Kempowerin First North yleisöanti käynnissä

Tuloskausi Q1/2015 ja arvostustasot maailmalla – tuloskauden anti ei ole yllättänyt

Tuloskausi ja riskit markkinoilla

Tuloskausi on jälleen käsillä. Näkevätkö yritykset Euroopan tilanteen piristyneen kuten positiivisia yllätyksiä tarjonneet talousluvut antavat ymmärtää? Näkyykö euron heikentyminen odotuksia voimakkaammin alueen yritysten tuloksissa? Kärsivätkö amerikkalaisyhtiöt vahvistuvasta dollarista? Myös Suomessa tulosmomentti on ollut piristymään päin.

Julkaistu: 19.05.2015 Kirjoittaja:

markkinoiden arvostus Q1/2015 sijoitusideat tulosennusteet tuloskasvu tuloskausi tuloskehitys

Tuloskauden seurannan apuvälineenä tarjoamme keskeisten indeksien tulosyllätykset helposti luettavassa taulukkomuodossa. Niiden avulla sijoittaja saa nopean ja systemaattisen kuvan tuloskauden yllätyksistä eri puolella maailmaa. Positiiviset tulosyllätykset antavat tukea alueen osakemarkkinoille ja päinvastoin.

Tuloskehitys ja odotukset Yhdysvalloissa

Tuloskausi Yhdysvalloissa on jo käytännössä ohi yli 90 %:n yhtiöistä raportoitua tuloksensa. Alla olevasta taulukosta voi havaita, että suhteessa odotuksiin tuloskausi on edennyt hyvin yhtiöiden ylittäessä tulosodotukset 7,3 %-yksiköllä. Kannattaa tosin muistaa, että Yhdysvalloissa on leikattu ennusteita voimakkaasti alkuvuonna ennen tuloskauden alkua (ks. aiempi tuloskommenttimme).

Yllättäen positiivisin yllättäjä tulosyllätyksillä mitattuna on ollut energiasektori, mutta kannattaa toki huomioida, että absoluuttinen tuloslasku on ollut peräti -55,3 %:ia vuodentakaisesta (lue myös kommenttimme öljyyn ja energiasektoreihin sijoittamisesta ETF:llä). Nostammekin tuloskauden positiivisimmaksi yllättäjäksi terveydenhuoltosektorin, jossa jo pitkään jatkunut megatrendi porskuttaa edelleen sektorin yllettyä yli 10 %:ia odotuksia parempaan tuloskertymään. Sektorin absoluuttinen tuloskasvu (+19,3 %) on parasta kaikkien sektorien välisessä vertailussa (tehokkaan ETF:n yhdysvaltalaiselle terveydenhuoltosektorille löydät ETF-valintatyökalustamme).

Poskelleen tuloskausi vaikuttaa menneen niin teollisuudessa kuin harkinnanvaraisella kuluttajasektorilla, vaikka näilläkin sektoreilla analyytikoiden odotukset ylitettiin. Teollisuuden kilpailukykyä on varmasti rasittanut voimakkaasti vahvistunut dollari. Harkinnanvaraisen kulutuskysynnän heikkous puolestaan pysyy mysteerinä amerikkalaisekonomisteillekin. Huolimatta voimakkaasti vahvistuneesta työllisyydestä, amerikkalaiskulutajan kukkaron nyörit pysyvät tiukkana.

Taulukko 1. Tulosyllätykset Yhdysvalloissa per 15.5.2015.

Tuloskauden tulosten kehitys ja tulosyllatykset Yhdysvalloissa

Arvostustasot Yhdysvalloissa

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhdysvaltain osakemarkkinoiden ja sektoreiden keskeiset arvostusluvut. Yhdysvalloissa yrityksillä on mennyt jo pitkään hyvin, mikä näkyy jo melko vaativina arvostustasoina. Huolimatta aiempia tuloskausia vaatimattomimmista tulosyllätyksistä, nostamme edelleen esiin informaatioteknologian, jossa arvostustasot vaikuttavat edelleen kohtuullisilta verrattuna kasvunäkymiin. Arvostustasoja tarkastelemalla informaatiosektori vaikuttaa sektorina selvästi huokeammalta kuin kasvuteknologiayhtiöiden dominoima Nasdaq-indeksi. Myös Indeksin valintatyökalussamme yhdysvaltalainen teknologiasektori sijoittuu hyvin (pääset sijoittamaan siihen tehokkaasti tällä ETF:llä).

Taulukko 2. Arvostustasot Yhdysvalloissa (per 15.5.2015).

Keskeisten indeksien ja sektorien arvostustasot Yhdysvalloissa

Euroopassa tulosennusteet ovat nousseet heikentyneen euron vanavedessä

Euroopassa voimakkaasti heikentyneen euron vaikutukset tuloksille näkyvät hyvänä tuloskasvuna (+9,3 %) sekä erityisesti analyytikkoennusteet ylittäneenä tuloskasvuna. Annammekin pitkästä aikaa Euroopan tuloskaudelle parhaan mahdollisen yleisarvion (5). Vaikuttaa siltä, että hyvä momentti Euroopassa ja etenkin euroalueella jatkuu (euroalueen tuloskasvu vielä huomattavasti laajaa Eurooppaa voimakkaampaa).

Sektoreittain tarkasteltuna positiivisin yllättäjä löytyy Yhdysvaltojen tapaan energiasektorilta, mutta myös Euroopassa energiasektorin absoluuttinen tuloskasvu on heikkoa (-41 %). Päivittäiskulutuksen positiivista virettä selittää osittain heikko lähtötaso. Nostamme esiin sektoreista erityisesti eurooppalaisen pankkisektorin, jossa niin tulosten kuin liikevaihtojen kasvu vaikuttaa etenevän positiivisella trendillä (lue ETF-poimintamme aiheesta).

Negatiivisimmin tuloskausi on edennyt telekommunikaatiosektorilla, jossa tulosodotuksista on jääty reippaasti. Yhtiöittäin sektorin anti on kuitenkin vaihdellut voimakkaasti ja sektorilta löytyy myös vähiten negatiivisia tulosyllättäjiä. Myös materiaali-/raaka-ainesektorilla kehitys on ollut heikkoa. Indeksin valintatyökalumme mukaan houkuttelevimmat sektorit Euroopasta ovat vähittäiskauppasektori (67 p.), teollisuussektori (65 p.) ja vakuutussektori (65 p.). Teollisuussektorilla positiivisesti erottuu hyvä tulosmomentti, jota selittänee euron heikentymisen tuoma kilpailukyvyn parantuminen. Teollisuussektorin tulosyllätykset suhteessa odotuksiin ovatkin olleet selvän positiiviset (+19,4 %).

Taulukko 3. Tulosyllätykset Euroopassa per 15.5.2015.

Tuloskauden tuloskehitys ja tulosyllatykset Euroopassa

Alla olevassa taulukossa on esitetty Euroopan keskeisten maiden ja sektoreiden arvostusluvut. Euroopassa ongelmana on edelleen, että tulospohjainen arvostus vaikuttaa huokealta ainoastaan, jos odotettu tuloskasvu toteutuu odotetusti historiallisen P/E-luvun ollessa edelleen lähes 24. Hinnan ja tasearvon välisillä kertoimilla Euroopan markkinat näyttävät puolestaan halvoilta suhteessa Yhdysvaltoihin. Positiivista on, että nyt myös talouskasvun piristymisestä on selviä merkkejä ja talousdata on yllättänyt edelleen positiivisesti – trendi vaikuttaa olevan edelleen eurooppalaisia osakkeita suosivaan suuntaan (aiheesta lisää Markkinaympäristöstä).

Taulukko 4. Arvostustasot Euroopassa (per 15.5.2015).

Eurooppalaisten maiden ja sektoreiden arvostustasot

Tulosyllätykset Suomessa

Suomessa tuloskaudesta tuli lopulta kohtuullisen hyvä. Tuloskasvu verrattuna vuoden takaiseen oli 48 %. Yhtiöiden yhteenlaskettu tulos myös ylitti analyytikoiden ennusteet 13 %:lla. Liikevaihtokin kääntyi kasvuun. Kasvu vuoden takaiseen oli 4,6 %. Heikoimmat sektorit olivat teollisuus ja päivittäiskulutus. Näissä sektoreissa yritykset jäivät ennusteista ja negatiivisia tulosyllättäjiä oli enemmistö. Päivittäiskulutukseen vaikuttaa selvästi Suomen talouden heikko tila. Teollisuuden voidaan olettaa kääntyvän, kun heikko euro alkaa tulevina kvartaaleina näkyä tuloksissa. Vastaavasti harkkinnanvarainen kulutus, terveydenhuolto ja rahoitus olivat vahvimmat sektorit.

Taulukko 5. Tulosyllätykset Suomessa per 15.5.2015.

Tuloskauden tuloskehitys ja tulosyllatykset Suomessa

Seuraa suomalaisten yhtiöiden tulosyllätyksiä täältä.

Tuloskausi Japanissa

Japanissa tulosyllätykset ovat jääneet heikoiksi. Erot sektoreiden välillä ovat merkittäviä. Kokonaisuutena noin puolet japanilaisista yrityksistä petti odotukset ja puolet ylitti positiivisesti. Japanin markkinoilla tosin on erityispiirteenä se, että tulosyllätykset vaihtelevat voimakkaasti tuloskausien välillä.

Taulukko 6. Tulosyllätykset Japanissa per 15.5.2015.

Tuloskauden tuloskehitys ja tulosyllatykset Japanissa

Yhteenvetona

Tuloskauden anti on lopulta jäämässä melko yllätyksettömäksi eikä sen perusteella ylimääräisiä huolia osakemarkkinoiden ylle näytä syntyvän. Euroopan hyvän tulosmomentin jatkuminen tukenee alueen osakemarkkinoita edelleen.

Tuloskausikommentit ovat pääosin suunnattu jäsenillemme. Esitetyt tulosennusteet perustuvat luotettavista lähteistä kerättyyn analyytikoiden ennustedataan (ns. bottom up). Tuloskauden lukujen lähteenä Euroopassa ja Yhdysvalloissa FactSet, Thomson Reuters ja Bloomberg.

Tuloskauden Q1/2015 artikkelisarjan kirjoitukset löydät hakusanalla “Tuloskausi Q1/2015”. Edelliseen Q1 tulosanalyysiin pääset tästä. Indeksejä vastaavat tehokkaat ETF:t löydät ETF-valintatyökalusta ja houkuttelevimmat osakeindeksit Indeksin valintatyökalusta.Kempowerin First North yleisöanti käynnissä


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


Kempowerin First North yleisöanti käynnissä

YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
TrialboxThink Drinks osakenanti käynnissä
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy