Think Drinks osakenanti käynnissä

Tuloskausi Q1/2015 ja arvostustasot maailmalla – tuloskauden alku yltänyt vaatimattomiin odotuksiin

Maailman markkina

Tuloskausi on jälleen käsillä. Näkevätkö yritykset Euroopan tilanteen piristyneen kuten positiivisia yllätyksiä tarjonneet talousluvut antavat ymmärtää? Näkyykö euron heikentyminen odotuksia voimakkaammin alueen yritysten tuloksissa? Kärsivätkö amerikkalaisyhtiöt vahvistuvasta dollarista? Myös Suomessa tulosmomentti on ollut piristymään päin.

Julkaistu: 27.04.2015 Kirjoittaja:

markkinoiden arvostus Q1/2015 tulosennusteet tuloskasvu tuloskausi

Tuloskauden seurannan apuvälineenä tarjoamme keskeisten indeksien tulosyllätykset helposti luettavassa taulukkomuodossa. Niiden avulla sijoittaja saa nopean ja systemaattisen kuvan tuloskauden yllätyksistä eri puolella maailmaa. Positiiviset tulosyllätykset antavat tukea alueen osakemarkkinoille ja päinvastoin.

Tuloskehitys ja odotukset Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa tuloskausi käynnistyi todenteolla viime viikolla 141 yhtiön raportoidessa tuloksensa S&P 500-indeksin yhtiöistä. Tähän tuloskauteen tultaessa huolena on tulosennusteiden suunta Yhdysvalloissa (ks. kuva alla). Tämän vuoden yhteenlasketut tulosennusteet ovat laskeneet vuoden alusta 4,9 %, mikä voimakkain tulosennusteiden pudotus vuosiin. Valtaosa tästä selittyy laskeneella öljyn hinnalla ja sitä kautta syntyneillä paineilla energiasektorin tuloksille. Energiasektorilla odotetaan noin 10,9 miljardin dollarin tuloskertymää vuodentakaisen 30,5 miljardin sijaan. Tämä selittää tulosodotusten pudotuksesta karkeasti noin 3 %-yksikköä, eli tulosennusteissa on ollut jossain määrin laskua, vaikka energiasektori puhdistettaisiin pois. Vastaavasti halventuneen energian hinnan tulisi näkyä tulosodotusten parantumisena energiaa kuluttavilla sektoreilla sekä näkyä positiivisesti yksityisessä kulutuksessa. Näin ei ole kuitenkaan käynyt, vaan esimerkiksi yksityisen kulutuksen kehitys on ollut viimeaikaisten tilastojen valossa yllättäen tahmeaa Yhdysvalloissa. Yritykset ovat raporteissaan korostaneet luonnollisesti myös vahvistuneen dollarin tuomaa vastatuulta suhteellisen kilpailukyvyn heikentymisen seurauksena.

Kuva 1. Tulosennusteiden pahin pudotus vaikuttaa jääneen nyt taakse, mutta vielä uutta nousutrendiäkään ei ole havaittavissa.

Tulosennusteiden ja osakemarkkinoiden kehitys Yhdysvalloissa

Koko Yhdysvaltain osakemarkkinan tasolla tarkasteltuna analyytikot (ns. bottom-up, keltaiset käyrät) odottavat tälle vuodelle makrostrategeja (ns. top-down, siniset käyrät) pienempää tuloskertymää (ks. kuva alla). Yleensä nimenomaan analyytikoilla on ollut tapana sortua ylioptimismiin (tyypillinen tilanne) tai ylipessimismiin (osakemarkkinoiden heikkojen kausien jälkeen). Tässä mielessä on rohkaisevaa, että strategit luottavat vielä yhdysvaltalaisyritysten tuloksentekokykyyn. Pidämme todennäköisenä, että analyytikot ovat hätäilleet hieman turhaan alkuvuoden heikkojen talouskasvulukujen seurauksena.

Kuva 2. Makrostrategien ja analyytikoiden yhteenlasketun tulosennusteen kehitys S&P 500-indeksille.

Makrostrategien ja analyytikkojen tulosennusteiden kehityksen perusteella strategit suhteutuvat luottavaisemmin tuloskasvuun tänä vuonna

Tuloskausi Yhdysvalloissa on jo pyörähtänyt kunnolla käyntiin 40 % yhtiöistä raportoitua tuloksensa. Alla olevasta taulukosta voi havaita, että yllättäen yhdyskuntapalvelu- ja materiaalisektoreilla tulosyllätykset ovat olleet positiivisimpia (tosin yhdyskuntapalveluissa tuloskausi on aivan alussa). Selvästi negatiivisin yllättäjä on ollut informaatioteknologia, jota olemme aiemmilla tuloskausilla nostaneet voimakkaasti esiin hyvän tulosmomentin ja positiivisten tulosyllätysten johdosta. Vaikka osa it-sektorin pettymyksistä selittyy Googlen odotuksista jääneellä tuloksella, vaikuttavat analyytikot kääntyneen jo kenties turhan optimistisiksi sektorista.

Taulukko 1. Tulosyllätykset Yhdysvalloissa per 26.4.2015.

20150426-tulosyllätykset-spx

Nostamme yhtenä havaintona esiin tuloskauden ja kurssikehityksen välisen epäsuhdan finanssisektorilta

Sektoreittain tarkasteltuna finanssisektorin ennusteet ovat nousseet eniten vuoden alusta (+8,9 %) koko S&P 500-indeksin tulosennusteiden laskettua samana aikana 4,9 %:ia. Alla olevasta kuvaajasta nähdään, kuinka hyvin finanssisektorin tulosennusteet (musta käyrä, seuraavan 12kk tulosennuste) ovat pitäneet suhteessa laajaan markkinaan (vihreä käyrä) viimeisen vuoden aikana.

Finanssisektorin tulosennusteet ovat kehittyneet hyvin verrattuna laajaan markkinaan Yhdysvalloissa

Kuten alla olevasta kuvasta nähdään, samaan aikaan finanssisektorin tuottokehitys (valkoinen käyrä) on kuitenkin jäänyt laajasta indeksistä (oranssi), mikä tarjoaa mielestämme mielenkiintoisen mahdollisuuden Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden sisällä amerikkalaisiin osakkeisiin uskoville.

Kurssikehitys on ollut laajalla osakemarkkinalla finanssisektoria parempaa huolimatta heikosta kurssimomentista

 

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Yhdysvaltalaiselle finanssisektorille pääset tehokkaasti käsiksi tällä ETF:llä (linkki vain jäsenille).

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhdysvaltain osakemarkkinoiden ja sektoreiden keskeiset arvostusluvut. Yhdysvalloissa yrityksillä on mennyt jo pitkään hyvin, mikä näkyy jo melko vaativina arvostustasoina.

Taulukko 2. Arvostustasot Yhdysvalloissa (per 26.4.2015).

20150426-arvostus-spx

Viimeisenä nostona amerikkalaisyhtiöiden tuloskaudesta nostamme vielä esiin tulosohjaukset. Meneillään olevalle tuloskaudelle tuloksestaan ennakko-ohjauksen on antanut 128 yhtiötä S&P 500-indeksistä. Näistä 109 ohjausta on ollut negatiivisia. Tämä antaa negatiivisten varoittajien suhteeksi 5,7 pitkän ajan keskiarvon ollessa 2,6. Tämä on varmasti omalta osaltaan laskenut vallitsevia tulosodotuksia. Viime vuosina vastaavaa on kuitenkin nähty useasti ilman sen kummempia vaikutuksia osakemarkkinoiden näkymiin. Tällä kertaa isona erona on tietysti se, että tulosennusteiden kehitys ennen tuloskautta on ollut huonoa (ks. myös aiempi tuloskommenttimme). Jo raportoineiden osalta tulosohjeistukset ovat olleet rohkaisevampia ainoastaan 26 yhtiön 39 yhtiöstä ohjattua markkinaodotuksia heikommin.

Yhdysvalloissa edessä on todellinen tulossuma 163 yhtiön raportoidessa tuloksestaan tällä viikolla kaikkiaan 500:sta S&P 500-indeksin yhtiöstä.

Euroopassa tulosennusteet ovat nousseet heikentyneen euron vanavedessä

Neljännen vuosineljänneksen raportointikausi Euroopassa osoittautui lopulta yllättävän huonoksi tulosten jäädessä 3,1 % odotetusta, vaikka kasvua kertyi 9 %:ia. Vaikka raportointikausi on vasta alussa, vaikuttaa euron heikentyminen välittyvän nyt myös tuloksiin, jotka ovat olleet tähän mennessä reilut 4 % odotuksia paremmat. Myös liikevaihto on ollut piirun odotuksia parempaa. Palaamme sektorien tuloskauteen seuraavassa kommentissa tuloskauden edistyessä.

Taulukko 3. Tulosyllätykset Euroopassa per 26.4.2015.

Tulosyllätykset Euroopassa

Alla olevassa taulukossa on esitetty Euroopan keskeisten maiden ja sektoreiden arvostusluvut. Euroopassa ongelmana on, että arvostus vaikuttaa huokealta ainoastaan, jos odotettu tuloskasvu toteutuu historiallisen P/E-luvun ollessa edelleen lähes 26. Alkuvuoden poikkeuksellisen vahvan kurssinousun jälkeen pettymyksille ei ole tilaa. Positiivista on, että nyt myös talouskasvun piristymisestä on saatu merkkejä ja talousdata on yllättänyt selvän positiivisesti – trendi vaikuttaa olevan edelleen eurooppalaisia osakkeita susivaan suuntaan (aiheesta lisää Markkinaympäristöstä sekä eurooppalaisesta sektorinostostamme).

Taulukko 4. Arvostustasot Euroopassa (per 24.4.2015).

Euroopan pörssien ja sektoreiden arvostustasot

Tulosyllätykset Suomessa

Neljännen vuosineljänneksen raportointikausi Suomessa oli selvän positiivinen yllätys. Yhteenlaskettu tulossumma ylitti odotukset ennusteet omaavien 114 yhtiön osalta peräti 20,5 %:lla ja absoluuttisesti tulokset kasvoivat peräti 44,7 %:lla. Niin historiallisen kuin ennustetun P/E-luvun valossa Suomen osakemarkkinat kuuluvat Euroopan kalliimpiin, mutta trendion vahvasti oikeaan suuntaan. Indeksin valintatyökalussamme suomalaiset osakkeet saavat tulosmomentista täyden kympin, vaikka muutoin suomalaiset osakkeet eivät vaikuta erityisen houkuttelevilta.

Taulukko 5. Tulosyllätykset Suomessa per 26.4.2015.

Tulosyllätykset Suomessa ovat olleet melko hyviä, joskin lkasvu on ollut edelleen heikkoa

Lue suomalaisten yhtiöiden ennakkokatsaus tuloskauteen  täältä.

Tuloskausi Japanissa

Japanissa tuloskausi on niin alussa, että kommentoimme sitä myöhemmin. Voit lukea lähtökohdat Japanin tuloskauteen edellisestä tuloskommentistamme.

Yhteenvetona

Tuloskauden alkumetrit ovat edenneet kohtuullisen hyvin suhteessa alennettuihin odotuksiin. Myöskään yhtiöiden ohjauksissa ei ole ollut havaittavissa suurempia merkkejä huoleen. Osakemarkkinoiden kannalta tilanteen tekee ongelmalliseksi se, että nousuvire on jatkunut hyvänä eikä tulosfundamenttien kurssikehitystä negatiivisemmalla kehityksellä ole ollut juurikaan vaikutusta markkinoiden optimismille. Mahdollista korjausliikettä on aina vaikeaa ennustaa emmekä ainakaan toistaiseksi kykene näkemään signaaleja, jotka indikoisivat korjausliikkeen olevan käsillä. Kausiluonteisesti heikko vuoden jakso (touko-syyskuu), pitkään jatkunut kurssinousu, Kreikan tilanne sekä fundamenttien pehmeys niin yritystuloksissa kuin taloustilastoissa nostavat korjausliikkeen todennäköisyyttä (lue lisää Markkinaympäristöstä ja riskeistä).

Joskus juhlista kannattaa poistua ennen kuin joku kertoo niiden jo päättyneen. Monet arvostamamme sijoittajat (ks. esim. El-Erianin haastattelu tästä) ovat alkaneet siirtyä pois niin osakkeista kuin koroista. Mielenkiintoisia mahdollisuuksia nykyiseen markkinatilanteeseen löydät esimerkiksi uudesta Sijoittajan torista, jossa tuomme lähiviikkoina esille paljon mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia nykyiseen markkinaympäristöön.

Tuloskausikommentit ovat pääosin suunnattu jäsenillemme. Esitetyt tulosennusteet perustuvat luotettavista lähteistä kerättyyn analyytikoiden ennustedataan (ns. bottom up). Tuloskauden lukujen lähteenä Euroopassa ja Yhdysvalloissa FactSet, Thomson Reuters ja Bloomberg.

Tuloskauden Q1/2015 artikkelisarjan kirjoitukset löydät hakusanalla “Tuloskausi Q1/2015”. Edelliseen Q1 tulosanalyysiin pääset tästä. Indeksejä vastaavat tehokkaat ETF:t löydät ETF-valintatyökalusta ja Indeksin valintatyökalusta.Think Drinks osakenanti käynnissä


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


Kempowerin First North yleisöanti käynnissä

YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
TrialboxThink Drinks osakenanti käynnissä
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy