Think Drinks osakenanti käynnissä

NWB Finland Oy:n osakeanti – ympäristöystävällisillä innovaatioilla kansainväliseen vesi- ja pakkausmarkkinaan

Vesi- ja pakkausyhtiö NWB Finland Oy järjestää osakeannin. Annilla kerättävät varat käytetään Koneikko Oy:n lopun 60% osakekannan ostamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin.

Julkaistu: 18.10.2021 Kirjoittaja:

Koneikko Oy NWB Finland Oy osakkeet sijoitusideat suorat sijoituskohteet vaihtoehtoiset sijoituskohteet

NWB Finland Oy:n osakeanti

 • Osakeannin koko: 12 500 osaketta (enintään 661 250 euroa)
 • Yrityksen pre-money valuaatio: 7 403 884 EUR
 • Osakkeen merkintähinta: 52,9 EUR
 • Minimimerkintämäärä: 19 osaketta (1 005,19 EUR)
 • Merkintäaika: 14.11.2021 saakka
 • Sijoitus tehdään Fundun rahoitusalustalla
 • Lue myös johdon haastattelu!
Tutustu antiin

NWB Finland Oy

NWB Finland Oy on innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä juomapakkauksia, pakkauslinjoja ja suomalaista lähdevettä myyvä yhtiö. Yhtiö on kehittänyt ekologisen ja patentoidun Bevel-kartonkijuomapakkauksen, jossa on jopa 72% vähemmän muovia. Lisäksi kartonkipakkaus vaatii 35% vähemmän kuljetusliikennettä ja jopa 90% vähemmän jäteautoliikennettä. Myös yhtiön toinen pakkausratkaisu Combi PET-pullo vähentää muovin tarvetta perinteiseen PET-pulloon verrattuna vähintään 50 %.

NWB Bevel- ja Kombi-pakkaukset

Yhtiö on keskittynyt viime vuodet tuotekehitykseen, tekniseen suunnitteluun sekä patentointiin. Kaupallinen vaihe on nyt alkamassa uuden tiimin, uusien sopimusten ja yrityskaupan myötä. NWB:n liikevaihtoennuste vuodelle 2021 on yli 400 TEUR.

Yhtiön tavoitteena on kasvaa juoma-alan maailmanlaajuiseksi toimijaksi ja vähentää juoma-alan kansainvälistä ympäristökuormitusta merkittävästi. Markkina on iso, sillä pullotettua vettä myydään maailmanlaajuisesti päivittäin jopa 560 miljoonaa litraa. Yhtiö on asettanut päämarkkinoikseen Euroopan ja Pohjois-Amerikan. Yhtiön asiakkaita ovat juoma-alan yhtiöt.

Pullotetun veden myynti maanosittain. NWB aikoo keskittyä Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinaan.

Kasvua tuova yrityskauppa

NWB Finland ja toimiva johto ostivat alkuvuodesta Koneikko Oy:n koko osakekannan. Tällä hetkellä NWB omistaa Koneikosta 40% ja osa tämän annin varoista on tarkoitus käyttää lopun 60% maksamiseen.

Oulunsalossa toimiva Koneikko Oy on vuonna 1979 perustettu innovatiivinen ja monipuolinen koneautomaatioalan yritys. Koneikko Oy on erikoistunut valmistavan ja pakkaavan teollisuuden tuotantoautomaatioratkaisuihin. Yli 40-vuotisen toiminnan aikana Koneikko Oy on toteuttanut satoja uusia automaatiojärjestelmiä sekä toimittanut merkittävän määrän käytettyjä laitteita eri toimialoilla toimiville suomalaisille ja ulkomaalaisille yrityksille. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 1,9 MEUR ja käyttökate 314 TEUR.

Yrityskaupan myötä NWB Finland Oy voi tarjota asiakkailleen kotimaisen lähdeveden ekologisissa pakkauksissa sekä niiden tuotantoon tarvittavat tuotantolinjastot. Tämä tuo synergiaa, sillä Koneikon ja NWB:n asiakaskunta on pitkälti sama. Se avaa NWB:lle aivan uudenlaisen kanavan myydä uutta pakkausteknologiaa.

Liiketoiminta-alueet ja strategia

Yrityskaupan myötä konsernilla on useampi potentiaalinen liiketoimintamalli. Yhtiö tulee keskittymään kolmeen eri liiketoimintasegmenttiin:

 1. Pakkaukset
 2. Tuotantolinjastojen suunnittelu, myynti ja huolto (Koneikko)
 3. Veden myynti

NWB Finlandin ensimmäinen Combi-PET pullon kaupallinen Private Label-tuotanto suunnitellaan aloitettavaksi vuoden 2022 keväällä. Pilotin tuotantoarvio ensimmäiselle vuodelle on 3 miljoonaa pulloa. Kasvuodotukset ja potentiaali ovat suuret. Tuotteina ovat premium-lähdevesi sekä hapoilla että ilman 0,5l kokoisissa pulloissa. Asiakas on suomalainen, mutta tuotteen päämarkkina-alueina toimivat Yhdysvallat ja Kanada.  

Yhtiö on niin ikään solminut aiesopimuksen Polar Spring Oy:n kanssa, mikä astuu voimaan marraskuussa 2021. Solmittava yhteistyösopimus kattaa Polar Springin tuotantolinjastojen ja koneiden modifioinnin NWB:n pakkauksille sopiviksi. Lisäksi sopimuksen myötä NWB saa oikeuden myydä Polar Springin tuottamaa lähdevettä omissa pakkauksissaan niin Suomessa kuin ulkomailla, sekä oikeuden myydä Polar Springin omia tuotteita ulkomaisilla markkinoilla.

Koneikon osalta yhtiö aikoo vahvistaa kansainvälistä myyntiä NWB:n myyntiverkoston avulla. Kansainvälisen agenttiverkoston rakentaminen on aloitettu ja sen aktivointi tapahtuu yhtiön mukaan vielä vuoden 2021 lopulla. Ensimmäisessä vaiheessa agenttitoiminta aloitetaan Saksassa, Ranskassa, UK:ssa, Espanjassa, Italiassa, Sveitsissä, Puolassa ja Portugalissa. Koneikon liiketoiminta-alueet ovat jatkossakin tuotantolinjojen suunnittelu ja valmistus sekä käytettyjen koneiden kauppa ja huolto.

Oma tuotanto lähdevesituotteiden osalta on tavoitteena aloittaa keväällä 2022 kaikilla omilla pakkauksilla. Myynti ja tiedottaminen kansainvälisille markkinoille on jo aloitettu ja kiinnostus on yhtiön mukaan ollut suurta. Yhtiö tähtää suomalaisen veden myynnillä kansainvälisille markkinoille.

Tavoitteet ja annin varojen käyttö

Juoma-ala on murroksessa ja NWB haluaa olla toimialan edelläkävijänä näyttämässä suuntaa entistä ekologisempaan suuntaan. NWB:n visiona on olla kansainvälinen kokonaisvaltainen juoma-alan kasvuyritys, joka myy omia ekologisia pakkauksia, pakkauslinjastoja sekä suomalaista vettä.

Yhtiön tavoitteena on solmia lähivuosina sopimukset maailman suurimpien toimijoiden kanssa. Aktiivinen myyntityö aloitetaan vielä kuluvana vuonna agenttiverkoston rakentamisella. Yhtiö tavoittelee 30 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2024 mennessä.

Annilla kerättävät varat käytetään Koneikko Oy:n lopun 60% osakekannan maksamiseen, sekä myyntiin, markkinointiin ja kansainvälisen agenttiverkoston rakentamiseen.

Viisi syytä sijoittaa

Patentoidut innovaatiot: Yhtiön ekologiset pakkaukset Combi ja Bevel ovat patentoitu. Lisäksi uusia patenttihakemuksia ollaan suunnittelemassa.

Valtava markkina: Maailmanlaajuinen vesi- ja pakkausmarkkina on erittäin suuri. Suomalaisen veden arvostus on korkealla ja se on tutkitusti maailman puhtainta.

Kaupalliseen vaiheeseen siirtyminen: NWB:n ensimmäiset asiakas- ja yhteistyösopimukset on allekirjoitettu ja tuotanto alkamassa vielä kuluvan vuoden aikana. Aiemmat vuodet on keskitytty tuotekehitykseen, tekniseen suunnitteluun ja patentointiin.

Tiimi: Uusi toimitusjohtaja Heikki Hilpelä aloitti tehtävät kuluvan vuoden huhtikuussa. Heikillä on yli 20 vuotta kokemusta kansainvälisestä juomabisneksestä. Lisäksi hallituksen jäsenillä on pitkä ja vankka kokemus juoma- ja elintarvikealalla.

Yrityskaupan tuomat mahdollisuudet: Yhtiön toteuttama yrityskauppa vaikuttaa erittäin järkevältä. Se tuo paitsi uskottavuutta, myös erittäin paljon mahdollisuuksia NWB:n pakkaustuotteiden myynnin osalta.

Sijoita osakeantiin

Lue myös johdon haastattelu!

 • Osakeannin koko: 12 500 osaketta (enintään 661 250 euroa)
 • Yrityksen pre-money valuaatio: 7 403 884 EUR
 • Osakkeen merkintähinta: 52,9 EUR
 • Minimimerkintämäärä: 19 osaketta (1 005,19 EUR)
 • Merkintäaika: 14.11.2021 saakka
 • Sijoitus tehdään Fundun rahoitusalustalla
Tutustu antiin

Kaupallinen yhteistyö. Lähteet: NWB Finlandin osakeantimateriaalit.Think Drinks osakenanti käynnissä


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


Kempowerin First North yleisöanti käynnissä

YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
TrialboxThink Drinks osakenanti käynnissä
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy