estateguru

Mihin suursijoittajat ohjasivat varojaan kesäkuussa?

Suuret institutionaaliset sijoittajat käyttävät ETF-rahastoja salkuissaan. USA:ssa n. 50 % ETF:ien varoista on institutionaalisten omistuksessa. Euroopassa osuus on 80 %. ETF:ien rahavirrat kertovat siten siitä, mitä alueita, sektoreita tai omaisuusluokkia suursijoittajat juuri nyt painottavat.

Julkaistu: 07.07.2014 Kirjoittaja:

ETF ETF-rahavirrat

BlackRock julkaisee kuukausittain ETP Landscape -raporttia, johon on koottu ETF:issä oleva varallisuus ja rahavirrat. Raportti antaa mielenkiintoista tietoa siitä, mihin suursijoittajat varojaan sijoittavat. Sijoittaja.fi alkaa julkaista omia rahavirtaindikaattoreita markkinaympäristö-osiossa.

Osakkeet

Kesäkuussa sijoittajat palasivat ryminällä takaisin USA:n osakemarkkinoille. USA-ETF:iin siirtyi varallisuutta 20 969 miljoonaa dollaria (toukokuu -5 065 MUSD) ja vastaavasti Eurooppaan sijoittaviin ETF:iin tuli 3 977 miljoonaa dollaria (toukokuu 4 607 MUSD).

USA:ssa rahavirrat isoihin yhtiöihin olivat 7 608 miljoonaa dollaria (toukokuu – 1 826 MUSD), keskisuuriin 3 152 MUSD (toukokuu -49 MUSD) ja pieniin yhtiöihin 2 261 MUSD (toukokuu -6 220 MUSD). Muutos isojen ja pienien yhtiöiden kohdalla oli huomattava toukokuuhun verrattuna.

Euroopassa isoihin yhtiöihin tuli 702 miljoonaa dollaria (toukokuu 1 391 MUSD), keskisuurista poistui -28 miljoonaa dollaria (toukokuu 20 MUSD) ja pienyhtiöihin virtasi 182 miljoonaa dollaria (toukokuu -328 MUSD). Euroopassa pienyhtiöissä nähtiin siten käänne positiiviseen.

Sektoreittain voittajia USA:ssa olivat Yhdyskuntapalvelut 2 410 miljoonaa dollaria ja teollisuustuotteet ja -palvelut 1 690 miljoonaa dollaria. Myös rahavirrat defensiivisiin kulutussektorin yhtiöihin olivat korkealla 1 308 miljoonassa dollarissa. Häviäjäsektoreita olivat teknologia -682 miljoonaa dollaria ja perusteollisuus -644 MUSD. Teknologiasektori oli häviäjäsektori rahavirralla mitattuna myös toukokuussa.

Euroopassa sijoittajat siirsivät varoja Britanniaan, 83 miljoonaa dollaria, ja Ranskaan, 39 miljoonaa dollaria. ETF-rahavirrat Saksaan olivat negatiiviset 757 miljoonaa dollaria, kun ne toukokuussa olivat 813 miljoonaa dollaria positiiviset. Aasian Tyynenmeren alueelta virtasi pois 19 miljonaa dollaria. Muutos toukokuuhun on merkittävä, koska silloin rahavirrat olivat 1 209 miljoonaa dollaria positiiviset.

Kehittyneille markkinoille sijoittaviin ETF:iin siirtyi kokonaisuudessaan 29 140 miljoonaa dollaria, jossa on huima kasvu toukokuun 4 240 miljoonaan dollariin nähden.

Vastaavasti kehittyville markkinoille siirtyi 7 670 miljoonaa dollaria (toukokuu 2 651 MUSD). Rahavirrat Kiinaan kääntyivät ja olivat vahvat 1 660 miljoonaa dollaria (toukokuu -246 MUSD). Intia oli edelleen vahva 786 miljoonaa dollaria (toukokuu 464 MUSD). Kehittyvistä maista rahavirrat olivat negatiivisia Meksikoon -485 miljoonaa dollaria ja Venäjälle -202 MUSD.

Osakkeisiin sijoittavien ETF:ien rahavirrat olivat kokonaisuudessaan 36 810 miljoonaa dollaria (6 891 MUSD).

Korot ja raaka-aineet

Korot eivät kiinnostaneet kesäkuussa sijoittajia. Korko-ETF:ien rahavirrat olivat kokonaisuudessaan negatiiviset 371 miljoonaa dollaria. Ero toukokuuhun on merkittävä, sillä silloin rahavirrat olivat 14 080 MUSD positiiviset. USA:n valtion velkapapereihin sijoittavista ETF:istä poistui 4 641 miljoonaa dollaria (toukokuu  +7 230 MUSD). Yritysten riskilainat keräsivät varoja 561 miljoonaa dollaria (toukokuu 1 391 MUSD) ja korkean luottoluokituksen yrityslainoihin sijoittavat ETF:t 402 miljoonaa dollaria (toukokuu 2 017 MUSD). Kehittyvien markkinoiden korko-ETF:ien rahavirrat olivat edelleen vahvat 1 208 miljoonaa dollaria (toukokuu 1 011 MUSD).

Raaka-aineet eivät edelleenkään kiinnostaneet sijoittajia. Kesäkuussa raaka-aineisiin sijoittavien ETF:ien rahavirrat olivat -392 miljoonaa dollaria (toukokuu -568 MUSD). Maataloushyödykkeiden rahavirrat olivat jälleen negatiiviset 126 miljoonaa dollaria (toukokuu -361 MUSD). Energia-ETF:iin virtasi 191 miljoonaa dollaria todennäköisesti öljyn hinnannousun vaikutuksesta.

ETF-valintatyökalulla voit etsiä ETF:iä sektoreittain, alueittain ja omaisuusluokittain (vain jäsenille).

ETF-rahavirrat 62014

Lähde BlackRock ETF Landscape.estateguru


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy