St1 Nordicin osakkeita voi ostaa Privanetissa

St1 Nordic investoi uusiutuvaan energiaan. Yhtiön osakkeilla on voinut käydä kauppaa Privanetissa toukokuusta lähtien. Lue lisää yhtiöstä sijoituskohteena.

Julkaistu: 07.10.2019 Kirjoittaja:

listaamattomat osakkeet Privanet

St1 Nordic

St1 Nordic Oy on St1 Nordic -konsernin emoyhtiö. Konserni on monipuolinen pohjoismainen energia-alan toimija, joka työllistää noin 770 henkilöä pohjoismaissa. Konserni valmistaa, kehittää ja jalostaa nestemäisiä polttoaineita. Vuosittainen tuotantokapasiteetti on noin 30 miljoonaa barrelia raakaöljyä. Valtaosa tuotannosta myydään konsernin jakeluasemaverkoston kautta. St1 myy polttonesteitä kuluttajille ja yrityssektorille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Konsernilla on yli 1 300 jakeluasemaa näissä maissa.

St1 investoi voimakkaasti uusiutuvaan energiaan

St1 investoi polttonesteiden myynnistä saatuja varoja kestävän kehityksen hankkeisiin. Yhtiö investoi uusiutuvaan energiaan, valmistaa polttoainetta jätteistä, tuottaa puhdasta geolämpöä ja pilotoi hiilensidontaa istuttamalla metsiä.

Konsernin uusiutuvien energioiden liiketoimintaan kuuluvat biopolttoaineet, tuulivoima, geoterminen lämpövoima sekä maalämpö. Näistä merkittävimmät ovat tuulivoima sekä biopolttoaineet. Vuoden 2018 tuloksesta uusiutuvat enrgiat toivat jo 10 %.

Taloudelliset luvut ja ennusteet

Vuoden 2018 tulokseen vaikutti merkittävästi vuoden aikana tapahtunut öljyn hinnanlasku. St1:llä on pysyvä omistuspositio raakaöljyssä, kooltaan noin 3 miljoonaa barrelia. Koska yhtiö ei eliminoi raakaöljyn hinnanmuutoksien vaikutusta tuloksestaan, heiluttavat varastovoitot ja -tappiot raportoitua liiketulosta. Vuonna 2018 hinnanmuutoksella oli noin -80 miljoonan euron vaikutus liikevoittoon.

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto ja tulos heikkenivät hieman vertailukaudesta. Liikevaihdon pienenemiseen vaikutti erityisesti Göteborgin öljynjalostamon huoltoseisokki maalis-huhtikuussa. Yhtiö odottaa koko vuoden tuloksen toteutuvan edellisvuotta parempana, sillä alkuvuonna öljyn hinta on ollut noin 20 % korkeammalla kuin vuodenvaihteessa. Sijoittaja.fi ennustaa konsernin liikevaihdon olevan 7,1 miljardia ja liiketuloksen 109 M€. Öljyn hinta ja jalostusmarginaali loppuvuonna vaikuttavat liikevaihtoon ja tulokseen.

Vertailu

St1 on kannattava kasvuyhtiö. Konsernin tulos on ollut joka vuosi positiivinen vuodesta 2007 lähtien. Yhtiön keskimääräisen vuosituloksen on arvioitu olevan 100–150 miljoonan euron tasolla nykyisellä toiminnalla. Uusiutuvan biodieselin tuotantolinjan investoinnin myötä keskimääräisen tuloksen uskotaan kasvavan jopa 40–50 miljoonalla eurolla vuodessa.

St1 Nordicin vertailuyritys on pörssilistattu Neste. Vuoden 2019 tulosennusteella ja 35,20 euron osakehintaa käyttäen St1 Nordicin P/E on 15,6, kun Nesteen on 17,6. Myös St1 Nordicin P/B- ja P/S-luvut ovat matalammat. Arvostusero johtuu siitä, että Nesteellä uusiutuvat polttoaineet tuovat merkittävän osan tuloksesta ja kannattavuusluvut ovat korkeammat. St1 Nordicilla kestävän kehityksen liiketoiminnot tuovat 1 % liikevaihdosta ja 10 % tuloksesta.

Miten ostaa osakkeita?

St1 Nordic Oy:n osakkeiden kaupankäynti alkoi Privanetin Premarket-jälkimarkkinassa 27.5.2019. Kaupankäynti jälkimarkkinassa on ollut aktiivista.

Privanetin Premarket-jälkimarkkina on Suomen johtava ja tunnetuin listaamattomien yhtiöiden kaupankäyntipaikka. Premarketin online-palvelussa sijoittajat voivat antaa osto- ja myyntitoimeksiantoja kaupankäynnin kohteena olevien yritysten arvopapereista, ja näin hankkia salkkuunsa mielenkiintoisia listaamattomia yhtiöitä.

Privanet kauppapaikkaan!

Yhteistyössä Privanet Oy. Tutustu sijoituskohteeseen ennen sijoitusta. Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa analyysin mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy