Rahaston liiallinen aktiivisuus voi aiheuttaa tuhoa – syynissä riskirahasto

Salkunhoidon aktiivisuus on usein hyväksi, mutta liiallinen aktiivisuus ja riskinotto aiheuttaa tuhoa. Syynissämme rahasto, jonka riski poikkeuksellisen korkea ja salkunhoidon näkemys osoittautunut vääräksi.

Julkaistu: 29.12.2015 Kirjoittaja:

ETF osakkeet rahastot

Kansainvälisen rahastotutkimuksen keskeisin havainto on se, että aktiivisista rahastoista karkeasti noin kolmannes onnistuu voittamaan kulujen jälkeen vertailuindeksinsä. Parhaille, mahdollisesti pysyvää lisäarvoa tuottaville aktiivisille rahastoille on tyypillistä se, että niiden sijoitukset tiettyihin arvopapereihin ovat suurempia kuin keskivertorahastossa. Siitä huolimatta niiden salkut ovat tehokkaasti hajautettuja. 

Varmoja vertailuindeksille häviäviä aktiivirahastoja ovat korkean kulun piiloindeksoijat. Näitä sijoittajan kannattaa välttää. Toinen vältettävä ääripää ovat hyperaktiiviset rahastot, joissa turha kaupankäynti aiheuttaa kuluja ja joissa riski on odotettua korkeampi.

Finlandia Fokus

Rahaston avaintietoesitteen mukaan: ”Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan globaalisti pörssissä vaihdettaviin rahasto-osuuksiin (ETF) ja muihin rahastoihin. Rahaston sijoituskohteiksi valitaan globaalisti sellaisia rahastoja, jotka sijoittavat varansa vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Vaihtoehtoisia sijoituksia ovat esimerkiksi raaka-aineet, kiinteistöt, valuutat, pääomasijoitukset tai absoluuttisen tuoton rahastot. Rahaston sijoituskohteina käytetyt rahastot voivat käyttää sijoituskohteinaan muun muassa johdannaisia, rahasto-osuuksia, korkoa tuottavia instrumentteja, osakkeita ja osakesidonnaisia instrumentteja.”

Avaintietoesitteessä sanotaan, että sijoituskohteiden valinnat perustuvat salkunhoidon näkemykseen. Rahastoesitteessä ei ole mainintaa sijoitusstrategiasta, joten se on salainen tai sitä ei ole, mikä on näkynyt rahaston heikossa tuotossa ja korkeassa riskissä.

Rahaston tuottokehitys

Rahasto on aloittanut toimintansa vuoden 2014 alusta. Rahaston kumulatiivinen tuotto perustamisesta lähtien on ollut yhtiön kotisivujen mukaan -1,5 % (marraskuun 2015 loppuun mennessä). Vastaavana aikana ETF-valintatyökalustamme löydettävällä maailman osakkeisiin sijoittavalla ETF:llä olisi saanut 29 %:n tuoton.

Rahaston riski on myös erittäin korkea. Elokuun viidennen ja syyskuun ensimmäisen päivän aikana rahaston arvosta hävisi 25 %. Vastaavana aikana keskeiset osakeindeksit laskivat 12 %. Rahaston riski on siten kaksinkertainen osakemarkkinoihin nähden. Tämä näkyy myös tuottokehityskuvaajasta.

Fokus tuotto

Rahaston 10 suurinta sijoitusta

Syy heikkoon tuottokehitykseen löytyy, kun tarkastelee rahaston suurimpia sijoituksia. Finlandia Fokuksen hajautus on erittäin heikko. Varoista 46 % on sijoitettu eurooppalaisten pankkien osakkeisiin ja 46 % käänteisiin VIX-futuureihin. Kyseiset instrumentit eivät edes ole rahastoesitteessä mainittuja ETF-rahastoja (joita säätelee rahastodirektiivi), vaan ETN:iä (Exchange Traded Note).

VIX mittaa osakemarkkinoiden implisiittistä volatiliteettiä. Käytännössä odotettua kurssiheiluntaa. Jos kurssiheilunta kasvaa, VIX nousee. Erityisesti se nousee, kun osakkeet romahtavat. VIX on luku, eikä siihen voi suoraan sijoittaa. Johdannaisilla voi ottaa näkemystä VIX:in kehityksestä ja johdannaisammattilaiset käyttävätkin näitä instrumentteja lähinnä lyhyen tähtäimen näkemyksen ottoon tai salkun suojaukseen. Käänteiset VIX-ETN:t vastaavasti nousevat, kun volatiliteetti markkinoilla laskee. Eli kun kurssiheilunta laskee ja osakkeet nousevat tasaisesti.

Finlandia Fokuksen varoista lähes puolet on sijoitettu käänteisiin VIX-ETN:iin. Tämä ei täytä hyvän hajautuksen periaatteita. VIX-ETN:illä ei lisäksi ole käytännön reaaliarvoa, kuten osakkeilla, korkopapereilla ja kiinteistöillä. Salkunhoito on ottanut vahvaa näkemystä ja näkemys on tähän mennessä ollut väärä.

Suurimmat sijoitukset

Suurimpien sijoitusten tuotot joulukuussa

  • iShares EURO STOXX Banks -7 %
  • VelocityShares Daily Inverse VIX MT ETN -14 %
  • iShares STOXX Europe 600 Banks -5 %
  • ProShares Short VIX Short-Term Futures -11 %
  • VelocityShares Daily Inverse VIX ST -13 %

Yhteenveto

  • Rahastolla heikko tuottohistoria
  • Korkeat kulut (juoksevat kulut 3,2 %/vuosi, merkintäpalkkio 3,0 % ja lunastuspalkkio 2,0 %)
  • Korkea riski ja heikko hajautus
  • Salkunhoito ottanut poikkeuksellisen voimakasta näkemystä, joka osoittautunut vääräksi
  • Lähes puolet rahaston varoista sijoitettuna johdannaisinstrumentteihin, joilla ei minkäänlaista reaaliarvoa


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy