Osallistu osakeantiin!

Katsaus välittäjävertailutyökaluun

Sijoittaja.fi:n lähitulevaisuudessa julkaistava suomalaisten osakevälittäjien vertailutyökalu kiinnostanee monia. Tässä pikainen katsaus Suomen ja Saksan pörsseistä perityistä välitys- ja säilytyspalkkioista tammikuun 2014 tilanteen mukaan.

Julkaistu: 28.03.2014 Kirjoittaja:

ETF osakevälittäjä osakkeet välittäjävertailu välittäjävertailutyökalu

Suomalaiset sijoittajat sijoittavat usein huomattavan osan varallisuudestaan Helsingin pörssiin ja kauppaakin käydään ahkerasti. Näin ollen suomalaisista osakkeista perittävät kaupankäynti- ja säilytyspalkkiot ovat iso osa osakesijoittajan vuosittain maksamista sijoittamisen kuluista. Kotipörssistä ei kuitenkaan voi ostaa ETF-rahastoja oikeastaan lainkaan. Helpoiten ja usein myös halvimmalla ETF:iin voi sijoittaa Saksan kautta. ETF-rahastosijoittajalle merkittäviä ovat usein siis Saksan pörsseissä listattujen arvopaperien kaupankäyntiin ja säilytykseen liittyvät kulut.

Jutussa on kaksi erilaista skenaariota sekä Suomeen että Saksaan. Ensimmäisessä skenaariossa salkun keskimääräinen koko on 100 000 euroa, kauppojen keskimääräinen koko 5000 euroa ja lukumäärä kuukaudessa kolme. Toisessa skenaariossa salkun koko on 3o ooo euroa, kauppojen keskimääräinen koko 1500 euroa ja määrä kuukaudessa viisi.

Alla olevista kuvaajista käy hyvin ilmi Nordnetin edullisuus suomalaiselle sijoittajalle. Nordnet ei peri osakkeista säilytyspalkkioita ja kaupankäyntipalkkiot ovat sekä prosentuaalisesti että kiinteinä kuluina kohtuulliset. Kalleimmassa päässä FIMin ja Aktian korkeita kustunnuksia selittää kiinteät kuukausimaksut. Lukijan on hyvä ottaa huomioon, että monet välittäjät tarjoavat sijoittajille useita eri hinnoittelumalleja, ja tässä tapauksessa esimerkiksi aktiiviseen kaupankäyntiin tarkoitettu FIM Direct Pro näyttää kalliilta ja aktiivisemmalla kaupankäynnillä sen kustannukset olisivat huomattavasti kilpailukykyisemmät.

laskuri_suomi1

 

 

laskuri_suomi2

 

Saksan kautta sijoittavalle Saxo Bank vaikuttaa edulliselta välittäjältä. Toisaalta Nordnetkaan ei ole ETF-sijoittajalle kallis vaihtoehto. Moni välittäjä perii ulkomaisista arvopapereista säilytyspalkkioita, mikä nostaa kustannukset suuriksi, näin on esimerkiksi Handelsbankenin tapauksessa. Aktian korkeita kustannuksia selittää suuri kiinteä kaupankäyntikustannus.

laskuri_saksa1

 

laskuri_saksa2

 

Välittäjien perimät säilytys- ja kaupankäyntikustannukset on poimittu tammikuussa 2014 välittäjien internetsivuilta tai muusta julkisesta lähteestä, eikä välittäjät ole tarkastaneet esitettyjä kustannuksia itse. Vertailussa saattaa olla virheitä ja sijoittajan tulee aina itse tarkistaa kunkin välittäjän perimät kustannukset suoraan välittäjältä.

 

 

 Osallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy