Suomi-osakkeiden valintatyökalu – uusimme houkuttelevimpien ja hyljeksittävimpien osakkeiden seurannan

suomi, osakkeet

Tammikuun loppupuoliskolla suomalaisosakkeet nousivat hurjasti EKP:n ilmoitettua odotettua voimakkaammista elvytysoperaatioista. Fundamenttien valossa erityistä syytä nousuhurmiolle ei vaikuttaisi olevan. Suomalaisten osakkeiden valintatyökalun TOP 10-listalla tapahtui muutamia selviä muutoksia. Aloitamme tästä päivityksestä lähtien päivittämään TOP- ja BOTTOM-osakkeiden tuottoja systemaattisen ja helposti tulkittavien käyrien avulla.

käänneyhtiöt suomi-osakkeet TOP 10 TOP 5

Uusimme Top-listojen seurannan ja toimme seurantaan rinnalle pohjaruutanat

Suomalaisten osakkeiden valintatyökalun kärjen tuotot edellisestä päivityksestä (per 15.1.) olivat selvästi positiiviset.  Kärkiosakkeille ja indekseille nousua kertyi lähes 10 prosenttia heikoimpien BOTTOM -osakkeiden jäädessä reiluun 5 %:iin (ks. taulukot ja kuvaajat alla).

Olemme uusineet Suomalaisten osakkeiden valintatyökalun mukaisten osakekorien tuoton raportoinnin siten, että seuraamme systemaattisesti parhaimpien viiden, kymmenen ja viidentoista osakkeen koreja sekä vastaavasti viiden ja kahdenkymmenen heikoimman osakkeen koreja*.

Myös suomalaisten suurten, keskisuurten ja pienten yhtiöiden indeksit ovat mukana seurannassa. Paras vertailuindeksi näistä osakevalintatyökalullemme on keskisuurten yhtiöiden indeksi, joka sisältää eniten osakkeita, joille myös Sijoittaja.fi:n kokonaispisteet voidaan laskea.

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty edellä mainittujen korien ja indeksien kehitykset kesäkuun 2014 alusta, josta lähtien olemme systemaattisesti päivittäneet osakevalintatyökaluamme  kahden viikon välein. Kuvaajien tarkoituksena on parantaa osakevalintatyökalun käyttäjien luottamusta työkaluumme ja toisaalta opastaa heitä työkalun käytännön hyödyntämisessä.

Toistaiseksi historiasta voidaan vetää mm. seuraavia johtopäätöksiä (seurantajakso 1.6.2014-31.1.2015):

 • Parhaiden osakkeiden korit (TOP 5, 10 ja 15) ovat kehittyneet melko vakaasti (+10,9% / +13,5 % / +11,9 %) ja tuottaneet keskimäärin selvästi indeksejä enemmän.
 • Heikoimpien osakkeiden korien (BOTTOM 5 ja 20) kehitys (-17,9 % / -2,8 %) on ollut huomattavasti indeksejä heikompaa, joskin yksittäiset yhtiöt (mm. listoilla systemaattisesti ennen konkurssia keikkunut Talvivaara) saattavat välillä kirjata suuriakin nousuprosentteja, mutta myös suuret laskut ovat yleisiä.
 • On yleistä, että heikoimpien osakkeiden poiminta on voittaja-osakkeita helpompaa. Taustalle lienee se, että lyhyeksimyynti voi olla tehotonta ja kallista.
 • Parhaiden osakekorien kehitys on ollut melko stabiilia myös indekseihin verrattuna. Ominaisuus juontaa juurensa siihen, että laadukkuus, vähäinen riski ja alhainen arvostus ovat korkeahkossa painossa pistetyksessämme.
 • Seurannan aikana suuryhtiöt (HEX 25) ovat kehittyneet (+11,1 %) selvästi keskisuuria (+8,4 %) ja pieniä (+5,8 %) paremmin.

20150131-top-bottom-suomiosakkeet

Alla on esitetty Suomi-listan edellisten Top 10 ja Bottom 5 -osakkeiden menestys kokonaistuotolla mitattuna päättyneellä tarkasteluperiodilla (Osake, pisteet edellisessä päivityksessä, kokonaistuotto päätöskurssein) 15.1.-31.1.2015:

Topit (10) ja flopit (5) edellisessä päivityksessä 15.1.2014

20150131-top-bottom-tuotot

Tuotot Top- ja Bottom-salkuille on laskettu tasapainotettuna keskiarvona päivän päätöskursseista. Tuotot on indeksoitu alussa indeksipisteeseen 100. Tuottoja ei ole rasitettu kaupankäyntikuluilla tai mahdollisilla verovaikutuksilla. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Top-Bottom-listat perustuvat Sijoittaja.fin jäsenille tarkoitettuun osakevalintatyökaluun, joka on yli kymmenen vuoden kehitystyön tulos. Se pohjautuu akateemisen ja investointipankkien tutkimustiedon sekä käytännön salkunhoitokokemuksen hyödyntämiseen. Kumulatiivinen tuottoero on taulukossa laskettu yksinkertaisesti summaamalla päivityshetken tuottoerot yhteen. Tuottojen laskennan ja Osakevalintatyökalun listan päivitystiheys on kaksi viikkoa alkaen 1.6.2014.

Kuvaote Suomalaisten yhtiöiden valintatyökalusta:   suomi-työkalu010614SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy