Analyysissa Atol Avionin osakeanti

Suomen ainoalla lentokonevalmistajalla Atol Avion Oy:llä on käynnissä osakeantikierros, jossa enimmäistavoite on 1,2 MEUR. Lue analyysimme Atol Avionin osakeannista.

analyysi Atol Avion sijoitusideat suorat sijoituskohteet

Sijoituskierros

 • Merkintäaika: 1.6. – 30.9.2019 (merkintäaikaa jatkettu)
 • Sijoituskierroksen koko: 300 000 – 1 200 000 EUR
 • Jaettava omistus: 10,71 – 42,85 %
 • Osakkeen hinta: 30,00 euroa, minimisijoitus 1 osaketta (30 euroa)
 • Valuaatio: 1 600 140 EUR (nykyinen osakemäärä kertaa osakkeen hinta)
 • Fundu toimii osakeannin teknisenä toteuttajana

Tutustu sijoituskohteeseen Fundussa!

Mikä on Atol Avion?

Atol Avion Oy on Rovaniemellä sijaitseva Light Sport Aircraft (LSA) -luokan amfibiolentokoneiden valmistaja. Yhtiö kehittää, valmistaa ja myy 2-paikkaista Atol Aurora amfibiolentokonetta. Lisäksi yhtiö myy nykyaikaista moottorikokonaisuutta koulutuskoneisiin ja kouluttaa lentomekaanikkoja.

Yhtiö on perustettu vuonna 2011. Usean vuoden testauksen ja jatkokehityksen jälkeen Atol Avionin uusi modernisoitu Atol Aurora -lentokone on viranomaisten tyyppihyväksyntää ja tuotannon skaalausta vaille valmiina Yhdysvaltojen ja Euroopan markkinoille. Yhtiön aiempi kone oli prototyyppinä toiminut Atol 650 LSA.

Uuden Atol Aurora -lentokoneen tyyppihyväksynnän loppuunsaattamiseksi, sarjatuotannon skaalaamiseksi ja voimakkaan kasvun turvaamiseksi yhtiö tavoittelee osakeannilla lisää käyttöpääomaa.

Innovatiivinen amfibiolentokone

Atol Avion on kehittänyt modernin kevyen Atol Aurora -amfibiolentokoneen, joka pystyy toimimaan saman lennon aikana maalta, lumesta ja vedestä. Lentokoneen rakenteessa on hyödynnetty lukuisia innovatiivisia ja moderneja ratkaisuja, jotka erottavat sen selvästi useista kilpailijoista ja vanhemmista keveistä lentokonemalleista.

Innovatiiviseksi Atolin lentokoneen tekee edistyneiden lento-ominaisuuksiensa ja monipuolisuutensa lisäksi mm. sen poikkeuksellisen kevyt ja helppohuoltoinen rakenne: päämateriaaleina lentokoneessa ovat kevyt puukomposiitti, kevlar ja hiilikuitu. Lisäksi esimerkiksi lentokoneen siivet voidaan taittaa helppoa kuljetusta ja varastointia varten, ja tankkiin voi lorottaa tavallista 95 E -bensiiniä huoltoasemalta. Uudistuneessa koneessa on myös aiempaa tilavampi ohjaamo ja turvallisuutta parantavia ominaisuuksia.

Lähimpään kilpailijaansa nähden lentokone tulee olemaan merkittävästi edullisempi ja kykenee kuljettamaan huomattavasti korkeamman hyötykuorman mahdollistaen mm. lentokoneen käytön viranomaistehtävissä. Prototyyppinä toimineen Atol 650 LSA -lentokoneen pohjalta kehitetty Atol Aurora amfibiolentokone tulee olemaan uusien Ultra Light (UL) painorajojen mukainen European Union Aviation Safety Agency EASA:n tyyppihyväksymä amfibiolentokone. Tärkeimmän kilpailijan ICON A5 -lentokone on liian painava saadakseen tyyppihyväksyntää Euroopassa.

Joko pahimmat riskit on taklattu?

Uuden lentokonemallin suunnittelu ja vaativien lupaprosessien läpikäynti on valtava prosessi, ja vaatii merkittäviä investointeja ennen kuin sarjatuotanto saadaan käynnistettyä. Atol etenee lupaprosessissa hyvällä vauhdilla: siiven rakennekokeet on suoritettu hyväksytysti ja Auroran testilennot päästään aloittamaan elo-/syyskuun vaihteessa yhdessä muiden rakennekokeiden kanssa.

Liikevaihtoa saadaan tänä vuonna lentomekaanikkojen koulutuksesta, ja lisäksi yhtiö odottaa liikevaihtoa Cessna Rotax STC -moottorisarjan myynnistä ja ensimmäisistä Atol Aurora -lentokonetoimituksista. Yhdessä nämä parantanevat merkittävästi yhtiön kassavirtoja.

Suurin yksittäinen riski on käynnissä olevan Atol Aurora -lentokoneen tyyppihyväksyntäohjelman venyminen. Ilman tyyppihyväksyntää lentokoneen lentäminen vaatii erityisluvan viranomaisilta, mikä vaikeuttaa myyntiä huomattavasti. Toistaiseksi tyyppihyväksynnän hakuprosessi etenee odotetusti, ja mikäli prosessissa ei tapahdu merkittäviä viivästyksiä, tyyppihyväksyntä saadaan alkusyksyn aikana. Yhtiön rahoitustilanne on suhteellisen hyvä, koska sijoittajat ovat kiinnostuneita yhtiöstä (osakeannin tavoite on jo täyttynyt!). Lisäksi uuden lentokoneen valmistuminen, tyyppihyväksyntä sekä liikevaihdon kasvu parantavat neuvotteluasemaa niin julkisten investointitukien, välirahoituksen kuin vieraan pääoman hakemisessa.

Uusien sijoittajien näkökulmasta erityisen tärkeää on, että tyyppihyväksytyn tai pitkälle tyyppihyväksyntäprosessissa edennyt lentokonevalmistaja on houkutteleva ostokohde suuremmille lentokonevalmistajille, joilla ei ole halua ryhtyä uuden lentokonemallin vaatimaan pitkään ja kalliiseen suunnitteluprosessiin.

Liiketoiminnan kehitys ja ennusteet

Atol Avion on keskittynyt muutaman viime vuoden testilentoihin ja konesuunnitteluun. Lisäksi yhtiö on perustanut Atol USA Inc. nimisen tytäryhtiön Yhdysvaltoihin. Tämä vastaa koneiden Pohjois-Amerikan myynnistä, huollosta ja asiakkaiden lentokoulutuksesta. Sen avulla yhtiö on kyennyt poistamaan merkittävän osan USA:n markkinaan etabloitumisen esteistä ja riskeistä.

Atol Avionin johto ennustaa hyvän pohjatyön tuottavan tulosta jo tänä vuonna, kun koulutuskoneiden moottorikokonaisuuden ja Atol Aurora -amfibiolentokoneen toimitukset saadaan vauhtiin. Vuonna 2019 tyyppihyväksynnän loppuun saattaminen ja sarjatuotannon skaalaus vetävät tuloksen vielä miinukselle. Atol Aurora -amfibiolentokoneen läpäistyä tyyppihyväksyntäprosessit, johto odottaa yhtiöön saapuvien kyselyjen ja kilpailijoiden myyntilukujen perusteella 5 vuoden sisällä yli 11 miljoonan euron liikevaihtoa ja yli 6 miljoonan käyttökatetta (olettaen, ettei yhtiö ole ollut yrityskaupan kohteena tätä ennen).

 Sijoittaja.fi:n näkemys

 • Mikäli käynnissä oleva tyyppihyväksyntäohjelma saadaan vietyä lävitse odotetussa aikataulussa ja sarjatuotanto käyntiin odotetuin kustannuksin, Atol Avion Oy tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden osallistua kotimaisen lentokonevalmistajan maailman valloitukseen.
 • Atol Avion tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä vaurastuvasta hyvätuloisten yksityishenkilöiden joukon harrasteisiin ja elämyksiin kohdistuvasta kulutuksesta
 • Osakeanti osuu mielenkiintoiseen hetkeen, sillä Atol Avion Oy on juuri saamassa kuluttajamarkkinoille suunnatun Atol Aurora -koneen valmiiksi ja koneen tyyppihyväksyntäprosessi lähestyy loppusuoraa. Tyyppihyväksynnän jälkeen yhtiö on valmis käynnistämään tuotantonsa ja aloittamaan ennakkotilausten toimitukset. Onnistuessaan hanke voi kasvattaa yhtiön arvoa merkittävästi jo muutamassa kuukaudessa tai moninkertaistaa yhtiön arvon muutaman vuoden aikana.
 • Keskeisimpinä riskeinä ovat yhä käynnissä olevat testaus- ja tyyppihyväksyntäprojektien venähtäminen sekä tuotannon skaalaamisesta syntyvät odotettua suuremmat kustannukset. Rahoitusongelmat ovat kaataneet usein vastaavia hankkeita.
 • Muita potentiaalisia riskejä voivat olla mm. vakava lento-onnettomuus, uudet verot tai tullimaksut Yhdysvaltojen viennille, ympäristö- tai muiden viranomaisvaatimusten merkittävät muutokset, öljyn hinnan voimakas nousu tai talouden taantuma.
 • Potentiaalinen exit-mahdollisuus sijoittajalle voisi toteutua varhaisimmassa vaiheessa yrityskaupalla jo tyyppihyväksynnän jälkeen tai myynnin lähdettyä selvään nousuun.

Osakeanti

 • Merkintäaika: 1.6. – 30.9.2019 (merkintäaikaa jatkettu)
 • Sijoituskierroksen koko: 300 000 – 1 200 000 EUR
 • Jaettava omistus: 10,71 – 42,85 %
 • Osakkeen hinta: 30,00 euroa, minimisijoitus 1 osaketta (30 euroa)
 • Valuaatio: 1 600 140 EUR (nykyinen osakemäärä kertaa osakkeen hinta)
 • Fundu toimii osakeannin teknisenä toteuttajana

Tutustu sijoituskohteeseen Fundussa!

 

Analyysi tehty yhteistyössä Atol Avion Oy:n kanssa. Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa analyysin mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy