HKScan nousi Suomi Fundamentti -mallisalkun kärkeen

Artikkeli normaalisti vain jäsenille. Nyt kaikkien luettavissa.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Artikkeli normaalisti vain jäsenille. Nyt kaikkien luettavissa.

HKScan kertoi myyneensä Sokolowin osakkeet ja kirjaavansa 67 M€:n myyntivoiton ja saavansa 180 M€:n kauppahinnan. Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupalla on merkittävä vaikutus yhtiön kuluvan tilikauden EPS:iin ja taseen nettovelkaan. Myös yhtiön osingonjakokyky paranee huomattavasti.

 • Yhtiön nettovelkaantuneisuusaste laskee 37 %:iin 87 %:sta.
 • EPS myyntivoitosta 1,24 euroa
 • Jos myyntivoitto jaettaisiin osinkoina neljässä vuodessa, tarkoittaisi se 0,30 euron osinkoa per vuosi

HKScan toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Baltiassa. Yhtiössä ei siten ole Venäjä-riskiä, kuten kilpailijassa Atriassa. Ilman Sokolowia HKScanin liikevaihto vuonna 2013 oli 2,1 miljardia euroa ja liikevoitto 12 M€ (EBIT-% oli 0,6 %).

Liikevoitto vuonna 2013 ilman kertaluonteisia eriä

 • Suomi 6,4 M€
 • Ruotsi 10,4 M€
 • Tanska -1,5 M€
 • Baltia 8,4 M€
 • Konsernihallinto -12,5 M€

Suomessa HKScan tavoittelee viiden miljoonan euron vuotuisia säästöjä rakennemuutosohjelmalla, joka on viety päätökseen.

Ruotsissa aloitettavat uudelleenjärjestelyt keskittävät ja kehittävät konsernin tuotantoa ja teknologiaa. Suunnitelman tavoitteena on vähintään 7 M€:n vuotuinen tulosparannus. Muutokset on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2015 alkuun mennessä. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää n. 0,6 milj. euron investointeja ja toimenpiteistä aiheutuu yhtiölle noin 10,3 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, josta 6,5 M€ on alaskirjauksia.

Taloudelliset tavoitteet

 • Liikevoitto: yli 4 prosenttia liikevaihdosta
 • Sijoitetun pääoman tuotto: yli 12 prosenttia
 • Nettovelkaantumisaste: alle 100 prosenttia
 • Osingonjako: yli 30 prosenttia nettotuloksesta

Vuosi 2014

HKScan odottaa EBIT-%:n olevan 1-2 %. Liikevaihdosta yhtiö ei anna ohjausta. Alla on yhtiön luvut ilman 67 M€:n myyntivoittoa seuraavilla oletuksilla: liikevaihto pysyy vuoden 2013 tasolla, rahoituskulut 5 % nettovelasta ja vero-% 20 %.

 • Liikevaihto 2,1 miljardia euroa
 • Liikevoitto välillä 21-42 M€
 • Operatiivinen EPS on tällöin välillä 0,16-0,47 € (+1,24 € myyntivoitto)

Sijoituskohteena

HKScanin osakkeen kurssivaihtelu on keskimääräistä vähäisempää ja korrelaatio OMX Helsinki Portfolio -indeksiin alhainen. Osake voi siten alentaa tyypillisen syklisen Suomi-salkun riskiä.

HKSCan on käänneyhtiö. Yhtiön oma pääoma per osake on 7,6 euroa. Yhtiö on tehnyt tehostamistoimia ja pyrkii tehostamaansa toimintaa edelleen. Pääoman tuottoprosentti pitäisi saada nousemaan selvästi nykyisestä. Tämä onnistuu tehostamisen lisäksi myös ylimääräistä omaisuutta jakamalla. Sokolowin osakkeiden myynti mahdollistaa hyvän osinkotuoton jatkossa, mikäli hallitus haluaa palauttaa ylimääräisiä varoja omistajille.

HKScan nousi Suomi Fundamentti –mallisalkun kärkeen Sokolowin myynnin seurauksena. Kauppa parantaa yhtiön taloudellista asemaa merkittävästi. Olemme myös arvioineet, että kauppa parantaa yhtiön osingonmaksukykyä.

Sijoittajan valinnat