Tuloskausi Q3/2014 ja arvostustasot maailmalla – tuloskauden hyvä alku rauhoittanee markkinatunnelmia

Tuloskausi on alkanut Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Nykyisessä markkinaympäristössä sijoittajien luottamukselle on erittäin tärkeää, millaisena yritykset näkevät tulevan toimintaympäristön. Yhdysvalloissa tuloskauden alku on edennyt hyvin, vaikka pettymyksiäkin on nähty. Euroopassakin tuloskertymä on ollut hieman odotuksia korkeampi.

markkinoiden arvostus Q3/2014 tulosennusteet tuloskasvu tuloskausi

Uutuutenamme tuloskauden systemaattiseen seurantaan ovat keskeisten indeksien tulosyllätykset helposti luettavassa taulukkomuodossa. Niiden avulla sijoittaja saa nopean ja systemaattisen kuvan tuloskauden yllätyksistä eri puolella maailmaa tuloskaudesta toiseen. Positiiviset tulosyllätykset antavat tukea alueen osakemarkkinoille ja päinvastoin. Tuloskauden alkumetreillä tietoa tulevasta ei luonnollisestikaan vielä ole, mutta tuloskauden edetessä tiedämme, miltä yritysten tilanne näyttää eri puolilla maailmaa.

Tuloskehitys ja odotukset Yhdysvalloissa

Toisen vuosineljänneksen raportointikausi Yhdysvalloissa osoittautui melko vahvaksi. Yhteenlaskettu tulossumma ylitti ennusteet 5,1 %:lla ja liikevaihtotasollakin päästiin 1,5 % odotuksia parempaan kasvuun. Myös nyt lähtökohdat vaikuttavat melko hyviltä, vaikka vahvistunut dollari saattaa hieman painetta tuloksille tuoda.

Tuloskausi Yhdysvalloissa on jo pyörähtänyt käyntiin ja viime viikonloppuun mennessä 16 % yhtiöistä (S&P 500-indeksi) oli raportoinut tuloksensa. Tulosodotuksia Yhdysvalloissa on laskettu melko reippaasti kesän jälkeen. Analyytikot odottavat tulosten kasvavan nyt noin 6,9 % edellisvuodesta odotusten oltua vielä heinäkuun alussa 11 % ja ennen viime viikkoa 6,5 %. Tuloskauden alku vaikuttaa siis rohkaisevalta ja voi hyvinkin kääntää osaltaa markkinatunnelmat positiivisimmaksi.

Noin 77 % yhtiöistä on ylittänyt tulosodotukset. Yhteenlaskettu tuloskertymä on ollut peräti 5,5 %-yksikköä odotuksia korkeampi, mikä on noin 2,5 prosenttiyksikköä pitkän ajan keskiarvoa korkeampi.

Taulukko 1. Tulosyllätykset Yhdysvalloissa per 19.10.2014.

20141019-tuloskausi-spx

Laajamittaisemmin raportoineista sektoreista (huutomerkeillä yllä) on syytä huomioida teollisuussektorin vahva veto. Kaikki raportoineet yhtiöt ovat ylittäneet tulosodotukset. Yhteenlaskettu tulosyllätys ei päätä huimaa, mutta siitä huolimatta vakuuttava suoritus. Yhdysvaltalaiselle teollisuussektorille tehokas ETF löytyy tästä.

Kolmannen kvartaalin alusta lukien yhdeksällä sektorilla kymmenestä tulosennusteita on laskettu. Eniten laskua on ollut energiasektorilla (-10,5 %) ja harkinnanvaraisissa kulutushyödykkeissä (-7,6 %). Terveydenhuoltosektorilla (+1,9 %) tulosmomentti jatkuu edelleen hyvänä. Yhdysvaltalaiselle terveydenhuoltosektorille pääset sijoittamaan tällä ETF:llä, globaaliin terveydenhuoltosektoriin tällä ja kehittyville markkinoille tällä.

Tähänastisissa tuloskommenteissaan yhtiöt ovat korostaneet Euroopan heikkoutta sekä kotimarkkinoiden hyvää vetoa. Vaikka luottamus lähitulevaisuuteen vaikuttaa kasvaneen amerikkalaisyhtiöiden keskuudessa, odottavat yhtiöt tahmean kasvun jatkuvan pidemmällä horisontilla.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhdysvaltain osakemarkkinoiden ja sektoreiden keskeiset arvostusluvut. Yhdysvalloissa yrityksillä menee keskimäärin hyvin, mikä näkyy jo hieman vaativina arvostustasoina.

Taulukko 2. Arvostustasot Yhdysvalloissa.

20141019-arvostukset-spx

Tällä viikolla tuloskausi kiihtyy huippuunsa 158 yhtiön raportoidessa tulosestaan (S&P 500-indeksi), minkä jälkeen tuloskauden kokonaiskuvasta saadaan myös sektoreittain kattavampi käsitys.

Tuloskauden lukujen lähteenä Yhdysvalloissa, ellei muuta mainittu Thomson Reuters 17.10.2014.

Euroopassa tulosennusteita on laskettu selvästi ja tulosten kokonaiskertymä on kääntynyt odotuksia negatiivisemmaksi

Toisen vuosineljänneksen raportointikausi Euroopassa osoittautui lopulta melko hyväksi. Yhteenlaskettu tulossumma ylitti ennusteet 8,9 %:lla, vaikka liikevaihtotasolla jäätiin 0,7 % odotuksista.

Euroopassa tuloskasvua odotetaan nyt 9,9 % vuodentakaisesta (STOXX 600-indeksi). Liikevaihdon odotetaan edelleen laskevan hieman (-1,4 %). Talousmomentin heikennyttyä edelleen viime kuukausina, pidämme hyvin mahdollisena (pelkäämme?), että analyytikko-odotukset ovat vieläkin liian korkealla. Heikkenevä euro tuo tosin vientiyhtiöille lisää kilpailukykyä, mutta se yksin tuskin näkyy vielä kovin voimakkaasti tuloksissa. Viimeisen viikon kuluessa analyytikot ovat laskeneet tulosennusteitaan ja kaiken kaikkiaan lasku heinäkuun alun 14,7 %:sta on ollut selvä.

Tällä viikolla odotetaan 83 STOXX 600-indeksin yhtiön tuloksia.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tuloskauden ensimmäiset havainnot. Tarkempiin johtopäätöksiin on aihetta vasta havaintomäärän kasvaessa.

Taulukko 3. Tulosyllätykset Euroopassa.

20141019-tuloskausi-sxxp

Alla olevassa taulukossa on esitetty Euroopan keskeisten maiden ja sektoreiden arvostusluvut. Euroopassa ongelmana on, että arvostus vaikuttaa huokealta ainoastaan, jos odotettu tuloskasvu toteutuu.

Taulukko 4. Arvostustasot Euroopassa.

20141019-arvostukset-sxxp

Tuloskauden lukujen lähteenä Euroopassa, ellei muuta mainittu Thomson Reuters 16.10.2014.

Tulosyllätykset Suomessa

Toisen vuosineljänneksen raportointikausi Suomessa oli kohtuullisen kehno. Yhteenlaskettu tulossumma jäi ennusteet omaavien 114 yhtiön osalta 0,7 % alle odotusten, mikä oli jo seitsemäs perättäinen vuosineljännes, jolloin tulossumma jäi analyytikoiden odotuksista.

Näkemyksemme kotimaan tuloskauteen löytyy tästä ja suomalaisten yhtiöiden tuloskehitystä voi seurata totuttuun tapaan  tarkemmin tästä. Suomalaisen tuloskauden etenemistä alamme seuraamaan tässä katsauksessa vasta tämän viikon jälkeen havaintojen noustessa riittävälle tasolle.

Tuloskausi Japanissa

Toisen vuosineljänneksen raportointikausi Japanissa oli tulosyllätysten puolesta hyvä. Yhteenlaskettu tulossumma ylitti ennusteet 14,7 %:lla. Liikevaihtotasollakin päästiin 0,7 % odotuksia parempaan kasvuun. Japanilaisten osakkeiden tulosyllätyksissä on tyypillisesti voimakasta heiluntaa eri vuosineljännesten välillä, joten liian pitkiä johtopäätöksiä tulee Japanin kohdalla välttää.

Japanissa tuloskausi ei ole vielä kunnolla alkanut, joten emme vielä tässä vaiheessa käsittele Japanin näkymiä.

Yhteenvetona

Käsityksemme mukaan Yhdysvalloissa yritysten näkymät parantuvat edelleen markkinoiden vaatimassa tahdissa ja riskit laajamittaisemmille pettymyksille ovat vähäiset. Euroopassa ja Suomessa odotukset vaikuttavat hieman vaativilta suhteessa vallitsevaan talousympäristöön. Japanin tuloskautta emme yritä arvailla tässä vaiheessa, vaan odotamme mielenkiinnolla tuloskauden alkamista. Suosittelemme sijoittajia edelleen seuraamaan riskiympäristön kehitystä tarkkaan Markkinaympäristö-osiosta.

Tuloskausikommentit ovat pääosin suunnattu jäsenillemme. Esitetyt tulosennusteet perustuvat luotettavista lähteistä kerättyyn analyytikoiden ennustedataan (ns. bottom up). Tuloskauden lukujen lähteenä Euroopassa ja Yhdysvalloissa Thomson Reuters 9. ja 10.10.2014, arvostusluvut Bloomberg 12.10.2014.

Tuloskauden Q3/2014 artikkelisarjan kirjoitukset löydät hakusanalla “Tuloskausi Q3/2014”. Edelliseen Q3 tulosanalyysiin pääset tästä. Indeksejä vastaavat tehokkaat ETF:t löydät ETF-valintatyökalusta.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy