Superkasvajat – AMD:n, Shopifyn, ServiceNow:n, Twilion ja Spotifyn tulokset

Koronaviruspandemian aiheuttama digitaalinen muutos on mahdollistanut valtavan kasvun monille teknologiayhtiöille. Miten nämä superkasvajat pärjäsivät vuoden 2021 toisella neljänneksellä?

Juho Toratti
Juho Toratti

Koronaviruspandemian aiheuttama digitaalinen muutos on mahdollistanut valtavan kasvun monille teknologiayhtiöille. Miten nämä superkasvajat pärjäsivät vuoden 2021 toisella neljänneksellä?

AMD jatkaa oman toimialansa huippukasvajana

Advanced Micro Devices:in, eli tuttavallisemmin AMD:n Q2 tulos ylitti jälleen analyytikoiden konsensusennusteet. Kyseessä on jo neljäs peräkkäinen kvartaali, jolla yhtiön liikevaihto ja osakekohtainen tulos ylittävät odotukset. Toisen neljänneksen aikana AMD:n liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta vertailukaudesta yli 99 % ja tämän vuoden ensimmäisestä kvartaalista yli 12 %. Operatiivisen liikevoiton kasvu oli vielä hurjempi – yli 297 % vertailukaudesta ja yli 21 % Q1:stä.

Vaikka AMD:n kuluvan vuoden tuotto (0,1 %) on jäänyt selvästi esimerkiksi S&P 500 -indeksin tuotosta (17,7 %), tuo yhtiön toimitusjohtaja Lisa Su kommentissaan esiin AMD:n kasvavan selvästi toimialansa markkinoita nopeammin. Sun mukaan kasvua mahdollistaa vahva kysyntä kaikilla yhtiön toimintasegmenteillä.

Markkinat reagoivat AMD tulosjulkistukseen positiivisesti. Yhtiön osakkeen hinta pomppasi heti jälkipörssin avauduttua lähes 7 %. Viikon aikana tulosjulkistuksen jälkeen, osakkeen hinta on kivunnut yli 18 %.

  • Liikevaihto 3,85 miljardia (kasvua yli 99 %) ja operatiivinen tulos 0,92 miljardia (EBIT-% 22 %)
  • Analyytikoiden EPS-ennuste 0,54$ => toteutunut EPS 0,63$ (vertailukausi 0,18$)

AMD ohjaa kolmannen neljänneksen liikevaihdon olevan noin 4,1 miljardia ja käyttökatteen noin 48 %. Koko vuoden 2021 ohjaukseksi yhtiö määrittelee liikevaihdon kasvavan noin 60 % viime vuodesta ja vuotuisen käyttökatteen olevan noin 48 %.

Markkinat säikähtivät Shopifyn jäätävän kovaa tulosta

Shopifyn vuoden 2021 toinen neljännes oli vertaansa vailla. Yhtiön tulos pesi analyytikoiden asettamat ennusteet mennen, tullen ja palatessa. Shopifyn liikevaihto kasvoi 57 % vuoden takaisesta vertailukaudesta ja oli 0,07 miljardia dollaria ennusteita suurempi. Yhtiön operatiivinen liikevoitto kasvoi vertailukaudesta yli 108 % ja osakekohtainen tulos oli hurjat 128,6 % ennustetta korkeampi. Toisen kvartaalin tulos on jatkoa Q1:n kasvulle, jolloin yhtiön liikevaihto kasvoi 110 %, ja operatiivinen liikevoitto oli 0,2 miljardia (vertailukausi tappiollinen 7,3 miljoonaa).

Tobi Lütke, Shopifyn toimitusjohtaja kommentoi yhtiön olevan muutoksen keskellä. Aiemmin Shopify on toiminut kahdella alalla – jälleenmyynnillä ja verkkokaupalla. Koronaviruspandemian myötä tilanne on muuttunut ja Lütken mukaan yhtiön ainoaksi toimialaksi on muodostunut verkkokauppa. Toisen vuosineljänneksen taustalla onkin Shopifyn johdon mukaan pitkälti verkkokaupan kasvava kysyntä ja menestys, mihin yhtiö pyrkii panostamaan jatkossa entistä enemmän.

Markkinoiden reaktio Shopifyn jäätävän kovaan suoritukseen oli todella mielenkiintoinen. Odotukset ylitettiin selvästi, mutta pörssissä Shopifyn osakkeen kurssi nousi tiedotteen jälkeen vaivaisella prosentilla. Tuokin prosentin kasvu kääntyi jo loppuviikkoa kohden hienoiseksi laskuksi. Aivan kuin Shopifyn tulos olisi ollut markkinoiden mielestä ’liian hyvä ollakseen totta’, minkä takia yhtiön osakkeesta ei haluttu maksaa hintaansa enempää. Kuluvalla viikolla Shopifyn kurssi nousi hieman ylös, mutta se on toistaiseksi pysytellyt tiedotetta edeltäneellä tasolla.

  • Liikevaihto 1,12 miljardia (kasvua yli 57 %) ja operatiivinen tulos 0,24 miljardia
  • Analyytikoiden EPS-ennuste 0,98$ => toteutunut EPS 2,24$ (vertailukausi 1,05$)

Shopify pitää ohjauksensa samalla linjalla helmikuussa annetun ohjauksen kanssa. Yhtiö uskoo jatkavansa vuoden 2021 aikana nopeaa kasvua, mutta arvioi kasvun jäävän pienemmäksi kuin vuonna 2020.

ServiceNow:n vakaa kasvu jatkuu

ServiceNow:n vuoden toinen neljännes jatkoi kasvu-uralla, kun yhtiön tulos ylitti ennusteet neljäntenä perättäisenä kvartaalina neljästä. ServiceNow:n liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta vertailukaudesta noin 27 % ja operatiivinen liiketulos yli 16 %. Vastaavat luvut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olivat 29 % ja 27 %. Kasvu ja kannattavuuden kehitys laskivat siis hieman viime kvartaalista.

ServiceNow:n vakaan Q2 tuloksen takana oli yhtiön CFO Gina Mastantuonon mukaan vahva kysyntä kaikilla ServiceNow:n toimintasegmenteillä, ja yhtiön onnistunut toiminta kysynnän alla. Toimitusjohtaja Bill McDermott:in mukaan vallitseva tilanne on ajanut toimijat ympäri maailman turvautumaan yhtiön Now Platformiin, jotta tarvittaviin digitaalisiin muutoksiin ollaan päästy.

Markkinoiden reaktio jälkipörssissä oli todella positiivinen. Tiedotetta seuranneen päivän aikana yhtiön osakkeen hinta piikkasi lähes 4 %, mutta nousu jäi vain hetkelliseksi. Saman päivän aikana kurssi lähti hienoiseen laskuun ja tälle viikolle tultaessa osakkeen hinta oli samalla tasolla kuin ennen tiedotetta.

  • Liikevaihto 1,36 miljardia (kasvua 27 %) ja operatiivinen tulos 0,35 miljardia (EBIT-% 25 %)
  • Analyytikoiden EPS-ennuste 1,20$ => toteutunut EPS 1,42$ (vertailukausi 1,23$)

ServiceNow ohjaa vuoden kolmannen neljänneksen käyttökatteen olevan 23 %. Koko vuodella 2021 yhtiö ohjaa käyttökatteen olevan 24,5 %.

Twiliolta tappiollinen Q2

Twilion tulos eroaa aikaisemmin läpikäydyistä tuloksista sillä, että sen tulos oli tappiollinen. Yhtiön toisen vuosineljänneksen liikevaihdon kehitys oli kuitenkin positiivista, sillä Twilion kasvu ylitti jälleen analyytikoiden ennusteet (0,6 mrd $). Yhtiön EPS oli myös ennusteita parempi, vaikka se jäikin negatiiviseksi. Yhtiön liikevaihto kasvoi vertailukaudesta yli 67 %, kun ensimmäisen neljänneksen vastaava luku oli 62 %. Operatiivinen liiketulos sen sijaan laski Q2 aikana yli 56 % vertailukaudesta, kun ensimmäisellä kvartaalilla vastaava luku oli hurja 183,6 %.

Q2 tulokselle antamassaan kommentissa Twilion toimitusjohtaja Jeff Lawson korostaa yhtiön vahvaa momentumia liikevaihdon kasvussa. Lawson kertoo kasvun johtuvan yhtiön palveluiden kysynnän kasvusta, mikä puolestaan johtuu maailmalla vallitsevasta tilanteesta. Kommentin perusteella Lawson on vakuuttunut vallitsevan digitaalisen muutoksen luovan Twiliolle sukupolvien mahdollisuuden.

Tulosjulkistuksen jälkeisenä päivänä markkinat reagoivat Twilion tiedotteeseen negatiivisesti. Yhtiön osakkeen kurssi sukelsi yli 5 %. Viikonlopun jälkeen kurssi otti suuntaa ylös, mutta toistaiseksi se on pysytellyt reilusti alle tiedotetta edeltäneen tason.

  • Liikevaihto 0,67 miljardia (kasvua yli 67 %) ja operatiivinen tulos 4,2 miljoonaa (EBIT-% 1 %)
  • Analyytikoiden EPS-ennuste -0,14$ => toteutunut EPS -0,11$ (vertailukausi -0,09$)

Twilio on antanut vuoden kolmannelle neljännekselle ohjauksen, joka arvioi yhtiön liikevaihdon jatkavan 50 – 52 % kasvua, ja olevan 670 – 680 miljoonaa dollaria. Yhtiö odottaa myös seuraavan kvartaalin olevan tappiollinen. Ohjauksen mukaan Twilion operatiivinen liiketulos tulee olemaan tappiolla 30 – 25 miljoonaa dollaria, ja yhtiön osakekohtainen tulos on välillä (-0,17$) – (-0,14$).

Spotifyn kuukauden aktiivisten käyttäjien määrä alle oman ohjauksen

Myös Spotifyn toinen vuosineljännes oli tappiollinen. Tappiollisesta tuloksesta huolimatta yhtiö onnistui ylittämään analyytikoiden ennusteet – EPS:n suhteen kyseessä on toinen ennusteiden ylitys viimeisen neljän kvartaalin aikana, liikevaihdon suhteen kolmas. Q2 aikana Spotifyn liikevaihto kasvoi 23 % vuoden takaisesta vertailu kaudesta ja 9 % viime vuosineljänneksestä. Vaikka yhtiöllä oli negatiivinen osakekohtainen tulos, onnistui Spotify pitämään operatiivisen liiketuloksensa positiivisena. Vertailukauteen (-167 M€) verrattuna liiketulos oli todella kova, mutta vuoden ensimmäiseen neljännekseen laskua operatiivisessa liiketuloksessa oli 14 %.

Spotify kommentoi tulostaan korostamalla tilaajien kasvun, liikevaihdon, käyttökatteen ja operatiivisen liiketuloksen olleen odotuksia paremmat. Yhtiön mukaan kasvun taustalla oli esimerkiksi kehitys keskimääräisessä liikevaihdossa per asiakas ja todella vahvat mainostulot. Mainostulot kasvoivatkin katsauskaudella yli sata prosenttia. Kommentin mukaan ainoastaan kuukausittaisten aktiivisten käyttäjien määrät tippuivat alle ohjauksen. Aktiivisten käyttäjien määrä jäi alle yhtiön tavoitteen, koska uusia käyttäjiä liittyi palveluun odotettua vähemmän neljänneksen alussa. Tähän vaikutti yhtiön mukaan muun muassa se, että koronaviruspandemian takia osa markkinointikampanjoista jouduttiin keskeyttämään kvartaalin alussa.

Kuten arvata voi, ei markkinoiden reaktio ollut armollinen Spotifyn tulosjulkaisulle. Tappiollisen tuloksen lisäksi edellistä ohjausta pienempi keskimääräisten aktiivisten käyttäjien määrä sai Spotifyn osakkeen hinnan tippumaan jopa 7 %. Dipin jälkeen kurssi lähti pieneen nousuun, mutta edelleen osakkeen hinta on lähes 4 % tiedotetta edeltäneen tason alapuolella.

  • Liikevaihto 2,33 miljardia (kasvua 23 %) ja operatiivinen tulos 12 miljoonaa (EBIT-% 0,5 %)
  • Analyytikoiden EPS-ennuste -0,53$ => toteutunut EPS -0,19€ tai -0,23$ (vertailukausi -1,91€ tai 2,10$)

Vuoden kolmannelle neljännekselle Spotify ohjaa 2,31 – 2,51 miljardin euron liikevaihdon, ja -80 – 0 miljoonan euron operatiivisen liiketuloksen. Neljännelle kvartaalille puolestaan yhtiö ohjaa 2,48 – 2,68 miljardin euron liikevaihdon, ja 152 – 72 miljoonan euron operatiivisen liiketappion.

Sijoita superkasvajiin ilman välityspalkkiota

eToron sijoitusalustalla voi sijoittaa kansainvälisiin osakkeisiin erittäin alhaisilla kuluilla. Kansainvälisiin osakkeisiin, kuten yllä oleviin superkasvajiin, voi sijoittaa nollakuluilla. Lue lisää eToron kuluista.

Sijoittaja.fi on tehnyt eToroon kolme sijoitussalkkua, jotka ovat helposti kopioitavissa. Yksi salkuista sijoittaa teknologiaosakkeisiin. Salkku on sijoittanut esimerkiksi AMD:n ja ServiceNow:n osakkeisiin.

Disruptiiviset teknologiaosakkeet -salkku

Pääomasi on vaarassa. SmartPortfolios on salkunhoitotuote, jonka tarjoaa eToro Europe Ltd., joka on Cyprus Securities and Exchange Commissionin valtuuttama ja sääntelemä.

Osakkeiden vertailu onnistuu helpoiten Osaketyökalussa

Mikäli mietit jonkin osakkeen lisäämistä portfolioosi, voit helpoiten tutkia ja vertailla osaketta Osaketyökalussamme. Muun muassa kaikkien näiden superkasvajien osakkeet löytyvät työkalusta.

Työkalussa on osakkeiden tärkeimmät tunnusluvut sekä valmiita TOP-listoja ja mallisalkkuja. Löydät Osaketyökalusta ajantasaiset listat mm. parhaista laatu-, arvo-, kasvu- ja osinko-osakkeista Suomesta sekä maailmalta.

Tutustu Osaketyökaluun!

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Atrian uusi johto yrityskaupoilla Ruotsissa – analyysi
Tekoälyuutiset: AI-vaikuttajien mukaan tekoäly voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiskunnalle
Sijoittajan valinnat