Tuloskausi Q3/2014 ja arvostustasot maailmalla – tuloskausi alkamassa, mitä markkinat odottavat (vain rekisteröityneille)

Tuloskausi alkaa todenteolla tällä viikolla. Nykyisessä markkinaympäristössä sijoittajien luottamukselle on erittäin tärkeää, millaisena yritykset näkevät tulevan toimintaympäristön. Näkevätkö yritykset Euroopan tilanteen yhtä huolestuttavana kuin mitä viimeaikaiset luvut antavat ymmärtää? Onko euron heikentymisellä jo positiivisia vaikutuksia alueen yrityksille?

markkinoiden arvostus Q3/2014 tulosennusteet tuloskasvu tuloskausi

Uutuutenamme tuloskauden systemaattiseen seurantaan ovat keskeisten indeksien tulosyllätykset helposti luettavassa taulukkomuodossa. Niiden avulla sijoittaja saa nopean ja systemaattisen kuvan tuloskauden yllätyksistä eri puolella maailmaa tuloskaudesta toiseen. Positiiviset tulosyllätykset antavat tukea alueen osakemarkkinoille ja päinvastoin. Tuloskauden alkumetreillä tietoa tulevasta ei luonnollisestikaan vielä ole, mutta jo viikon kahden kuluttua tiedämme, miltä tilanne yhdysvaltalaisyrityksillä näyttää. Euroopan suhteen täytyy malttaa viikko pidempään kokonaisvaltaisen käsityksen saamiseksi tuloskauden alkaessa kunnolla vasta ensi viikolla.

Tuloskehitys ja odotukset Yhdysvalloissa

Toisen vuosineljänneksen raportointikausi Yhdysvalloissa osoittautui melko vahvaksi. Yhteenlaskettu tulossumma ylitti ennusteet 5,1 %:lla ja liikevaihtotasollakin päästiin 1,5 % odotuksia parempaan kasvuun. Myös nyt lähtökohdat vaikuttavat melko hyviltä, vaikka vahvistunut dollari saattaa hieman painetta tuloksille tuoda.

Tuloskausi Yhdysvalloissa on jo pyörähtänyt käyntiin. Virallisena starttina pidetty Alcoan tulos (EPS $0,31) ylitti analyytikkoennusteet ($0,23) reippaasti. Laajamittaisemmin tuloksia aletaan saamaan tällä viikolla 52 yhtiön S&P 500-indeksistä rapotoidessa tuloksensa. Tulosodotuksia Yhdysvalloissa on laskettu melko reippaasti kesän jälkeen. Analyytikot odottavat tulosten kasvavan nyt noin 6,5 % edellisvuodesta odotusten oltua vielä heinäkuun alussa 11 %. Ilman Bank of American suuria vahingonkorvausvarauksia tuloskasvuodotus olisi 7,7 %. Tämä tarkoittaa sitä, että ennusteita on laskettu tuloskauden kynnyksellä jokseenkin normaaliin tahtiin (Yhdysvalloissa on tyypillistä, että analyytikkojen tulosodotukset laskevat keskimääärin noin 4 %-yksikköä paria kolmea kuukautta ennen ennustekvartaalin alkua).

Vaikka tuloskausi pyörähtää todenteolla käyntiin vasta tällä viikolla, on jo 30 raportoineen yhtiön perusteella startti ollut rohkaiseva. Noin 83 % yhtiöistä on ylittänyt tulosodotukset. Yhteenlaskettu tuloskertymä on ollut noin 3,5 %-yksikköä odotuksia korkeampi, mikä on noin puoli prosenttiyksikköä pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Luvut ovat vielä luonteeltaan viihteellisiä, sillä todellisuudessa vasta pieni murto-osa on tuloksensa raportoinut. Lisäksi ennakkoon tulostietoja antaneista yhtiöistä 92 on kertonut odotuksia heikommista ja 30 odotuksia paremmasta tuloksesta. Tämä on ainoastaan hieman pitkän ajan keskiarvoa heikompi suhde ja selvästi parempi kuin mihin viime kvartaaleilla ollaan totuttu. Tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, ettei Yhdysvaltain tuloskausi lisäisi negatiivista sentimenttiä markkinoilla, mutta kaikki on toki vielä mahdollista.

Taulukko 1. Tulosyllätykset Yhdysvalloissa per 12.10.2014. Tuloskausi on vielä niin alussa, ettei taulukon perusteella kannata vielä vetää johtopäätöksiä.

20141012-tuloskausi-spx

Tähänastisissa tuloskommenteissaan yhtiöt ovat korostaneet Euroopan heikkoutta sekä kotimarkkinoiden hyvää vetoa. Vaikka luottamus lähitulevaisuuteen vaikuttaa kasvaneen amerikkalaisyhtiöiden keskuudessa, odottavat yhtiöt tahmean kasvun jatkuvan pidemmällä horisontilla.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhdysvaltain osakemarkkinoiden ja sektoreiden keskeiset arvostusluvut. Yhdysvalloissa yrityksillä menee keskimäärin hyvin, mikä näkyy jo hieman vaativina arvostustasoina.

Taulukko 2. Arvostustasot Yhdysvalloissa.

20141012-arvostukset-USA

Euroopassa tulosennusteita on laskettu selvästi ja tulosten kokonaiskertymä on kääntynyt odotuksia negatiivisemmaksi

Toisen vuosineljänneksen raportointikausi Euroopassa osoittautui lopulta melko hyväksi. Yhteenlaskettu tulossumma ylitti ennusteet 8,9 %:lla, vaikka liikevaihtotasolla jäätiin 0,7 % odotuksista.

Euroopassa tuloskasvua odotetaan 12 % vuodentakaisesta (STOXX 600-indeksi). Liikevaihdon odotetaan edelleen laskevan hieman (-0,8 %). Talousmomentin heikennyttyä edelleen viime kuukausina, pidämme hyvin mahdollisena (pelkäämme?), että analyytikko-odotukset ovat vieläkin liian korkealla. Heikkenevä euro tuo tosin vientiyhtiöille lisää kilpailukykyä, mutta se yksin tuskin näkyy vielä kovin voimakkaasti tuloksissa. Tästä huolimatta analyytikot ovat viimeisen kuukauden aikana nostaneet tulosennuteitaan noin 1,5 %-yksiköllä, mikä asettaa riman jossain määrin korkealle, vaikkakin odotukset ovatkin laskeneet heinäkuun alun 14,7 %:sta.

Tällä viikolla odotetaan yhdeksän STOXX 600-indeksin yhtiön tuloksia ja todelliseen vauhtiin tuloskausi pääsee jo seuraavalla viikolla, jolloin 61 yhtiön odotetaan raportoivan tuloksensa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Euroopan keskeisten maiden ja sektoreiden arvostusluvut. Euroopassa ongelmana on, että arvostus vaikuttaa huokealta ainoastaan, jos odotettu tuloskasvu toteutuu.

Taulukko 3. Arvostustasot Euroopassa.

20141012-arvostukset-Eurooppa

Tulosyllätykset Suomessa

Toisen vuosineljänneksen raportointikausi Suomessa oli kohtuullisen kehno. Yhteenlaskettu tulossumma jäi ennusteet omaavien 114 yhtiön osalta 0,7 % alle odotusten, mikä oli jo seitsemäs perättäinen vuosineljännes, jolloin tulossumma jäi analyytikoiden odotuksista.

Näkemyksemme kotimaan tuloskauteen löytyy tästä ja suomalaisten yhtiöiden tuloskehitystä voi seurata totuttuun tapaan  tarkemmin tästä.

Tuloskausi Japanissa

Toisen vuosineljänneksen raportointikausi Japanissa oli tulosyllätysten puolesta hyvä. Yhteenlaskettu tulossumma ylitti ennusteet 14,7 %:lla. Liikevaihtotasollakin päästiin 0,7 % odotuksia parempaan kasvuun. Japanilaisten osakkeiden tulosyllätyksissä on tyypillisesti voimakasta heiluntaa eri vuosineljännesten välillä, joten liian pitkiä johtopäätöksiä tulee Japanin kohdalla välttää. Kommentoimme Japanin tuloskautta tarkemmin seuraavassa tuloskommentissamme.

Sektori tason odotuksiin palaamme niin ikään vasta seuraavassa raportissamme.

Yhteenvetona

Käsityksemme mukaan Yhdysvalloissa on edelleen edellytykset pysyä markkinoiden vaatimassa tahdissa. Euroopassa ja Suomessa odotukset vaikuttavat hieman vaativilta suhteessa vallitsevaan talousympäristöön. Japanin tuloskautta emme edes yritä arvailla tässä vaiheessa. Seuraavassa tuloskommentissamme noin viikon pystymme jo analysoimaan tuloskautta veikkailujen sijaan. Tällä välin suosittelemme seuraamaan riskiympäristön kehitystä tarkkaan Markkinaympäristö-osiosta.

Tuloskausikommentit ovat pääosin suunnattu jäsenillemme. Esitetyt tulosennusteet perustuvat luotettavista lähteistä kerättyyn analyytikoiden ennustedataan (ns. bottom up). Tuloskauden lukujen lähteenä Euroopassa ja Yhdysvalloissa Thomson Reuters 9. ja 10.10.2014, arvostusluvut Bloomberg 12.10.2014.

Tuloskauden Q3/2014 artikkelisarjan kirjoitukset löydät hakusanalla “Tuloskausi Q3/2014”. Edelliseen Q2 tulosanalyysiin pääset tästä. Indeksejä vastaavat tehokkaat ETF:t löydät ETF-valintatyökalusta.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy