Northcrypto

Markkinat pettyivät Nesteen näkymiin – Onko dippi ostopaikka?

Nesteen raportti ei tarjonnut isoja yllätyksiä, mutta markkinat olivat ladanneet odotukset liian korkealle. Pehmeät näkymät käänsivät kurssin laskuu ja lasku voi jatkua.

Julkaistu: 27.07.2021 Kirjoittaja:

analyysi neste osakkeet tulokset

Seuraa tuloskautta

Seuraa tuloskautta Osaketyökalussa!

Nesteen Q2-tulos

Nesteen liikevaihto oli 3 022 M€ (2 356M€) ja vertailukelpoinen liiketulos 241 M€ (ennuste 260 M€). Dollarin kurssin heikkenemisellä oli 45 miljoonan euron negatiivinen vaikutus konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 287 miljoonaa euroa (314 milj.). Uusiutuvan dieselin kysyntä oli vahvaa, mutta raaka-aineiden markkinatilanne jatkui erittäin kireänä. Öljytuotteet-segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli -58 miljoonaa euroa (-60 milj.). Koronapandemian seurauksena heikot öljytuotemarkkinat vaikuttivat edelleen yleisiä markkinaolosuhteita heijastelevaan viitemarginaaliin. Öljytuotteet-segmentin toiselle neljännekselle oli pääasiassa tunnusomaista Porvoon jalostamon suurseisokki, joka toteutettiin suunnitellussa kahdentoista viikon aikataulussa. Tällä oli noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa menetettyjen myyntimäärien ja katteiden seurauksena.

Neste keskittyy kasvustrategian toteutukseen. Singaporen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin laajennus etenee aikataulun mukaisesti. Sen pitäisi lisätä vuotuista uusiutuvien kapasiteettia 1,3 miljoonalla tonnilla vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Euroopan komissio julkisti äskettäin Fit for 55 -ehdotuksensa, joka on ohjelma entistä kunnianhimoisemmalle ilmastonmuutoksen torjunnalle Euroopassa. Johto oli tyytyväinen, että uusiutuvan lentopolttoaineen käyttövelvoitteet ovat tärkeä osa tätä pakettia. Johto näkee paljon edistystä ja myönteistä kehitystä markkinoilla. Uusiutuvan dieselin kolmannen neljänneksen myyntimäärien odotetaan jäävän pienemmiksi kuin toisella neljänneksellä. Tämä johtuu Singaporen jalostamon laajasta suunnitellusta huoltoseisokista. Raaka-ainetilanne jatkuu kireänä. Kolmannen neljänneksen uusiutuvien myyntimarginaalin odotetaan pysyvän hyvällä tasolla, mutta olevan matalampi kuin toisella neljänneksellä. Öljytuotteiden markkinakysyntä jatkuu heikkona kolmannella neljänneksellä koronapandemian seurauksena.

Nesteen tavoitteena on olla globaali johtaja uusiutuvissa

Nesteen tavoitteena on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Nesteen strategia perustuu uusiutuviin ja kierrätysratkaisuihin. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Esimerkiksi Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoainetta myydään jo lähes 500 liikenneasemalla useissa Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa Kalifornian ja Oregonin osavaltioissa. Nesteen vastuullista lentopolttoainetta (SAF) on saatavilla ja sitä käyttää kaupallisesti yli 10 lentoyhtiötä maailmanlaajuisesti. Nesteen vuotuinen vastuullisen lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 100 000 tonnia. Investointien jälkeen Neste pystyy vuoden 2023 loppuun mennessä tuottamaan noin 1,5 miljoonaa tonnia vastuullista lentopolttoainetta vuodessa.

Vuonna 2020 lanseerattiin Neste RE -tuote, joka on sataprosenttisesti uusiutuva kierrätetty raaka-aine muovien ja kemikaalien tuotantoon. Tuotteen avulla voidaan torjua ilmastonmuutosta, sillä se vähentää neitseellisten fossiilisten raaka-aineiden käytön tarvetta ja tarjoaa samalla uuden ratkaisun polymeeri- ja kemikaaliteollisuuden tuotteiden loppukäsittelyä koskeviin haasteisiin. Tavoitteena on kehittää merkittäviä ratkaisuja kemialliseen kierrätykseen ja käsitellä vuosittain yli miljoona tonnia muovijätettä vuodesta 2030 lähtien.

Jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien materiaalien käytöstä kasvoi edelleen ja oli keskimäärin 83 % vuonna 2020. Singaporen laajennus kasvattaa uusiutuvan lentopolttoaineen ja muiden uusiutuvien tuotteiden tuotantoa 1,3 miljoonaa tonnia. Se nostaa koko uusiutuvien tuotteiden kapasiteetin 4,5 miljoonaan tonniin vuodessa vuonna 2023. Neste on käynnistänyt toimenpiteet tuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi nettonollatasolle vuoteen 2035 mennessä.

Nestettä kannattaa ostaa kurssidipistä

Kirjoitimme helmikuussa, että Neste on pörssin innovatiivisin suuryhtiö ja osaketta saa vuoden 2021 aikana todennäköisesti halvemmalla, kun tulos laskee. Alkuvuonna kurssi oli 55-64 euron välillä. Kehotimme käyttämään kurssilaskut ostopaikkoina. Huhtikuussa Neste kävi 45 eurossa ja nousi ennen tulosjulkistusta 57 euroon. Nyt Q2-tuloksen jälkeen kurssi on alle 53 euroa.

Mielestämme Q2 oli odotusten mukainen. Emme näe erityistä syytä voimakkaaseen korjaukseen kurssissa tulospäivän laskun jälkeen, vaan trendi voi olla alas päin, kuten kävi tilinpäätösjulkistuksen jälkeen. Dipit kannattaa käyttää ostopaikkoina, sillä näkymät vuoden 2021 jälkeen ovat hyvät. Ostot kannattaa tehdä erissä, sillä helmikuun tulosjulkistuksen jälkeen kurssi laski 18 % ennen kääntymistä nousuun. Nesteellä 45 euron on all in -taso, jonka alle kurssi ei näytä menevän nykymarkkinatilanteessa.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImageSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy