Miksi sijoittaa spin-off-yrityksiin?

Jakaantuneella yrityksellä (spin-off) tarkoitetaan yhtiötä, jonka emoyhtiö eriyttää omasta liiketoiminnastaan. Spin-off-yrityksen omistusosa jaetaan yleensä kokonaan emoyhtiön osakkeenomistajille omistussuhteen perusteella. Jakaantumisen jälkeen molemmat yritykset toimivat omina itsenäisinä kokonaisuuksina. Jakaantumista perusteellaan usein sillä, että itsenäisinä yrityksinä yhtiöt voivat keskittyä vain omaan liiketoimintaan, jolloin niiden toiminnan odotetaan tehostuvan ja tuottavan enemmän omistaja-arvoa. Miksi sijoittajan sitten pitäisi olla erityisen kiinnostunut yritysten jakaantumisista?

JT Appel
JT Appel

Jakaantuneella yrityksellä (spin-off) tarkoitetaan yhtiötä, jonka emoyhtiö eriyttää omasta liiketoiminnastaan. Spin-off-yrityksen omistusosa jaetaan yleensä kokonaan emoyhtiön osakkeenomistajille omistussuhteen perusteella. Jakaantumisen jälkeen molemmat yritykset toimivat omina itsenäisinä kokonaisuuksina. Jakaantumista perusteellaan usein sillä, että itsenäisinä yrityksinä yhtiöt voivat keskittyä vain omaan liiketoimintaan, jolloin niiden toiminnan odotetaan tehostuvan ja tuottavan enemmän omistaja-arvoa. Miksi sijoittajan sitten pitäisi olla erityisen kiinnostunut yritysten jakaantumisista?

Yrityksen jakaantuminen voi potentiaalisesti luoda mielenkiintoisen mahdollisuuden saavuttaa loistavia tuottoja. Yleensä sijoittajat ovat ensisijaisesti olleet kiinnostuneita sijoittamaan emoyhtiön liiketoimintaan. Kun emoyhtiön omistajat saavat jakaantuneen yrityksen osakkeet, eivät he välttämättä ole kiinnostuneita omistamaan näitä pitkällä aikavälillä, vaan myyvät osakkeet pois niiden hintaan tai todelliseen arvoon katsomatta. Syyt saatujen osakkeiden myynnille voivat olla esimerkiksi yhtiö pieni markkina-arvo, osingonmaksupolitiikka, liiketoiminnan heikko kannattavuus tai se, ettei uusi yhtiö kuulu tiettyyn indeksiin. Osakkeiden myyminen hintaan katsomatta luo laskupainetta spin-off-osakkeen hintaan lyhyellä aikavälillä, mikä avaa valveutuneelle sijoittajalle mahdollisuuden ostaa yhtiöitä alle niiden todellisen arvon. Useissa tutkimuksissa (mm. McConnell & Ovtchinnikov 2004) onkin havaittu, että jakaantuneen yrityksen osakkeet tuottavat merkittävän hyvin suhteessa emoyhtiöön ja osakemarkkinoiden yleisindeksiin. Näin kävi myös esimerkiksi YIT:n jakaessa omistajilleen Caverionin osakkeet vuonna 2013.

Esimerkki Suomesta

Eletään vuoden 2013 kesää. YIT on aikaisemmin ilmoittanut jakavansa yhtiön liiketoiminnan kahteen eri osaan: Kiinteistötekniikka eriytetään jatkossa uuteen Caverion-nimiseen yhtiöön (jakautunut yritys) ja rakennustekniikka jää vanhan YIT-nimen (emo) alle. Jakaantumisen jälkeen vanhan YIT:n omistajat omistavat 100 % niin uudesta YIT:stä kuin Caverionistakin.

yitn_jakautuminen
Kuvan lähde: www.yit.fi

Liiketoimintojen jakaminen otettiin sijoittajien ja analyytikkojen keskuudessa vastaan kaksijakoisin mielialoin. Varsinkaan Caverionin lähitulevaisuuden menestymiseen ei löytynyt suurta uskoa, vaikka mahdollisuudet pitkänaikavälin menestykseen olivat olemassa (Arvopaperi). Hyvänä puolena yritysjärjestelyssä nähtiin se, että nyt molemmat yhtiöt voivat keskittyä oman liiketoimintansa kehittämiseen ilman toisen rasitusta, mikä toivottavasti luo myös omistaja-arvoa molempien yhtiöiden sijoittajille. Tätä mieltä oli myös YIT:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth:

”Selkeämpi liiketoimintarakenne lisää potentiaalia omistaja-arvon kasvulle. Yhtiöiden kasvustrategiat ovat erilaiset ja uskomme, että erilliset yhtiöt ovat houkuttelevampia sijoituskohteita kuin nykyinen kokonaisuus”

Aiemmin YIT:n rakennusliiketoiminta oli ollut huomattavasti kannattavampaa kuin kiinteistötekniikkabisnes (Tekniikka&Talous). Toisaalta YIT:n rakennusliiketoiminta oli ollut vuosien saatossa syklistä, jota tasoitti kiinteistötekniikasta saadut tasaiset kassavirrat. YIT:n rakennusliiketoiminnan nähtiin olevan niin vahvalla pohjalla Suomessa kuin erityisesti Venäjällä, ettei Caverionin tulovirtoja enää tarvittu tasoittamaan tulosta.

Tasaisista rahavirroista huolimatta suuri yleisö tuntui olevan huomattavasti kiinnostuneempi sijoittamaan emoyhtiö YIT:hen kuin uuteen Caverioniin. Sisäpiiri tosin oli toista mieltä Caverionin ja YIT:n houkuttelevuudesta. Esimerkiksi Henrik, Georg ja Carl-Gustav Ehrnroothin sijoitusyhtiö myi ison erän YIT-omistustaan ja sijoitti kaupasta saamiaan varoja Caverioniin (Arvopaperi). Toisin sanoen Caverionin suurin omistaja oli hyvin luottavainen yhtiön mahdollisuuksiin menestyä.

caverion_vs_yit
Kuvan lähde: Bloomberg

Entäpä yhtiöiden osakekurssien kehitys jakaantumisen jälkeen?

Yllä olevasta kuvaajasta nähdään, että Caverion on tuottanut vastoin ennakko-odotuksia huomattavasti enemmän kuin Helsingin pörssin yleisindeksi tai emoyhtiö YIT. Listautumishetkestä (1.7.2013) tähän päivään (21.5.2014) asti laskettuna Caverion on tuottanut kokonaisuudessaan 81,45%. Samalla aikaperiodilla OMXH-indeksi on tuottanut 31,12 % ja YIT -24,06 %. Caverionin tuotto on ollut hyvin vakuuttavaa. Itse asiassa Caverion onkin ollut yksi Helsingin pörssin tähtiosakkeista listautumisensa jälkeen.

Myös muut suomalaisten yritysten spin-offit ovat olleet tuottoisia sijoituksia. Esimerkiksi Valmet, Tikkurila ja Nokian Renkaat ovat olleet omina emoyhtiöstä erillisinä yrityksinään loistokohteita sijoittajille. Siten sijoittajien kannattaa kiinnittää erityistä huomiota yritysten erikoistilanteisiin, kuten niiden jakautumisiin.

Myös yksi historian menestyksekkäimmistä sijoittajista, Joel Greenblatt, on menestyksekkäästi hyödyntänyt yritysten jakaantumisia sijoitustoiminnassaan. Hänen sijoitusyhtiönsä Gotham Capital saavutti noin 50% vuosituottoa sijoittamalla spin-off-yrityksiin. Kirjassaan You can be a stock market genius Greenblatt on asettanut tunnusmerkkejä onnistuneelle spin-off-sijoitukselle.

  1. Instituutiot eivät halua omistaa uutta yhtiötä
  2. Sisäpiiri haluaa ostaa osaketta
  3. Piilotettu mahdollisuus tai osakkeen halpa hinta

Caverionin kohdalla kolme vaatimusta täyttyivät osittain. Ensimmäinen tunnusmerkki toteutui epäsuorasti jo ennen jakaantumista. Ainakin eläkesijoitusyhtiö Varma myi ennen jakaantumista YIT:n osakkeita pois ja samalla laski saatavien Caverionin osakkeiden määrää. Heti listautumisen jälkeen instituutiot eivät myyneet juurikaan osaketta. Kuten sanottua sisäpiiriin kuuluva Ehrnroothien sijoitusyhtiö Structor kasvatti merkittävästi omistustaan Caverionissa jakaantumisen jälkeen. Erityisen merkittäväksi kannanoton tekee se, että he myivät emoyhtiö YIT:n osakkeita samaan aikaan kun ostivat Caverionia. Myös Antti Herlin tankkasi YIT:n osaketta merkittävästi ennen jakaantumista, minkä perusteella hänen Caverion-osuuskin kasvoi. Luultavasti YIT:n laskeneella kurssilla oli osansa ostopäätöksen kanssa. Kolmas vaatimus täyttyi, koska Caverionin osakkeen arvostus listautumishetkellä ei ollut ainakaan merkittävän kallis (EV/EBIT=15,6). Lisäksi Caverionin tehostamistoimet sisälsivät mahdollisuuden yhtiön tuloksen kasvuun, jolla olisi suora vaikutus yhtiön arvostustasoon.

Spin-off-yritys – miten sijoittaa?

Kotimaisista yhtiöistä Aspo on ilmoittanut listaavansa Leipurin Oy:n. Cargotec vastaavasti on kertonut laittaneensa MacGregorin listautumisen toistaiseksi jäihin. Helpoiten spin-off-yrityksiin pääsee sijoittamaan ETF:ien avulla. ETF-valintatyökalun avulla voi etsiä ETF-rahaston, joka sijoittaa jakaantuneisiin yrityksiin Yhdysvalloissa. ETF:n keskimääräinen vuosituotto viiden vuoden ajalta on 33 %. Kyseinen ETF löytyy myös Sijoittaja.fi:n Strategiamestari-mallisalkusta.

ETF-työkalun ja mallisalkut näet tilaamalla jäsenyyden. Mallisalkut kk-jäsenyydellä!

Lähteet: Arvopaperi, Tekniikka ja talous, McConnell & Ovtchinnikov (2004) Predictability of Long-Term Spinoff Returns. Yhtiöiden kotisivut.

Sijoittajan valinnat