Think Drinks osakenanti käynnissä

Tuloskausi Q1/2015 ja arvostustasot maailmalla – tuloskausi alkamassa, odotukset matalalla

Kansainvälinen markkina, etf

Tuloskausi on jälleen käsillä. Näkevätkö yritykset Euroopan tilanteen piristyneen kuten positiivisia yllätyksiä tarjonneet talousluvut antavat ymmärtää? Näkyykö euron heikentyminen odotuksia voimakkaammin alueen yritysten tuloksissa? Kärsivätkö amerikkalaisyhtiöt vahvistuvasta dollarista? Myös Suomessa tulosmomentti on ollut piristymään päin.

Julkaistu: 16.04.2015 Kirjoittaja:

markkinoiden arvostus Q1/2015 tulosennusteet tuloskasvu tuloskausi

Tuloskauden systemaattisen seurannan apuvälineenä tarjoamme keskeisten indeksien tulosyllätykset systemaattisessa ja helposti luettavassa taulukkomuodossa. Niiden avulla sijoittaja saa nopean ja systemaattisen kuvan tuloskauden yllätyksistä eri puolella maailmaa tuloskaudesta toiseen. Positiiviset tulosyllätykset antavat tukea alueen osakemarkkinoille ja päinvastoin.

Tuloskehitys ja odotukset Yhdysvalloissa

Kolmannen vuosineljänneksen raportointikausi Yhdysvalloissa osoittautui kohtuulliseksi suhteessa jo melko nopeassa tahdissa laskettuihin tulosennusteisiin. Yhteenlaskettu tulossumma ylitti ennusteet 4,2 %:lla ja tuloskasvua kertyi vuodentakaisesta 5,5 %:ia. Liikevaihdon kasvu (+1,6 %) oli lievästi yli odotusten, mutta kasvun taso oli melko heikko. Tähän tuloskauteen tultaessa huolena on edelleen selvästi laskeneet tulosodotukset Yhdysvalloissa. Alla olevasta kuvaajasta näkee, kuinka selvästi seuraavien 12 kuukauden tulosodotus (keltainen) on laskenut alkuvuonna yhdysvaltalaisilla osakkeilla (S&P 500-indeksi). Samaan aikaan viimeisen 12 kuukauden tuloskertymä (violetti) on kääntynyt tasaiseksi, mutta kurssit (musta) jatkaneet edelleen ylöspäin.

201504011-tulosfunda-spx

 Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Nopeasti vahvistunut dollari lienee pääselittäjä alentuneiden tulosodotusten taustalla, mutta myös vaikutukset Yhdysvaltain yllättävän nopeasti heikentyneestä kasvumomentista ovat selvästi vaikuttaneet. FactSetin mukaan vahvan dollarin negatiivista vaikutusta tuloksille on valitellut peräti 70 % ensimmäisestä 23 raportoineesta yhtiöstä. Toiseksi yleisin (23 %) negatiivista vaikutusta tuonut asia on ollut länsirannikon satamalakko, joka ei paljon uutistilaa täällä Suomessa ole saanut. Vasta kolmantena (13 %) yhtiöiden tuloshuolissa on ollut öljy sekä vastaavalla osuudella myös Ukrainan tilanteen vaikutukset.

Tuloskausi Yhdysvalloissa on jo pyörähtänyt hyvää vauhtia käyntiin. Alla olevasta taulukosta voi havaita, että startti on lupaava yhteenlasketun tulosyllätyksen ollessa noin 8 % odotettua parempi. Otos on tosin vielä aivan liian pieni johtopäätösten tekemiseksi.

Taulukko 1. Tulosyllätykset Yhdysvalloissa per 15.4.2015. Tuloskausi on vielä niin alussa, ettei taulukon perusteella kannata vetää johtopäätöksiä.

201504015-tulosyllatykset-spx

Analyytikot odottavat tulosten laskevan noin nyt noin 4,8 % edellisvuodesta odotusten oltua vielä vuoden alussa +4,3 %:ia (Lähde: FactSet 10.4.2015). Mikäli tuloskasvutoteuma tulee olemaan negatiivinen, on kerta ensimmäinen sitten vuoden 2012 kolmannen kvartaalin.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhdysvaltain osakemarkkinoiden ja sektoreiden keskeiset arvostusluvut. Yhdysvalloissa yrityksillä on mennyt jo pitkään hyvin, mikä näkyy jo melko vaativina arvostustasoina. Indeksin valintatyökalumme perusteella Yhdysvalloissa nousee positiivisesti esiin edelleen teknologiasektori, jonka tuloskausi on ollut edellisillä kvartaaleilla erittäin vahva.

Taulukko 2. Arvostustasot Yhdysvalloissa (per 14.4.2015).

20150414-arvostus-spx

Euroopassa tulosennusteet ovat nousseet heikentyneen euron vanavedessä

Neljännen vuosineljänneksen raportointikausi Euroopassa osoittautui lopulta yllättävän huonoksi tulosten jäädessä 3,1 % odotetusta, vaikka kasvua kertyi 9 %:ia.

Kuten alla olevasta kuvaajasta voidaan nähdä, Euroopassa (STOXX 600-indeksi) kurssit (musta) ovat nousseet erittäin voimakkaasti. Nousun tueksi myös tulosennusteet (12kk-ennusteella) ovat pienessä nousussa toteutuneiden tulosten (viim. 12kk) polkiessa ainakin vielä paikoillaan. Kommentoimme Euroopan tuloskauden näkymiä ja alkumetrejä tarkemmin seuraavan tuloskommentin yhteydessäraportoineiden yhtiöiden määrän kasvettua.

201504011-tulosfunda-sxxp

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Euroopan keskeisten maiden ja sektoreiden arvostusluvut. Euroopassa ongelmana on, että arvostus vaikuttaa huokealta ainoastaan, jos odotettu tuloskasvu toteutuu. Alkuvuoden poikkeuksellisen vahvan kurssinousun jälkeen pettymyksille ei ole tilaa. Positiivista on, että nyt myös talouskasvun piristymisestä on saatu merkkejä ja talousdata on yllättänyt selvän positiivisesti (aiheesta lisää Markkinaympäristössä)

Taulukko 3. Arvostustasot Euroopassa (per 14.4.2015).

20150414-arvostus-eurooppa

 

Tulosyllätykset Suomessa

Neljännen vuosineljänneksen raportointikausi Suomessa oli selvän positiivinen yllätys. Yhteenlaskettu tulossumma ylitti odotukset ennusteet omaavien 114 yhtiön osalta peräti 20,5 %:lla ja absoluuttisesti tulokset kasvoivat peräti 44,7 %:lla. Niin historiallisen kuin ennustetun P/E-luvun valossa Suomen osakemarkkinat kuuluvat Euroopan kalliimpiin, mutta trendi (ennustetut tulokset, keltainen käyrä) on vahvasti oikeaan suuntaan. Indeksin valintatyökalussamme suomalaiset osakkeet saavat tulosmomentista täyden kympin, vaikka muutoin suomalaiset osakkeet eivät vaikuta erityisen houkuttelevilta.

201504011-tulosfunda-hex

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Tuloskausi Japanissa

Neljännen vuosineljänneksen raportointikausi Japanissa (Nikkei-indeksi) oli kohtuullinen. Yhteenlaskettu tulossumma ylitti ennusteet 5,1 %:lla ja liikevaihtotasolla päästiin 3,9 % odotuksia parempaan kasvuun. Sen sijaan absoluuttinen tuloskasvu oli melko heikkoa tulosten kasvaessa ainoastaan 3,2 % vuodentakaisesta.

Kuten alla olevasta kuvasta voidaan huomata, tulosodotukset jatkuvat edelleen vahvoina (keltainen), mutta myös kurssinousu (musta) on ollut hurjaa (jeneissä mitattuna). Indeksin valintatyökalussamme japanilaiset osakkeet ovat laskeneet hieman suomalaisia heikommiksi, mutta mielenkiintoisena nyanssina japanilaiset pienyhtiöt saavat reilusti enemmän pisteitä. Indeksin valintatyökalumme mukaan Aasia ilman Japania vaikuttaa tällä hetkellä vielä houkuttelevammalta.

201504011-tulosfunda-nky

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Tuloskausikommentit ovat pääosin suunnattu jäsenillemme. Esitetyt tulosennusteet perustuvat luotettavista lähteistä kerättyyn analyytikoiden ennustedataan (ns. bottom up). Tuloskauden lukujen lähteenä Euroopassa ja Yhdysvalloissa FactSet, Thomson Reuters ja Bloomberg.Kempowerin First North yleisöanti käynnissä


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


Kempowerin First North yleisöanti käynnissä

YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
TrialboxThink Drinks osakenanti käynnissä
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy