Nokian tulos sijoittajan näkökulmasta

Nokia julkisti Q2-tuloksen. Käymme tässä läpi sen pääkohdat ja johtopäätökset sijoittajalle.

Nokia osakkeet tulokset

Nokian tulos

Nokian liikevaihto oli 5 318 M€ (analyytikoiden ennuste 5 180 M€) ja ei-IFRS-liikevoitto 334 M€ (ennuste 401 M€). Liikevaihto laski 6 % vertailukaudesta ja liikevoitto 42 %.

Verkkoliiketoiminnan liikevaihto laski 6 % ja liiketulos peräti 83 % ja oli vain 69 M€. Johdon mukaan verkkoliiketoiminnan tilauskanta oli toisen neljänneksen lopussa vahva, ja Nokia odotaa yhä kaupallisten 5G-verkkojen käyttöönottojen alkavan vuoden 2018 loppupuolella. Technologiesin liikevoitto oli peräti 292 M€. Johdon mukaan hyva tuloskunto pysyi yllä, kun lisensointitoiminnan  liikevoitto kasvoi 27 % ja jatkuva liikevaihto 23 %. Kasvu johtui ensisijaisesti vuonna 2017 solmituista lisenssisopimuksista. Uusia merkittäviä sopimuksia ei julkistettu.

Toimitusjohtajan mukaan ensimmäinen vuosipuolisko oli odotusten mukaisesti heikko ja sitä seuraa jatkuvasti vahvistuva toinen vuosipuolisko. Surin mukaan Nokia on saanut erittäin hyvin sopimuksia ja saavuttanut merkityksellisiä onnistumisia viime aikoina Yhdysvaltain ja Kiinan keskeisillä 5G:n varhaisilla markkinoilla. Odotukset etenkin Q4:n suhteen ovat korkealla, kun 5G:n käyttöönotto kiihtyy merkittävästi. 

Ohjauksen pääkohdat

Nokia

 • Ei-IFRS-liikevoittoprosentti 9-11 % koko vuonna 2018 ja
 • 12-16 % koko vuonna 2020
 • Laimennettu ei-IFRSosakekohtainen tulos 0,23 – 0,27 euroa koko vuonna 2018 ja
 • 0,37 – 0,42 euroa koko vuonna 2020
 • Kasvava osinko vuodelta 2018 (0,19 eur vuodelta 2017)
 • Jatkuva vapaa kassavirta hieman positiivinen koko vuonna 2018 ja selvästi positiivinen koko vuonna 2020

Nokian verkkoliiketoiminta

 • Nokia arvioi Nokian verkkoliiketoiminnan liikevaihdon kasvavan sen ensisijaista kohdemarkkinaa paremmin vuonna 2018 ja pidemmällä aikavälillä ja liikevoittoprosentin kasvavan koko vuoden 2018 ja koko vuoden 2020 välillä
 • Liikevoittoprosentti 6-9 % koko vuonna 2018 ja 9-12 % koko vuonna 2020
 • Nokian verkkoliiketoiminnan ensisijaisen kohdemarkkinan noin 1-3 %:n supistuminen koko vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna
 • 5G-teknologian kiihtyvä asiakaskysyntä ja kaupallisten 5G-verkkorakennushankkeiden arvioitu alkaminen vuoden 2018 loppua kohden
 • Parantuvat markkinaolosuhteet vuoden 2018 toisella puoliskolla erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä Pohjois-Amerikassa heikon vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon jälkeen

Nokia Technologies

 • Lisensointiliiketoiminnan jatkuva liikevaihto 10 %:n kertyvä vuotuinen kasvuprosentti (compound annual growth rate, CAGR) kolmivuotisen, vuoden 2020 loppuun asti ulottuvan kauden aikana (jatkuva liikevaihto oli 1,3 miljardia vuonna 2017)
 • Liikevoittoprosentti Kasvu noin 85 %:een koko vuonna 2020.

Näkemys

Nokian heikko tulos Q2:lla oli odotettavissa. Tulos oli kuitenkin verkkoliiketoiminnan osalta matalalla olleita odotuksia heikompi. Kyseessä oli nyt toinen vuosineljännes, kun Nokia jää odotuksista. Q1:n jälkeen toimitusjohtaja Suri sai puhuttua osakekurssin nousuun. Käykö nyt samoin?

Ennakoimme negatiivista kurssiavausta, sillä etenkin kansainväliset sijoittajat ovat kärsimättömiä. Lisäksi Ericsson yllätti positiivisesti, mikä herättää sijoittajissa epäilyksiä Nokian suorituskyvystä. Se, mille tasolle kurssi päätyy pörssipäivän päätteeksi, riippuu Surin kyvystä vakuuttaa markkinat.

Omat odotuksemme Q2:n suhteen olivat matalalla. Näkemyksemme mukaan kyseessä oli välikvartaali. Nokia-sijoittajan suhteen katseet ovat loppuvuodessa ja vuosissa 2019-2020. Emme kuitenkaan odota merkittävää kurssinousua ennen Q3-tulosjulkistusta.

Seuraa tuloskautta Sijoittaja.fi:ssä!

Seuraa tuloskautta Sijoittaja.fi:ssä. Tulosseurantataulukosta saat nopean käsityksen, missä suomalaisten osakkeiden tuloskaudella mennään. Näet mitkä osakkeet ylittivät odotukset, ja milloin loput tulokset julkistetaan.

 • Osavuosikalenteri
 • Liikevaihto- ja liiketulosennusteet
 • Toteutuneet liikevaihdot, tulokset ja yhtiön suoritus

Näin seuraat tuloskautta Sijoittaja.fi:ssäSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy