startup lions

Tuloskausi Q3/2015 ja arvostustasot maailmalla – positiivisia tulosyllätyksiä Yhdysvalloissa, Euroopassa heikkoa

Kansainvälinen markkina, etf

Tuloskausi on jälleen käsillä. Suurimpana murheena markkinoilla on tuloskasvun puute. Näkevätkö yritykset merkkejä Kiinan kasvun romahtamisesta? Antaako Q3-tuloskausi viitteitä paremmasta ja miten yhtiöt näkevät tilanteensa kehittyvän?

Julkaistu: 02.11.2015 Kirjoittaja:

markkinoiden arvostus Q2/2015 Q3/2015 tulosennusteet tuloskasvu tuloskausi tuloskausi Q3/2015

Tuloskauden systemaattisen seurannan apuvälineenä tarjoamme keskeisten indeksien tuloskehityksen helposti luettavassa taulukko- ja kuvaajamuodossa. Niiden avulla sijoittaja saa käsityksen tuloskauden yllätyksistä eri puolella maailmaa tuloskaudesta toiseen. Positiiviset tulosyllätykset antavat tukea alueen osakemarkkinoille ja päinvastoin.

Tuloskehitys ja odotukset Yhdysvalloissa

Kolmannen kvartaalin tulosten raportointi on jo yli puolenvälin. Näillä näkymin tuloskaudesta on tulossa Euroopassa (ml. Suomi) heikko, mutta Japanissa sekä Yhdysvalloissa tulokset ovat olleet kohtuullisia. Energiasektori huono suoriutuminen jaksaa painaa tuloskasvun keskiarvoja alaspäin lähes kaikkialla maailmassa. Tulosodotukset Euroopan osalta ovat olleet liian kovia toteutuneisiin lukuihin nähden.

Kuten alla olevasta kuvasta voidaan havaita, ongelmana osakemarkkinoilla on nyt tuloskasvun puute ja tuloskasvuodotusten pehmeys. Tuloskasvun puutteesta kuvaajassa kertoo violetti käyrä, joka mittaa edellisen 12 kuukauden yhteenlaskettua tuloskertymää yhdysvaltalaisilla yrityksillä (S&P 500-indeksi). Realisoitunut tuloskasvu on polkenut paikallaan jo yli vuoden. Tämä on alkanut huolestuttamaan markkinoita, sillä myös seuraavan 12 kuukauden tulosodotukset (keltainen käyrä) polkevat paikallaan, tai ovat jopa lievästi laskusuunnassa. Tulosodotuksista voidaan havaita, että ne laskivat voimakkaasti vuoden 2014 lopulla öljyn hinnanlaskun ja öljysidonnaisten sektorien vanavedessä. Odotettu öljyn hintojen halpeneminen ei kuitenkaan olekaan näkynyt voimakkaan kiihtyvinä tulosodotuksina esimerkiksi kuluttajasektoreilla, vaan kaiken kaikkiaan tulosodotukset ovat alhaisemmat kuin huipputasoillaan syksyllä 2014. Palautuakseen pitkän aikavälin nousutrendille osakemarkkinat tarvitsevat uskoa tulosten odotusten mukaisesta paranemisesta.

Tulosennustetrendin seuraamisen ohella suosittelemme jäseniämme perehtymään Markkinaympäristö-osiostamme löytyviin riski-indikaattoreihin, jotka ovat antaneet historiallisesti hyvää indikaatiota siitä, milloin osakemarkkinoita on kannattanut suosia ja milloin välttää.

Kuva 1. Tuloskehitys Yhdysvalloissa.

20151102-tulosfunda-spx

 Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Kolmannella kvartaalilla Yhdysvalloissa on tullut esille selvästi positiivisia tulosyllätyksiä. Yli kaksi kolmasosaa yrityksistä on jo raportoinut tuloksensa, joten näiden pohjalta voitaneen todeta, että tuloskaudesta on varmistumassa oikein hyvä Yhdysvaltojen osalta. Toteutunut tuloskasvu on kuitenkin yhä pakkasen puolella verrattuna vuodentakaiseen. Tähän negatiiviseen tuloskasvuun vaikuttaa valtavasti energiasektorin globaalisti huono suoriutuminen. Energiasektorin toteutunut tuloskasvu onkin massiiviset -53,5 % vuodentakaisesta. Myöskään materiaalisektorin kehitys on ollut huonoa.

Taulukko 1. Tulosyllätykset Yhdysvalloissa (per 2.11.2015).

20151102-tulosyllatykset-spx

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhdysvaltain osakemarkkinoiden ja sektoreiden keskeiset arvostusluvut. Yhdysvalloissa yrityksillä on mennyt jo pitkään hyvin, mikä näkyy jo melko vaativina arvostustasoina. Indeksin valintatyökalumme perusteella Yhdysvalloissa nousee positiivisesti esiin yhdyskuntapalveluyhtiöt (listakärjessä 82 pisteellään), joita korkotason nousupelot laskivat alkuvuonna voimakkaasti, mutta jotka ovat sittemmin osoittaneet vahvoja merkkejä paluusta. Lisäksi ne edustavat suhteellisen turvallista päätä osakemarkkinoiden sisällä saaden kokonaisriskistä yhdeksän pistettä maksimissaan kymmenestä. Sektori takoo edelleen vahvaa kassavirtaa (Hinnan ja kassavirran suhde 6,4) ja tarjoaa hyvää osinkotuottoa (3,8 %) nykyisessä alhaisten korkojen ympäristössä. Myös telekommunikaatiosektori vaikuttaa houkuttelevasti arvostetulta.

Taulukko 2. Arvostustasot Yhdysvalloissa (per 2.11.2015).

20151102-arvostusluvut-spx

Euroopassa tulokset laskussa

Kuten alla olevasta kuvaajasta voidaan nähdä, Euroopassa (STOXX 600-indeksi) kurssit (musta) nousivat alkuvuonna erittäin voimakkaasti. Nousua ei ainakaan tue se, että tulosennusteet (keltainen, 12kk-ennusteella) ovat polkeneet likimain paikoillaan jo viiden vuoden ajan! Tämä näkyy myös toteutuneiden tulosten (violetti, viim. 12kk) valossa: ne ovat edelleen alempana kuin vaikkapa vuonna 2010, jolloin tulosten palautuminen finanssikriisistä oli käynnistynyt hyvin. On hyvä huomata, että Euroopassa niin toteutunut kuin odotettu tulostaso on edelleen selvästi globaalia finanssikriisiä edeltäviä tasoja alhaisempi.

Kuva 2. Tuloskehitys Euroopassa.

20151102-tulosfunda-sxxp

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Näin kolmannella kvartaalilla Euroopan tuloskausi vaikuttaa heikolta. Myös Euroopassa, kuten Yhdysvalloissakin energiasektori on suoriutunut todella huonosti. Euroopassa suuria negatiivisia vaikuttajia ovat harkinnanvarainen kulutus ja rahoitussektori. Harkinnanvaraiseen kulutukseen kuuluu autonvalmistaja Volkswagen, joka kerrytti tunnettuutta päästöhuijauksellaan. Rahoitussektoria alaspäin vetää erityisesti Deutsche Bankin alaskirjaukset, mutta myös muilla sektorin toimijoilla on ongelmansa.

Taulukko 3. Tulosyllätykset Euroopassa (per 2.11.2015).

20151102-tulosyllatykset-sxxp

Alla olevassa taulukossa on esitetty Euroopan keskeisten maiden ja sektoreiden arvostusluvut. Euroopassa ongelmana on edelleen se, että arvostus vaikuttaa huokealta ainoastaan, jos odotettu tuloskasvu toteutuu (=historialliset P/E:t korkeita!). Näillä näkymin tuloskausi on kuitenkin jäämässä heikoksi.

Taulukko 4. Arvostustasot Euroopassa (per 2.11.2015).

20151102-arvostusluvut-sxxp

Tulosyllätykset Suomessa

Kolmannen kvartaalin tuloskausi Suomessa on päässyt käyntiin. Tuloskausi ei näytä erityisen hyvältä Suomen osalta (lue lisää). Alla olevasta taulukosta 5 nähdään, että Suomen tuloskaudessa on samaa näköä Euroopan kanssa. Suomen pörssissä on vain yksi energiayhtiö (Neste), joka on tehnyt hyvää tuloskasvua vuoden takaisesta tilanteesta. Sivuhuomiona todettakoon, että Fortum menee yhdyskuntapalvelusektorin alle.

Taulukko 5. Tulosyllätykset Suomessa (per 2.11.2015).

20151102-tulosyllatykset-hexp

Tulosennustetrendi (ennustetut tulokset, keltainen käyrä alla) oli jo vahvasti oikeaan suuntaan, mutta on aivan viime aikoina hiipunut tasaiseksi. Toteutunut tuloskertymä on lähtenyt alamäkeen, kun taas hinta on lähtenyt ylöspäin, mikä on vaarallinen trendi. Indeksin valintatyökalussamme suomalaiset osakkeet saavat enää ainoastaan 48 pistettä sijoittuen listan alempaan puoliskoon. Erinomaiset pisteet suomalaisyhtiöt saavat ainoastaan tulosmomentista (9 pistettä) kurssikehityksen ja kokonaisriskin osoittaessa heikonta mahdollista yhtä pistettä. Lue myös ajatuksemme yhtiöistä, joissa on mielestämme nousupotentiaalia ja laskuriskejä sekä lue tarkemmat näkymät ja “varmat yhtiövalinnat” suomalaiseen tuloskauteen.

Kuva 3. Tuloskehitys Suomessa.

20151102-tulosfunda-hexp

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Tuloskausi Japanissa

Kolmannella kvartaalilla Japani on suoriutunut ihan hyvin. Toteutuneen tuloskasvun ollessa hyvää, noin 7,8 % vuodentakaisesta. Analyytikkojen ennusteet tuloksen ja liikevaihdon osalta ovat menneet likimain oikein toteutumien osalta. Tuloskausi on Japanissa vasta puolessa välissä menossa, joten tilanne voi elää vielä jonkin verran. Materiaalipuolta vetää erityisesti ylöspäin kemikaalien valmistukseen keskittyneet yhtiöt, kun taas terästä valmistavilla yhtiöillä on mennyt heikosti.

Taulukko 6. Tulosyllätykset Japanissa (per 2.11.2015).

20151102-tulosyllatykset-nky

Kuten alla olevasta kuvasta voidaan huomata, on myös japanilaisyhtiöiden tulosodotuksissa (keltainen) havaittavissa pieni notkahdus aivan viime aikoina, mutta isossa kuvassa tulosmomentti on edelleen erinomainen. Indeksin valintatyökalussamme japanilaiset osakkeet ovat laskeneet hieman suomalaisia yhtiöitä paremmalle tasolle 51 pisteellään, mutta mielenkiintoisena nyanssina japanilaiset pienyhtiöt saavat edelleen reilusti enemmän pisteitä (68!). Japanilaisyhtiöt saavat edelleen tulosmomentista kiitettävät yhdeksän pistettä.

Kuva 4. Tuloskehitys Japanissa.

20151102-tulosfunda-nky

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Tuloskausikommentit ovat pääosin suunnattu jäsenillemme. Esitetyt tulosennusteet perustuvat luotettavista lähteistä kerättyyn analyytikoiden ennustedataan (ns. bottom up). Tuloskauden lukujen lähteenä FactSet, Thomson Reuters ja Bloomberg.

Tuloskauden Q3/2015 artikkelisarjan kirjoitukset löydät hakusanalla “Tuloskausi Q3/2015”. Indeksejä vastaavat tehokkaat ETF:t löydät ETF-valintatyökalusta ja Indeksin valintatyökalusta.startup lions


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


startup lions

Image


sijoittaja.fi kuunneltavissa

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy