Suomi Fundamentti -mallisalkku tuotti heinäkuussa 4,8 %

Suomi Fundamentti oli heinäkuussa hyvässä vedossa, Salkku palautuu vauhdilla koronatiputuksesta. Katso mitkä ovat salkun kolme kärkiosaketta.

Julkaistu: 04.08.2020 Kirjoittaja:

mallisalkut osakkeet Suomi Fundamentti-mallisalkku

Suomi Fundamentti

Suomi Fundamentti on pisimpään seurannassamme ollut mallisalkku. Se on ollut livenä jo vuodesta 2009 lähtien. Salkku on indeksiä riskisempi, mutta tuotto on ollut pitkässä juoksussa selvästi parempi, kuten alla olevasta kuvaajasta voi havaita.

Kuluvana vuotena Suomi Fundamentti otti koronalaskussa osumaa, mutta on viime kuukausina palautunut. Heinäkuussa salkku tuotti 4,8 % indeksin tuottaessa 3,9 %. Koko vuodelta tuotto on vielä miinuksella 4,1 %. OMX Helsinki Cap -tuottoindeksi on samalla tasolla kuin vuoden alussa.

TOP 3 -osakkeet

Suomi Fundamentissa suurimmalla painolla on Citycon, joka on myös suurin syy salkun alituottoon kuluvana vuotena. Kauppakeskuksiin keskittynyt strategia ei ole ollut sijoittajien suosiossa ja Cityconin kurssi on laskenut muiden kiinteistösijoitusyhtiöiden vanavedessä. Yhtiö julkaisi 4.8.2020 puolivuotiskatsauksen, joka jälleen osoitti strategian toimivuuden myös koronamarkkinassa. Ennakoimme, että Cityconin kurssi korjaa järkevimmille tasoille, mikä näkyy positiivisesti myös Suomi Fundamentin tulevien kuukausien tuotoissa. Suurin riski on, että koronatilanne merkittävästi heikkenee syksyn aikana. Myös TietoEvryssä on nousupotentiaalia, sillä yhtiön Q2 oikaistu tulos oli odotuksia parempi ja yhtiö nosti synergiatavoitteita. Lassila & Tikanoja kärsii tällä hetkellä heikentyneestä kysynnästä.

Kärkiyhtiöiden tuoreet tuloskommentit

Q2/2020 Cityconin operatiivinen liikevoitto oli 44,0 M€ (ennuste 37,4 M€). Nettovuokratuotot olivat 50,2 miljoonaa euroa (Q2/2019: 56,1). COVID-19 pandemian vaikutukset näkyivät nettovuokratuottojen laskuna vuokralaisille annettujen alennusten sekä laskeneiden liikevaihtosidonnaisten vuokrien ja pysäköintituottojen johdosta. Johdon mukaan Cityconin strategia toimi yhtiön keskittyessä kaupunkiyhteisöjen keskuksiin julkisten toimijoiden ja päivittäiskauppojen ollessa ankkureina. Pohjoismaissa sijaitsevat keskukset pysyivät avoinna koko vuosineljänneksen. Kiinteistöjen arvo laski 2,1 %. Hallitusten asettamat perustellut rajoitukset vaikuttivat väliaikaisesti kävijämääriin. Taloudellinen vuokrausaste heikkeni edelleen ja oli 93,5 %.

Johdon mukaan on selvää, että huhtikuu oli heikoin kuukausi ja liiketoiminnan suotuisa kehitys on jatkunut vakaana tästä eteenpäin. Cityconilla on investment grade -luottoluokitus, mikä kertoo vakaasta taloudellisesta asemasta. Parantuneiden näkymien vuoksi Citycon antoi ohjauksen. Citycon odottaa vuoden 2020 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) olevan 171-189 miljoonaa euroa, osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS) olevan 0,710-0,810 euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksen olevan (adjusted EPRA EPS) 0,610-0,710 euroa.

Q2/2020 TietoEvryn liikevaihto oli 686,4 M€ (analyytikoiden ennuste 668,1 M€) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 80,4 M€ (39,4 M€). Liikevoitto oli -9,8 M€, joten kertaluonteiset erät olivat -90,1 M€. Kertaluonteiset kulut ovat epätavallisen korkeat vielä koko vuoden 2020. Oikaistu liikevoittomarginaali nousi edellisvuoden 9,6 %:sta 11,7 %:iin. Liikevaihto laski orgaanisesti 1 %. Johdon mukaan Q2 oli hyvä haastavista olosuhteista huolimatta. Yhtiö nosti synergiatavoitetta aiemmasta 75 milj. eurosta 100 milj. euroon. Tieto vahvisti, että osinko vuodelta 2019 on 50 % valtuutuksesta eli 0,635 euroa. Päätöksen taustalla ovat Covid-19-pandemian vaikutukset sekä vuoden 2020 ennakoidut, suuret kertaluonteiset erät. Johto uskoo, että yhtiön keskipitkän ja pitkän aikavälin osinkonäkymät ovat hyvät.

Q2/2020 L&T:n liikevaihto oli 183,2 M€ (ennuste 180,8 M€) ja kertaluonteisista oikaistu liikevoitto 8,3 M€ (ennuste 4,4 M€). Liikevoitto oli -2,2 M€. Liikevoiton heikkenemiseen vaikuttivat Venäjän toiminnan alasajosta aiheutuneet 10,8 miljoonan euron kulut sekä vertailukaudella kirjattu L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin 5,9 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. Viranomaisten määräämien rajoitustoimenpiteiden sekä asiakkaiden omien tuotannonrajoitustoimenpiteiden seurauksena Lassila & Tikanojan palvelujen kysyntä heikkeni ja pandemialla oli negatiivisia vaikutuksia konsernin kaikkiin liiketoimintasegmentteihin. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana pandemian negatiivisten vaikutusten arvioidaan olleen noin 12 miljoonaa euroa konsernin liikevaihtoon ja noin 4,5 miljoonaa euroa konsernin liikevoittoon. Johdon mukaan L&T on onnistunut lieventämään äkillisten markkinamuutosten aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia sopeuttamalla henkilöstöresursseja alentuneeseen kysyntään.

Yhtiö myös päätti huhtikuussa ajaa alas Venäjän liiketoiminnan vuoden 2020 aikana, tällä ei ole kassavirtavaikutusta. Vuonna 2020 yhtiö arvioi liikevoiton olevan 30-40 miljoonaa euroa (40,5) ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyvää tulosvaikutusta.

Mallisalkut kuuluvat sijoittaja.fi:n maksulliseen jäsenyyteen

Tarjolla on laajasti eri omaisuusluokkiin hajauttavia ETF-salkkuja sekä kaksi kotimaisiin osakkeisiin sijoittavaa mallisalkkua. Suomi Fundamentti on salkuista pitkäikäisin ja sillä on paras tuottohistoria. Suomi Laatuosake -salkku on perustettu oikealla rahalla ja sen heilunta on maltillisempaa. Maksullisena jäsenenä pääset tutustumaan salkkujen sisätöön sekä saat käyttöösi laajan työkalupakin sijoittamiseen.

Tutustu, mitä maksavana jäsenenä saat!
SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy