New call-to-action

Korkolain muutos syö rahoitusalan yritysten katetta

Uusin korkolaki pyrkii tekemään pikavippien ja kuluttajaluottojen myöntämisestä kannattamatonta. Rahoitusalaan sijoittavan kannattaa tarkkailla tilannetta, sillä tiukkaakin tiukempi laki varmasti nitistää alalta toimijoita ja tekee alalle jäävien toiminnasta haastavaa.

Julkaistu: 25.06.2019 Kirjoittaja:

kumppaniartikkeli sponsoroitu

Korkolain muutos syö rahoitusalan yritysten katetta

Uusin korkolaki pyrkii tekemään pikavippien ja kuluttajaluottojen myöntämisestä kannattamatonta. Rahoitusalaan sijoittavan kannattaa tarkkailla tilannetta, sillä tiukkaakin tiukempi laki varmasti nitistää alalta toimijoita ja tekee alalle jäävien toiminnasta haastavaa. Ei mahdotonta, mutta haastavaa.

Rahoitusalan yritysten on valmistauduttava suuriin rakenteellisiin muutoksiin korkolain muutoksen alla, sillä se muuttaa lainan myöntämisen perusteita monessa yrityksessä. Sijoittajan näkökulmasta on mielenkiintoista, saako se alan yritykset myös innovoimaan uudenlaisia palvelumuotoja ja muokkaamaan palvelutarjontaa.

Tämä kysyy yrityksiltä paljon voimavaroja ja työvoimaa sekä halua uusiutua alalla, joka on koko olemassaolonsa ajan ollut finanssimaailman paarian osassa.

Mikä korkolain muutos? Mikä muuttuu ja miten?

Edellinen nimenomaan rahoitusalaan ja kuluttajaluottoja tarjoaviin yrityksiin kohdistunut alaa mullistava lakimuutos tehtiin vuonna 2013. Tuolloin asetettiin korkokatto, joka koski perinteisiä pikavippejä eli alle 2000 € suuruisia lainoja. Tässä yhteydessä puhuttiin yleisesti pikavippejä koskevasta lakimuutoksesta, vaikka tosiasiassa se koskee kaikkia kuluttajaluottoja.

Nyt tehtävä lakimuutos laajennetaan koskemaan kaikkia vähintää 2000 € suuruisia kuluttajaluottoja. Aikaisemmassa lakimuutoksessa korkokatto määriteltiin koskemaan todellista vuosikorkoa, nyt se koskee luotosta perittävää korkoa ja lisäksi rajoittaa oikeutta periä muita kuluja sekä kuluja maksuajan pidentämisestä.

Normaalin kulutusluoton korko rajoitetaan 20 % ja muiden kulujen osuus 150 euroon vuodessa. Kovin suuri matematiikkanero ei tarvitse olla voidakseen päätellä, että tämä rajoittaa rahoitusalan yritysten katetta merkittävästi.

Uusi lakimuutos, joka astuu voimaan 1.9.2019, on rahoitusalan yrityksille myös äärimmäisen pakottava, sillä mikäli yritys tahattomasti tai tahallaan rikkoo tätä lakia, ei kuluttaja ole velvollinen maksamaan luottokustannuksia lainkaan. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että vaikka kuvitellaan lain olevan aina yksiselitteinen, se ei sitä kuitenkaan aina ole. Lain tulkintoja on monia ja moni yritys voi rikkoa kyseistä lakia, vaikka tahtotila olisikin toinen.

Otetaan huomioon myös se, että kyseinen lakimuutos koskee hyvin laajaa skaalaa kuluttajaluottoja. Mukaan lukien hyödykesidonnaiset luotot, jotka olivat aiemman lain ulkopuolella. Itse asiassa vain vakuudelliset asuntolainat jäävät sen ulkopuolelle.

Laki siis koskee lähes kaikkia uusia luottoja, ei vain niin kutsuttuja pikalainoja tai pikalainayrityksiä.

Rahoitusala muuttuu korkolain myötä

Kulutusluottoja tarjoaviin yrityksiin muutos lainsäädännössä vaikuttaa kuitenkin eniten, sillä näiden toimintaa rajoittamaan se on luotu. Ei ole kysymystäkään siitä, etteivätkö katteet ja tuotot laskisi näissä yrityksissä roimasti, kun luotoista perittävät korot ja kulut tippuvat huomattavasti nykyisestä.

Tämä on kuitenkin vain yksi alue, johon korkolaki vaikuttaa. 

Kyllä, raha ei tuota enää niin paljon kuin aiemmin, mutta lainoja ei voida myöskään myöntää kuten tähän asti. Yritysten on kiristettävä nyörejään ja myönnettävä lainaa entistä varovaisemmin.

Harva yritys tähänkään mennessä myöntää hövelisti rahaa selvästi jo maksuvaikeuksissa oleville, sillä se ei, toisin kuin yleensä ajatellaan, ole kannattavaa eikä toiminnan tarkoitus. Suomalaisten maksuvaikeudet ovat yleistyneet, mutta syy ei välttämättä ole suoranaisesti rahoitusyhtiöiden.

Asiakkaat valitaan entistä tarkemmin ja yhä harvempi pääsee tiukan seulan läpi, sillä takaisinmaksukyky on varmistettava entistä vahvemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysten asiakaskanta pienenee samalla kun tuotot pienenevät, mutta samalla se myös paranee.

Tällaiset muutokset tiputtavat varmasti pienemmät toimijat markkinoilta ja suuremmat kansainvälisen pohjan omaavat yritykset keskittävät toimintansa muualle. Sijoittajana tämä kannattaa huomioida, mikäli haluaa sijoittaa yrityksiin, jotka toimivat myös Suomessa. Samalla on tehtävä erittäin tarkkaan selvitystyötä siitä, millä yrityksillä on selvät sävelet tulevaisuuden suhteen.

On mielenkiintoista nähdä, mihin tämä johtaa, sillä lainavipua tarvitsevien määrä ei tunnu vähenevän. Minkä tai kenen puoleen nämä asiakkaat kääntyvät, mikäli eivät saa enää palvelua rahoitusalan toimijoilta tai toimijoiden määrä tippuu olemattomiin?

Suomessa ei ole toimivaa sosiaalista luototusta ihmisille, joiden taloudellinen tilanne on kunnossa, mutta jokin äkillinen käänne saa tasapainon horjumaan. Tällä hetkellä sosiaalista luottoa myönnetään vain henkilöille, joiden taloudellinen tilanne on huono. Keskituloinen jää muiden lähteiden varaan.

Mahdollisia tulevaisuuden näkymiä

Mutta mitä tarvitaan siihen, että rahoitusalan yritys kestää korkolain muutoksen ja jää alalle tuottavaksi toimijaksi? Millaisiin yrityksiin kannattaa tulevaisuudessa sijoittaa? Rahoitusalan yrityksistä sijoittajan kannattaa etsiä yrityksiä, joilla on luovaa ja taloudellista ajattelua.

Todennäköisesti alan yritykset kärsivät jonkin verran katteiden putoamisesta, mutta samalla se ajaa ne miettimään mahdollisia uusia fintech-innovaatioita. Nettikaupassa käytettävien maksutapojen kehittäminen on kovaa valuuttaa ja mikäli yrityksessä on jo tekniikka hallussa, mikään ei estä laajentamasta verkkokaupan kehittämisen puolelle. Ja nämä elementit ovat kovaa valuuttaa sijoitusmarkkinoilla.

Kuluttajaluottojen ohella rahoitusalalla voi laajentaa erilaisiin sijoituspalveluihin tai yritysten luotottamiseen. On maininnan arvoista, että korkolakiin tehtävä muutos ei koske yrityksille myönnettäviä lainoja. 

Sijoittajana kannattaa etsiä yrityksiä, jotka selvisivät ensimmäisestä lakimuutoskierroksesta. Ne ovat vahvoilla kun jälleen testataan muovautumiskykyä ja taistelutahtoa.

Voit myös tutustua kattaviin sijoitusoppaisiimme, joilla pääset alkuun rahoitusalan sijoittamisessa.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


10.9.2021 10:08 | Vieraileva kirjoittaja
Miten kulutusluottojen korkokatto vaikuttaa sijoittamiseen?

16.5.2019 12:32 | Vieraileva kirjoittaja
Kauppasodan eskaloituminen tarjoaa vuoden parhaan ostopaikan?


Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy