Tuloskommentteja sijoittajan näkökulmasta: Elisa, KONE, Stora Enso ja Revenio Group

Lue tuloskommenttimme ja näkemyksemme mielenkiintoisimmista tulosjulkistajista. Artikkeliin nyt päivitetty video.

Julkaistu: 23.04.2020 Kirjoittaja:

osakkeet tulokset

Tuloskausi on käynnissä

Tuloskausi käy kuumana. Lue kaikki artikkelimme tuloskaudesta. Kaikista seurannassamme olevista yhtiöistä löydät ennusteet, toteutuneet luvut sekä tuloskommenttimme Osaketyökalusta.

Seuraa tuloskautta Sijoittaja.fi:ssä!

Elisan osakkeella suojaa koronamarkkinassa

Elisan liikevaihto oli 468 M€ (analyytikoiden ennuste  452,6 M€) ja vertailukelpoinen liikevoitto 99 M€ (ennuste 98,2 M€). Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Elisan liikevaihto kasvoi 6 prosenttia edellisvuodesta 468 miljoonaan euroon pääasiassa matkaviestintäpalvelujen, digitaalisten palvelujen ja laitemyynnin kasvun sekä Polystar-kaupan seurauksena. Koronavirus on muuttanut markkinaa ja Elisa on auttanut yritysasiakkaita, kun etätyön mahdollistavien virtuaalityövälineiden tarve on kasvanut. Kuluttajat ovat myös joutuneet uuteen tilanteeseen joutuessaan pysymään kotona. Johdon mukaan Elisan luotettava ja laadukas verkko takaa hyvät yhteydet etätyötä ja viihdepalveluja varten. Ohjaus ennallaan. Liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2019 tasolla tai hieman korkeampi. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Suoritus positiivinen.

Elisa näyttää menestyvän hyvin koronamarkkinassa. Osake on defensiivinen ja tarjoaa suojaa, kun muut osakkeet laskevat. Elisan osake löytyy myös Osakesäästötilisalkuistamme.

Stora Enso ja metsäyhtiöt parhaita syklisiä

Stora Enson liikevaihto oli 2 207 M€ (analyytikoiden ennuste 2 441 M€) ja operatiivinen liikevoitto 180 M€ (ennuste 133 M€). Vuoden ensimmäisen neljänneksen vallitsevia tekijöitä ovat olleet haasteelliset korjuuolosuhteet, Suomessa järjestetyt lakot sekä Covid-19-viruksen kehittyminen pandemiaksi. Tilanteella on tähän mennessä ollut suurin vaikutus Paper- ja Wood Products -divisiooniin, kun taas vaikutus pakkausliiketoiminnan divisiooniin on ollut vähäisempi. Biomaterials-divisioonaan vaikuttavat paperinkäytön rakenteellinen väheneminen ja Kiinan korkeat varastotasot, vaikka hygienia- ja pehmopaperien loppukäyttötuotteiden kysyntä onkin hyvällä tasolla.

Tähän suhteutettuna Stora Enson tulos oli erinomainen ja ohjauksen (90-200 M€) ylälaidassa. Storalla on vahva 1,4 miljardin euron likviditeettiasema taantuman mahdollisen pitkittymisen ja syvenemisen varalta. Säästötavoite on nostettu aikaisemmasta 275 miljoonasta eurosta 350 miljoonaan euroon vuoden 2021 loppuun mennessä. Stora Enso keskeyttää toistaiseksi vuosineljänneksiä koskevien ohjeistusten ja vuotuisten näkymien julkistamisen maailmantalouden epävarmuuden vuoksi. Stora Enson hallitus on päättänyt muuttaa osinkoehdotusta ja ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,15 euroa osakkeelta. Lisäksi ehdotetaan, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,35 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta, kun tilannekuva selkeytyy. Suoritus positiivinen.

Stora Enson suoritus oli yllättävän vahva, mikä vahvistaa näkemystämme siitä, miten hyviä metsäyhtiöt nykyään ovat. Stora Enso on joukosta syklisin, joten odotukset UPM:n ja Metsä Boardin tulokselle ovat korkealla. Etenkin kartonkeihin erikoistuneen Metsä Boardin näkymät ovat Stora Enson raportin perusteella hyvät.

KONE vahva suorittaja ja Kiina pelastaa

KONEen liikevaihto kasvoi vahvasti ja oli 2 198,3 M€ (ennuste 2 013,7 M€) ja oikaistu liiketulos 205,6 M€ (ennuste 190,9 M€). Saadut tilaukset kasvoivat lievästi vertailukaudesta. Tilauskanta vahvistui vuoden lopun tilanteesta. Vahvan toimitusketjun ansiosta KONEen asiakastoimituksissa on ollut vain minimaalisia häiriöitä, ja huoltotoiminnot ovat jatkuneet varmistaen ihmisten turvallisen liikkumisen rakennuksissa. COVID-19 vaikutti selvästi KONEen ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Johdon mukaan on selvää, että tuloskehityksen osalta pahin on vielä edessä isossa osassa maailmaa. COVID-19:llä tulee olemaan tulevina kuukausina merkittävät vaikutukset liiketoimintaan Euroopassa, Amerikassa ja monin paikoin myös Aasian ja Tyynenmeren alueella. Positiivista puolestaan on, että Kiinan liiketoiminta on elpynyt nopeasti ja tämänhetkinen toimitusten taso asiakkaille on hyvin korkea. KONE arvioi, että vuonna 2020 yhtiön liikevaihto laskee tai on parhaimmassa tapauksessa vakaa vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan laskevan jonkin verran tai olevan parhaimmassa tapauksessa vakaa. Suoritus positiivinen.

KONE laski ennakkoon koko vuoden tulosohjausta. Suoritus oli hyvä, mutta pahin on johdon mukaan vielä edessä. Positiivista on KONEen suurimman markkinan Kiinan korkea toimitustaso. Teollisuusosakkeista KONEen pystyy haastamaan ainoastaan Valmet, sillä Wärtsilän suoritus oli kehno.

Revenio Group – osakeostot hetkeksi jäihin

Revenio Groupin liikevaihto oli 11,9 M€ (ennuste 13,6 M€) ja oikaisu liiketulos 2,4 M€ (ennuste 3,8 M€). Covid-19-pandemian vaikutukset alkoivat näkyä myös Revenion liiketoiminnassa maaliskuun edetessä. Tämä johtui osittain kysynnän vähenemisestä asiakkaiden sulkiessa tilapäisesti toimintojaan ja osittain siitä, että asiakkaat eivät pandemian vuoksi voineet vastaanottaa jo tilaamiaan laitteita. Terveydenhuollossa ei-kiireelliset asiat on siirretty tuonnemmaksi. Tämä on aiheuttanut erityisesti CenterVuen silmänpohjan kuvantamislaitteiden toimituksille. Johdon mukaan on mahdotonta arvioida vielä tässä vaiheessa, kuinka kauan tilanne tulee jatkumaan eri maantieteellisillä markkina-alueilla. Toimitusketjuongelmia ei toistaiseksi ole havaittu ja komponenttien saatavuus kaikilta alihankkijoilta on ollut normaali. Revenion taloudellisen kehityksen ennustettavuus lyhyellä aikavälillä on heikentynyt merkittävästi ja yhtiö on perunut ohjauksen. Suoritus negatiivinen.

Revenio Group on ollut Helsingin Pörssin parhaita osakkeita. Korona iskee kuitenkin Revenioon, sillä terveydenhuollossa silmänpainemittarit eivät nyt ole prioriteettilistan kärjessä. Tulos oli heikko ja heikompaa on odotettavissa tulevina kvartaaleina. Todennäköisesti Revenio Groupin osakekohtainen tulos laskee vuonna 2020, mikä tarkoittaa sitä, että P/E on yli 60. Kurssia nostattavat ajurit ovat siten hyvin vähissä, vaikka analyytikot ovatkin (liian) innokkaana suosittelemassa Revenion osaketta. Kun tilanne selkeytyy, Revenion osake on jälleen “osta”.

Tuloskommentit videolla

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy